A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Nagyböjt második vasárnapjának evangéliumi részletéből kiindulva Nyúl Viktor pasztorális helynök atya emlékeztet, hogy Jézus mutatja meg nekünk, hogy Isten a mi Atyánk, aki arra hív bennünket, hogy hallgassuk az Ő Fiát.

"Ha hallgatjuk Jézust, akkor meg tudjuk találni az Atya akaratát, és ekkor meg tudjuk cselekedni azt, ami a mi életünknek a boldogságát adja. Az életem akkor boldog és teljes, ha megtalálom az Atya akaratát és ha megcselekszem azt. Akkor juthatunk el a mennyországba, ha megtesszük az Atya akaratát. S az Atya akaratát akkor találjuk meg, ha hallgatjuk az Ő szeretett Fiát, Jézus Krisztust."

 

 

Az alábbiakban a pasztorális helynök atya elmélkedését olvashatják.

Nagyböjt másodk vasárnapjának evangéliumi szakaszát Márk evangéliumának 9. fejezetéből olvassuk. Az evangélista elbeszéli, hogy Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és János és felment velük egy magas hegyre, ahol Jézus színében elváltozott előttük. Olyan tündöklő fehér lett, hogy a világon semmiféle kelmefestő sem tudná fehérebbé tenni. Ugyanazok az apostolok látják Jézust ebben a dicsőségében, akik később a Getszemáni kertben meglátják Jézust az Ő halálfélelmében. Jézus az Ő dicsőségét megmutatja ezeknek a tanítványoknak, hogy megerősítse őket, hogy tudják a tanítványok, hogy nem a szenvedésé, nem a halálé az utolsó szó, hanem az Istené.

Jézus színeváltozása a feltámadt Jézus dicsőségének előképe. Hirdeti azt a jó hírt, hogy Jézus Krisztus legyőzte a halált és feltámadt. Jézus Krisztus mindannyiunkat feltámaszt. Ez az első nagy örömüzenete ennek a szentírási szakasznak. Isten szeretete erősebb minden rossznál. Isten szeretete legyőzte a halált. Az a dicsőség, amelyet megmutatott Jézus Krisztus az ránk is vár, hiszen mi is hisszük a test feltámadását. Jézus Krisztus az egész embert, az embert a maga teljességében váltotta meg. A maga teljességében szabadította fel.

Azt olvassuk továbbá ebben a szentírási szakaszban, hogy Mózessel és Illéssel beszélgetett Jézus. Mózes az ószövetségi törvényeket, Illés pedig az ószövetségi prófétákat jelképezi. Vagyis az ószövetségi ígéretek, várakozások Jézus Krisztusban beteljesültek. Jézus Krisztus beteljesítette az Ószövetséget, benne teljesednek be az írások.

Jézus Krisztusra tekintve a mi vágyaink, a mi álmaink is beteljesülnek. Ő az, Aki megvalósítja bennünk azt, amire igazán vágyakozunk. Végül azt hangsúlyozza az evangélista, hogy egy mennyei hang hallatszik a felhőből, aki ezt mondja: „Ez az én szeretett Fiam, őt hallgassátok!” Ahogy Jézus megkeresztelkedésekor a Mennyei Atya tanúságot tesz Jézusról –„Te vagy az én szeretett Fiam, kedvem telik benned”– úgy itt is, a mennyei Atya mutat rá arra, hogy Jézus Krisztus az Ő Fia, az Ő szeretett Fia. Ahogy a Getszemáni kertben Jézus megszólítja a mennyei Atyát, azt mondva „Abba Atyám”, úgy itt az Atya az, aki megszólítja a Fiát, amikor azt mondja neki: „Ez az én szeretett Fiam, Őt hallgassátok.” Jézus Krisztusnak a titka tárul itt fel. Ő öröktől fogva az Atyának a Fia, az Atyának a szeretett Fia. Jézus megmutatja nekünk azt, hogy Isten a mi Atyánk. Jézusban mi is kimondhatjuk azt, hogy „Abba Atyám.” Csodálatos örömhír ez! Jézus az, aki megmutatja nekünk, hogy Isten a mi Atyánk, és az Atya arra hív bennünket, hogy hallgassuk az Ő Fiát. Mert ha hallgatjuk Jézust, akkor tudjuk megtalálni az Atya akaratát, és ekkor tudjuk megcselekedni azt, ami a mi életünknek a boldogságát adja. Az életem akkor boldog és teljes, ha megtalálom az Atya akaratát és ha megcselekszem azt. Akkor juthatunk el a mennyországba, ha megtesszük az Atya akaratát. S az Atya akaratát akkor találjuk meg, ha hallgatjuk az Ő szeretett Fiát, Jézus Krisztust.

A színeváltozás hegyén Péter apostol azt mondja Jézusnak: „Mester, jó nekünk itt lennünk. Hadd csináljunk három sátrat.” Jézus pedig lemegy a tanítványokkal a hegyről, vagyis nem maradhatunk fönn a hegyen. Péter apostol példájára fontos, hogy szemléljük Jézus Krisztust. Csodáljuk Jézus Krisztust. Nap, mint nap mondjuk ki neki: „Mester, jó nekünk Veled lenni.” Szemléljük Jézust, aki meghalt és feltámadt értünk és az örök élet reményét adja minden embernek. Szemléljük mi is Jézus Krisztust, akiben az ószövetségi ígéretek beteljesültek. Szemléljük mi is Jézust, aki az Atyának a szeretett Fia, és akit nekünk is hallgatnunk, követnünk kell. Szemléljük Jézust, de nem maradhatunk fenn a hegyen, hogy ezt a csodálatos örömhírt csak magunknak őrizzük. Le kell mennünk a hegyről, ahogy a tanítványok is lementek, és hirdetnünk kell mindenkinek ezt az örömhírt, hogy Isten velünk van, hogy az Úr szeret bennünket. Ha megtesszük az Ő szavát, akkor megtaláljuk az Ő akaratát, és ha megcselekedjük az Atya akaratát, akkor lesz boldog és teljes az életünk.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak. Imádkozzunk mindenkiért.

partnerek kórházlelkészség