Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Huszonnegyedik állomás: Harkány – „Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű!” (Mt 11,29)

Ronta LaszloLelki sétánk a déli határ mentére, a Tenkes-hegy közelében elhelyezkedő Harkányi Római Katolikus Plébánia területére vezet. A Plébániához jelenleg Bisse, Csarnóta, Diósviszló, Garé, Harkány, Márfa, Szalánta-Németi, Szava, Túrony települések tartoznak. A gyógyfürdőjéről nemzetközileg is híres városban, Harkányban található a Plébánia központja, amely speciális helyzetben van, hiszen nemcsak a helyi lakosság és a környékbeliek kapcsolódnak be a hitélet útkeresésébe, hanem a turisták is, akik keresik az élményeket, valamint a gyógyfürdő és kórház betegei és látogatói, akik várják gyógyulásukat.  Aki keres, az talál… Mit találunk a térség hitéletében? Erről Ronta László esperes-plébános úr ad számunkra tájékoztatást, s egyúttal lelki töltekezésre és cselekvésre is ösztönöz bennünket:  

Harkányban a 19. században a község katolikus lakosságának és a gyógyfürdőbe látogató katolikus vallású vendégek emelkedő száma miatt merült fel az igény katolikus templom építésére. Ennek következtében 1906-ban neoromán és neogótikus stílusban épült fel a katolikus kápolna, amelyet Jézus Szentséges Szíve tiszteletére szenteltek fel. Az 1980-as évek közepére a település növekvő lélekszáma és a városba érkező turisták nagyobb létszáma miatt szükségessé vált a kápolna megnagyobbítása.

Az építkezés Holczer József tervei alapján, Hopp Ferenc máriagyűdi plébános irányításával 1985-ben vette kezdetét. Az új templom – amely alapterületét tekintve hatszorosa a korábbinak – felszentelésére 33 évvel ezelőtt, 1988. október 22-én több ezer hívő jelenlétével került sor. 1990-től Harkány önálló római katolikus plébánia lett a Pécsi Egyházmegyében.

A templom külső falán Jézus keresztútjának, a templomkertben pedig a magyar történelem állomásait láthatjuk Morvai László tűzzománc alkotásaiban.  A templomkert – mely a közelmúltban újult meg a templom környezetében található területekkel és parkokkal együttesen – immár a Mária-kert elnevezést kapta. Megáldására a múlt héten került sor a kert közepén álló, névadó Szűz Mária szoborral együttes. A kertet előszeretettel keresik fel a hívek és a városba érkező turisták egyaránt. A megújult szép környezet még inkább alkalmas lesz a – templom mellett – a lelki megnyugvásra, elcsendesedésre.

A Plébánia másik temploma, ahol rendszeresen vannak szentmisék a Szalánta-Németiben található Szent László tiszteletére felszentelt templom. 2019-ben valósítottuk meg a templom külső felújítását, amelynek során a tetőzet teljes renováláson esett át, a szerkezetét megerősítettük, külső homlokzatán a vakolatot kijavítottuk, új festéssel láttuk el, továbbá a lépcsőket is felújítottuk. A rossz állapotú eredeti bejárati ajtók is felújított formában kerültek a helyükre. A csapadékvíz elvezetését is megoldottuk az épület lábazatától egészen a települési elvezető hálózatig. A fejlesztés során arra törekedtünk, hogy megőrizzük az épület értékét, biztosítsuk annak hosszú távú használhatóságát.

163 szalanta nemeti templom

Lelkiségeink tekintetében a Rózsafüzér társulatunk meghatározó szerepet játszik az imaéletben. Keddenként jönnek össze a tagok és 1-1,5 órás imádságot végeznek. A rászoruló, nehéz anyagi körülmények között élő családokat a helyi Karitász csoportunk segíti. Két ifjúsági csoportunk működik: az egyik gimnazistákból, a másik új generációt képviselő általános iskolásokból áll. A gyermekek számára kedvelt szertartás a „Veni Sancte” tanévnyitó szentmise. Az idei esztendőben 95 gyermek vett részt a szentmisén, amelynek keretében az iskolatáskák megáldására is sor került.

