A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit Máriagyűdről!

Az évközi huszonkettedik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának hetedik fejezetéből olvassuk (Mk 7,1-8.14-15.21-23). Jézus az igazi tisztaságról, a szív tisztaságáról tanít. Rámutat arra, hogy a bűn nem kívülről jön az emberbe, hanem az ember bensőjéből, szívéből származik. Ezért fontos, hogy legyen tiszta a szívünk. Tisztítsuk meg a szívünket!

Hogyan válik tisztává a szívünk?

Először is az által, ha gyakran tekintünk Jézusra. Szent II. János Pál pápá arra hív bennünket, hogy szemléljük Jézus Krisztust, szemléljük az Ő arcát, mert akit szemlélek, az formálja a szemléletemet, gondolkodásmódomat. Szegezzük tekintetünket Jézus Krisztusra! Szemléljük Jézust a szentségimádás csendjében! A szentáldozás során fogadjuk be az Úr Jézust a szívünkbe! Ő az, aki meg tudja tisztítani a szívünket, aki megújít bennünket.

Továbbá úgy tisztíthatjuk meg szívünket, ha befogadjuk Isten igéjét. Isten igéje gyógyít, tisztít, utat mutat, vígasztal és bátorít bennünket. Legyünk napi kapcsolatban az Úr szavával! Ferenc pápa arra bátorít bennünket, hogy minden nap olvassuk az evangéliumot, minden nap olvassunk egy piciny részletet a Szentírásból és őrizzük, forgassuk a szívünkben Isten szavát, emlékezzünk rá, ismételgessük magunkban. Mert Isten szava tud megtisztítani, meggyógyítani, megújítani bennünket.

Hogyan válik tisztává szívünk? Úgy, ha gyakran hívjuk segítségül a Szentlelket. A Szentlélek az, aki meg tud újítani, meg tud erősíteni bennünket, aki fiatalosnak tudja megőrizni a szívünket és aki megtisztít bennünket. Őrizzük szívünk tisztaságát! Legyünk tiszta szívű férfiak és nők! Úgy tudjuk a szívünk tisztaságát megőrizni, visszakapni, ha szemléljük Jézus Krisztust, ha befogadjuk az Ő szavát a szívünkbe és annak fényében törekszünk élni, valamint gyakran hívjuk a Szentlelket, hiszen a megújulás, megtisztulás ajándékát Ő adja meg nekünk.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen is a betegekért, a szegényekért, az egészségügyben dolgozókért!

Évközi 22. Vasárnap – Mk 7,1-8.14-15.21-23

Abban az időben összegyűltek Jézus köré a farizeusok és néhány írástudó Jeruzsálemből. Látták, hogy egyik-másik tanítványa tisztátalan, vagyis mosatlan, kézzel eszi a kenyeret. A farizeusok és általában a zsidók ugyanis nem esznek addig, amíg meg nem mossák a kezüket könyékig, így tartják meg az ősök hagyományait. És ha piacról jönnek, addig nem esznek, míg meg nem mosakszanak. S még sok más hagyományhoz is ragaszkodnak: így például a poharak, korsók, rézedények leöblítéséhez.

A farizeusok és írástudók tehát megkérdezték: „Miért nem követik tanítványaid az ősök hagyományait, miért étkeznek tisztátalan kézzel?” Ezt a választ adta nekik: „Képmutatók! Találóan jövendölt rólatok Izajás, amint írva van: »Ez a nép ajkával tisztel engem, ám a szíve távol van tőlem. Hamisan tisztelnek, olyan tanokat tanítván, amelyek csak emberi parancsok.« Az Isten parancsait nem tartjátok meg, de az emberi hagyományokhoz ragaszkodtok.”

Majd ismét magához szólította a népet, és így szólt: „Hallgassatok rám mindnyájan, és értsétek meg: Kívülről semmi sem kerülhet be az emberbe, ami beszennyezhetné. Hanem ami belőle származik, az teszi az embert tisztátalanná. Mert belülről, az ember szívéből származik minden gonosz gondolat, erkölcstelenség, lopás, gyilkosság, házasságtörés, kapzsiság, rosszindulat, csalás, kicsapongás, irigység, káromlás, kevélység, léhaság. Ez a sok rossz mind belülről származik, és tisztátalanná teszi az embert.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség