Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Ötvennyolcadik állomás: Mágocs – „Jézus megért és nem megtérít.”

battonyai janosLelki sétánk következő állomása a Mágocsi Római Katolikus Plébánia területe, amelyhez Alsómocsolád, Bikal, Egyházaskozár, Hegyhátmaróc, Mágocs, Mekényes, Nagyhajmás, Szárász települések tartoznak. A térség lelkipásztori szolgálatát Battonyai János plébániai kormányzó látja el, aki a liturgiák helyszínéül szolgáló szakrális épületek mellett a közösségi lét értékeire hívja fel a figyelmet és plébániai terveiről mesél:

A mágocsi Sarlós Boldogasszony plébániatemplom 1800 és 1805 között épült copfstílusban. Az oltárképet, amely Mária és Erzsébet találkozását ábrázolja, Karl Backmayer készítette 1779-ben. A templom számára 1915-ben átadott Angster orgonát 2015-ben restaurálták. Az idei esztendőben tartott búcsúnkra Bíró László nyugalmazott tábori püspök urat hívtuk meg.  

Bikalon 1724-ben fakápolna épült, amelyet 1743-ban meghosszabbítottak. 1793-ig Szent Jakab apostol volt e kápolna védőszentje. Mivel az épületet összeomlás fenyegette, még 1793-ban Eszterházy püspök bezáratta. Istentiszteleti célra ezután egy – eredetileg zsidó felekezetű személy által üzemeltett – csárdaféle épületet használtak, melyet rendbe hoztak és felújítottak.  Szányi Ferenc pécsi általános püspöki helynök 1794-ben Szent Anna napján tartotta az alapkőletételt, és 1797. július 26-án az alapító Winkler Mihály megáldotta az új templomot.

Az alsómocsoládi Szent András templom alapkőletételére 1824-ben került sor, majd 1836-ban szentelte fel Szepesy Ignác pécsi megyéspüspök.

Egyházaskozáron az 1990-es években épült templomot Szent István király tiszteletére szentelték fel, a hegyhátmaróci templomnak Szent Imre herceg, a szárászinak Loyolai Szent Ignác, a nagyhajmásinak Nepomuki Szent János a védőszentje.

 382 magocsi orgona

Plébániánk életében a liturgia mellett a közösségre helyezzük a hangsúlyt. Mindig is fontos volt számomra a közösség, hiszen ez hordozza Isten jelenlétét. Nemcsak az Eucharisztiának, hanem a közösségnek is ereje van. Abba a közösségi létbe hívom az embereket, ahol Isten jelenlétét, szeretetét megtapasztalhatják. A közösségben élő személy elindul az emmauszi úton, ahol saját életállapotához mérten tud az Istenre rátalálni és cselekedni. Felfedezi, hogy Jézus mellette zarándokol. Ahogy Szent Pál apostol mondja: „…józanul gondolkodjatok, mindenki az Istentől neki juttatott hit mértéke szerint…törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében.” (vö. Róm 12,3-17)

Jelenleg vannak olyan közösségeink, amelyek régebb óta működnek, példaként Rózsafüzér társulat, Ifi hittancsoport, Karitász csoport. Plébániánkhoz kapcsolódnak egyesületek is: a bikali Szent Joakim Egyesület, illetve az egyházaskozári Kolping Család Egyesület. Új közösségek is alakultak: Férfikör, Olvasókör, Katekumen csoport. Van Házas közösségünk is, illetve Házas Hétvégés párok is kapcsolódnak a plébániához. A jövőben gyászcsoportot szeretnénk kialakítani Studer Zsófia hitoktatóval az e területen szerzett képzési tapasztalataink felhasználásával. Havonta dicsőítést tartunk, valamint Szent Ignáci imaalkalmakat szervezünk. A képviselőtestület tagjaival havonta egyszer közös böjtöt és ½ órás közös szentségimádást tervezünk. Meghatározónak gondolom, hogy szolgálatunkban az imádságos élet az alap.

382 shutterstock 178650515 imadsag

Több alkalommal felhívtam a figyelmet, hogy szívesen látogatom a családokat, ugyanígy a közeljövőben is szeretnék a családokkal találkozni akár egy közös séta keretében, hogy együtt tudjunk tervezni.

Lelkészként fontosnak tartom az emberekkel való kapcsolatot. Segíteni szeretnék ott, ahol tudok. Természetesen nekem is vannak korlátaim, de ezekkel együtt vagyok jelen a Mágocsi Plébánia területén élők számára. A segítségnyújtás érdekében képzem magam tovább – bibliodráma, mentálhigiénés képzésen, valamint gyászolókkal való foglalkozást támogató képzéseken vettem, illetve veszek részt.

Terveim között szerepel, hogy a fiatalokat és időseket megszólítsam, lelki nehézségeikben – amennyiben megengedik – melléjük álljak. Olyan ez számomra, mint mikor Jézus az emmauszi tanítványok mellett bandukol és segíti őket. (Lk 24) Ott van mellettük: a múltjukban, jelenükben és a jövőjükben. Kíséri őket ott, ahol tartanak. Most én is, mint Jézus, az itt élők mellé szegődöm pár évre, hogy jelen legyek, segítsek. Ugyanakkor a szabadság ebben a helyzetben, hogy egy nap jön majd más helyettem, aki tovább fogja kísérni az itt élőket, ahogy én is váltottam Imre atyát.

382 shutterstock 193056953 ut

Mindannyian Isten országának növekedéséért dolgozunk, lelkészek és hívek együtt. Egy „bárkában” utazunk, szükségünk van egymásra. Akármilyen törékenyek, esendőek vagyunk, Isten így számít ránk. Ez az együtt munkálkodás a vízióm.

Remélem sikerül közösen ezt az utat járnunk, ehhez kérem a Szentlélek segítségét mindannyiunk számára.

Sok érték van a filozófiai és irodalmi területeken is, sokkal több mint amennyit gondolnánk, ezért legyünk szabadok kitekinteni:

Több dolgok vannak földön és égen, Horatio,
mintsem bölcs elmétek álmodni képes.
Shakespeare

Forrás: Mágocsi Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Mágocsi Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye
www.magocs.hu
Shutterstock

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2