A Magtár Látogatóközpont a Székesegyház, Dzsámi, Püspöki KincsTár mozgássérültek számára is bejárható. Kerekesszékkel a templomba való bejutáshoz a székesegyház nyugati bejáratánál alakítottunk ki rámpát.

Rossz idő esetén a Torony nem látogatható.

Érvényes belépőjeggyel a Látogatóközpont mosdói ingyenesen használhatók.

Tisztelt Látogatók! Kérjük, mielőtt felkeresik épületeinket és kiállításainkat, ismerjék meg és tartsák tiszteletben a házirendet, amely a vonatkozó jogszabályok alapján készült, és az Önök kényelmét és biztonságát szolgálja!

Általános látogatói szabályok:

 • Helyszíneinket mindenki saját felelősségére látogatja, a belépőjegy megvásárlása csak azokat a látogatókat jogosítja belépésre, akik elfogadják a házirendet és a biztonsági rendszabályokat.
 • Mindenki köteles saját és mások testi épségére ügyelni, különösen a Székesegyház kilátótornyába felvezető és a földalatti, Titkos Átjáróba levezető lépcsőkön.
 • Az egységekben elhelyezett ruhatárak ingyenesek, de azokat mindenki saját felelősségére használhatja, az elhelyezett tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • Amint arra táblák is figyelmeztetnek, a látogatók személyi- és vagyonbiztonsága érdekében a területen térfigyelő kamerák működnek. Ugyanakkor, különösen jelentősebb látogatói létszám esetén, kérjük fokozottan ügyeljenek személyes értéktárgyaikra és csomagjaikra. Indokolt esetben munkatársaink figyelmeztetik a rendbontókat, és ha szükséges, értesítik a megfelelő hatóságokat és rendőri szerveket. Elhagyott személyes tárgyakért felelősséget nem vállalunk.
 • A Pécsi Püspökség területén az épületeket és berendezéseit, valamint a köztéri tárgyakat (szobrok, kutak, padok, kerámiák, kandeláberek stb.) rendeltetésszerűen a tárgyak és környezetük károsítása nélkül kell használni.
 • Videó- és fényképfelvételt érvényes belépőjegy birtokában bárki szabadon készíthet, ha ezt az adott helyszínen korlátozó tábla nem tiltja. A fényképek és filmfelvételek azonban csak magáncélokra használhatók fel, engedély nélkül nem publikálhatók, és nem használhatók fel kereskedelmi és reklámcélból sem. Sajtóigazolvánnyal rendelkező vendégeinkre és tudományos kutatókra külön szabályok vonatkoznak.*
 • A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. Törvény, valamint Pécs MJV Közgyűlésének 2008. évi közterekre vonatkozó határozata alapján a nemdohányzó személyek az épületeken belül minden nyilvános helyiséget használhatnak, ezért a védelmük érdekében dohányozni csak az épületek falain kívül, az erre a célra kijelölt helyeken lehet.
 • Ittas és egyéb tudatmódosító szer hatása alatt álló egyének az épületeinket nem látogathatják.
 • Étel és ital fogyasztása, mások testi és lelki nyugalmát megzavarni képes eszközök használata kiállító tereinkben és épületeinkben szigorúan tilos!
 • Testi épségre, egészségre veszélyes eszközt, valamint olyan tárgyat, amely elzárja az adott tér menekülési útvonalát (pl. közlekedési eszközt, biciklit, rollert) épületeinkbe behozni szigorúan tilos!
 • A Pécsi Püspökség közösségi területein a kutyák sétáltatása megengedett. Az épületekbe csak vakvezető, mozgáskorlátozottakat segítő, rendőrségi és jelzőkutyák vihetők be. A kutyák csak pórázzal sétáltathatók. Szájkosár használata az arra kötelezett fajták és a harapós kutyák részére kötelező. A kutyák által okozott szennyeződés eltakarításáról az eb tulajdonosa vagy sétáltatója köteles gondoskodni. (További szabályozás: PMJ Város Önkormányzata Közgyűlésének 54/2008. (12.30.) rendelete 13§ 2. és 3. pontja a köztisztaság fenntartásáról.)
 • Épületeinkben nyílt láng használata tilos, tűzveszélyes eszközt, anyagot helyszíneinkre behozni szigorúan tilos.

 

Különleges szabályok a Székesegyházban és a Dzsámi liturgikus tereiben

A Székegyház és a Belvárosi templom (Dzsámi) elsősorban felszentelt, liturgikus terek, ahol szívesen látjuk a turistákat is, de a szertartások zavartalanságának érdekében kérjük tőlük az alábbi szabályok betartását.

 • Szertartás alatt a templomokban szünetel a turistalátogatás.
 • Keresztény templomokba férfiak fedett fővel nem léphetnek be. Sapkát, kalapot szíveskedjenek a bejáratnál levenni! A templomba csak illő és mértéktartó, öltözetben szabad belépni: áttetsző, erősen kivágott, kihívó, illetlen öltözetben senki nem tartózkodhat a szakrális térben.
 • Mielőtt liturgikus tereinkbe belépnek, kérjük, kapcsolják ki vagy némítsák el mobiltelefonjaikat!
 • Amennyiben kedvezőtlen külső körülmények miatt az egységek nem látogathatóak (ónos eső, nagy mennyiségű hó, extrém időjárási körülmények, egyéb vis major állapot), a személyes biztonság érdekében az üzemeltető megtilthatja vagy beszüntetheti a látogatást mindenfajta anyagi felelősség nélkül.

Köszönjük együttműködésüket!

katolikusok

pp ministransok

pp napi evangeliumok

pp mariagyudi kegyhely

szechenyi