163 Veni Sancte

Plébániánk legnagyobb eseménye a Jézus Szentséges Szíve főünnephez kapcsolódó 3 napos Jézus Szíve Búcsú, amelyet minden esztendőben megrendezünk. A lelki program az első napon, pénteken kezdődik az esti szentmise előtt imádságokkal, szentségimádással, amelybe a plébániai közösségek, tanácsadó testületi tagok és hívek is bekapcsolódnak. Szombati napon előkészület, ráhangolódás történik a vasárnapi – a várossal közösen szervezett – búcsúra, amelynek keretében az ünnepi szentmisét követően körmenetet tartunk a Jézus Szíve szoborral.

163 jezus szive bucsu 3

Szép őszi eseményünk a „Terménymegáldás”, amelyet október elején tartunk. Az oltár előtt szemet gyönyörködtető látvány, ahogy elhelyezésre kerülnek a hívek által hozott termények. Először hálát adunk Istennek, hogy betakaríthattuk ezeket, majd sor kerül megáldásukra. 

Harkányi Advent című programsorozatunkat az idei esztendőben is folytatni kívánjuk, mely szerint Advent minden szombatján karácsonyváró zenei koncertet vagy előadást tartunk a templomunkban. A szombat esti szentmisét követően az épület előtt gyertyát gyújtunk, majd bevonulunk közösen a templomba, ahol kezdetét veszi a koncert vagy előadás. A program után mindenkit megvendégelünk hagymás zsíros kenyérrel és meleg teával a szabadtéri parkolóban. Az idei évben is neves művészeket tervezünk meghívni és számítunk nemzetiségi csoportjaink közreműködésére. A fellépőkről a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást. Az eseményekre szeretettel várunk mindenkit!

163 Harkanyi advent

Lelki sétánk végén a plébános úr felhívja figyelmünket, hogy hitünket megőrizve miként szükséges cselekedünk:

A templomból kilépve Krisztust kivisszük megmutatni a világnak, mert itt a helyünk az emberek között. Fontos, hogy valami megmozduljon az emberek szívében-lelkében, utalva arra, hogy „Mi testet és lelket gyógyítunk!” Ennek érdekében védelmezzük hitünket és tegyünk tanúságot hitünkről! A hitvédelem a hit igazolásának tudománya, a logika és a józan ész alapján. A Hit évében már leszögeztük, hogy a hitvédelem nem pusztán a teológusok, egyházi vezetők és papok feladata, hanem minden hívő, vallását gyakorló emberé. Meg kell vallanunk hitünket, hirdetni az Örömhírt és meg kell védenünk Krisztus tanítását a nyílt és burkolt támadások ellen.
Ez nemcsak azt jelenti, hogy pontosan értjük és értelmezzük az evangéliumi üzenetet, hanem a mindenkori politikai és társadalmi életben is kiállunk a keresztény alapigazságok mellett. Meg kell találnunk a jövőben annak a módját, hogy hogyan lehet megszólítani az embereket.

Nemcsak arra kell figyelnünk, hogy minden alkalmat megragadjunk az evangélium terjesztésére, de az is fontos, hogy mi magunk is megszólítottak legyünk!

Lelki sétánk zárásaként fohászkodjunk Jézus Szentséges Szívéhez az alábbi ének szövegével:

„Jézus Szíve, legtisztább szív,
Kegyelem oltára,
Boldog, aki tehozzád hív,
S szívét hozzád tárja.
Vércseppjei a világnak
Bűneit lemosták,
Rólam is a gyarlóságnak
Tisztítsad le foltját.

Jézus Szíve, szelídségnek
Titkos iskolája,
A mennyei dicsőségnek
Legszebb koronája.
Szívemet tedd szent Szívedhez
Hasonlóvá, kérlek,
Szívemet fűzd a tiédhez,
Jóvá, szelíddé tedd.”

Forrás:
Harkányi Római Katolikus Plébánia
Liturgikus Népénektár

Fotó:
Harkányi Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye