Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Harmincharmadik állomás: Pécs – Rácváros – „A kereszt nekünk Isten ereje" (vö. 1Kor1,18)

Kvanduk Frigyes

Lelki sétánkat a Pécs-Rácvárosi Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A térség lelkipásztori szolgálatát Dr. Kvanduk Frigyes általános helynök, plébános látja el Dr. Csigi Péter és Lápossy Péter káplán atyákkal együttesen. A plébánia templomait és hitéletét Dr. Kvanduk Frigyes plébános úr mutatja be, aki több évtizedes szolgálata során nemcsak az itt élő hívek lelki fejlődését segíti, hanem nagy hozzáértéssel szépítgeti, újítgatja a környék templomait is:

Pécs város külterületét a törökök kiűzése után rácok népesítették be. Az idő múltával német telepesek is érkeztek, és a rácok száma fogyatkozni kezdett. Egészen 1904-ig a városrészt Német-Ürögh-nek hívták. A katolikusok száma gyarapodott, ezért szükségessé vált egy templom felépítése. Ennek megszervezését a dalmáciai származású Bogdanovics Jakabra bízták. A rácvárosi templomot 1756-ban szentelték fel Szent Kereszt felmagasztalásnak tiszteletére. A plébánia épülete csak 1781-ra készült el.  1829-ben Szepesy Ignác püspök látogatást tett a templomban, akinek leírásából lehet tudni, hogy nézett ki akkoriban. Ő egy eléggé egyszerű, díszítésmentes, csupasz épületről számol be. A kor uralkodó stílusa a késő barokk volt, ennek megfelelően fontos a fény-árnyék szerepe. Mivel a klasszicizmus is kezdett tért hódítani, így többféle boltozati megoldás látható. Ekkor két oltár volt a templomban, amely három haranggal rendelkezett: Szűz Mária, Szent Pál és Szent József tiszteletére avatták fel őket.  A templomot 2007-ben felújítottuk, ennek keretében egy oldalkápolna épült, továbbá vizesblokkal bővítettük a sekrestyét, valamint a sekrestye és az oldalkápolna feletti emeleti részen egy különtermet (hittantermet) és egy játszószobát alakítottunk ki, ahonnan a kisgyermekes családok is kényelmesen nyomon követhetik a szentmiséket. Ezt megelőzően új harangok is készültek. Kicseréltük, felújítottuk a teljes toronysisakot és a teljes szentélyt is: új szembemiséző oltárt és ambót készíttettünk. A templom teljes terében korszerűsítettük a fűtésrendszert, a padfűtést padlófűtésre cseréltük, ennek következtében felújításra került a padló és új padok is készültek. A legutóbbi években az orgona átépítése történt meg, melyet a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra végzett. Ezzel párhuzamosan a szentély felújítása folyamatban van.

224 Magyarurog 02

A 13. század végén Ágoston-rendi kanonokok kolostort és templomot építettek Ürög falun kívülre, ahol a mai Nagyboldogasszony templom áll. A török hódoltság alatt mind a kolostor, mind a templom elpusztult. 1686-ban a pécsi jezsuiták építették újjá és egészen a rend feloszlatásáig gondoskodtak is róla. A templom átalakítására az 1990-es évek közepén került sor, amikor renoválták a homlokzatokat, újraépítették a teljes tornyot és kupolát, kicserélték a csillárokat és új oltárt helyeztek el.

Patacson a Fő utcán található az egyhajós, homlokzati tornyos, négyzet alapú szentéllyel rendelkező Szent Márton templom. A mai templom eredetileg egy 1334-ben épült, Szűz Máriának szentelt rendház, ahová a rablók támadásai elől menekültek a szerzetesek. Később a szerzetesek visszatértek a Jakab-hegyi kolostorba, de a hegy lábainál fekvő faluban létrehozott rendházat tovább használták. A hajdani Patacs falu temetőjének közepén álló kis templomot a pálosok Jakab-hegyi kolostorának köveit felhasználva alakították át többször is. Oltárképe Szent Márton megdicsőülését ábrázolja. Jelenleg folyamatban van a templomtorony felújítása.

A templomokban nem voltak mindig optimálisak a körülmények, erősen felújításokra szorultak az épületek. Fontos, hogy az emberek otthon érezzék magukat a plébánián. A felújítási munkálatok során felmerülő feladatokba a hívek is, és közösségek is aktívan bekapcsolódtak, így még inkább sajátjuknak érzik. 

A plébánián több közösség is működik: Mécs Közösség, Bibliakör, Férficsoport.

Fontos, hogy közösen tudjunk imádkozni és ünnepelni.  A templomainkban a miséknek meghatározott rendje van. Korábban az ökumenikus imahéthez kapcsolódó programnak is helyet adott a templom. Februárban a lourdes-i kilenced imádságába sokan bekapcsolódnak. A templom búcsúján, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén a szentmisét követően agapét tartunk.

A múlt év végén újítottuk fel a templom orgonáját, melynek következtében a 19. Pécsi Advent programsorozathoz kapcsolódva két hangversenyt is szerveztünk decemberben, illetve idén januárban is teret adunk majd újabb koncerteknek.

Lelki sétánk zárásaként mondjunk el egy fohászt a Szent Kereszt tiszteletére:

Istenünk, te azt akartad, hogy egyszülött Fiad a kereszten váltsa meg az emberiséget. Add, hogy mi, akik megismertük szeretetének titkát itt a földön, elnyerjük az üdvösséget a mennyben. Krisztus, a mi Urunk által.

Forrás: Pécs-Rácvárosi Római Katolikus Plébánia, Pécsi Egyházmegye
Fotó: Dékány Zsolt

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon