A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi huszonnegyedik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának nyolcadik fejezetéből olvassuk (Mk 8,27-35). Az evangélista elmondja, hogy Fülöp Cezáreájának környékén Jézus megkérdezi az apostoloktól: kinek tartják az emberek, az Emberfiát? – és a tanítványok elmondják, hogyan vélekednek az emberek Jézusról, kinek tartják őt. Majd Jézus megkérdezi ismét őket, az apostolokat: hát ti, kinek tartotok engem? Péter apostol az, aki válaszol: Te vagy a Messiás és Te vagy a Krisztus.

Jézus nem csak a tanítványokat, nem csak az apostolokat, hanem bennünket is megkérdez: kinek tartotok engem? Ki vagyok én számotokra?

Az a Péter apostol, aki a kezdetektől ott van Jézus mellett, ő az, aki megvallja hitét mesterében Messiásnak nevezve Őt. Mi, akik keresztények vagyunk, akik ismerjük Jézust, mi mit mondunk Jézusról? Kicsoda Ő számunkra?

Jézus minden nap felteszi nekünk ezt a kérdést: ki vagyok én számodra? Nem csupán azt kérdezi tőlünk, hogy mások mit gondolnak Róla, hanem elsősorban ezt kérdezi meg tőlünk, hogy „én ki vagyok számodra?”.

Ferenc pápa arra bátorít bennünket, hogy ápoljuk a barátságunkat Jézus Krisztussal. Ez a lényeg – ápolni Jézussal a barátságot. Jézus nap mint nap, mikor megkérdezi tőlünk: Ki vagyok én számodra? – akkor mi is bártan feleljünk neki: Te vagy a Messiás számomra is! Te vagy az én barátom! Te vagy az Isten Fia, akire rábízom magamat, akit szeretek!

Ápoljuk Jézus Krisztussal való személyes, bensőséges barátságunkat!

Ugyanakkor az evangélista arra is rávilágít, hogy miután Jézus elmondta, hogy milyen sors vár rá – megölik, de harmadnapra feltámad — , akkor Péter apostol félrevonva azt mondja neki: ez nem történhet meg veled. Jézus ekkor megrója Pétert, és azt mondja neki: távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szerint, hanem az emberek szerint gondolkodol! Vagyis Péter, noha szereti, de még nem ismeri eléggé Jézust. Jézus arra hívja Pétert, hogy kövesse Őt, vagyis ne Péter akarjon előre menni megszabva Jézusnak, hogy mit tegyen, hanem éppen fordítva. Követni Jézust azt jelenti, hogy Ő megy elől, mi pedig utána. Azt mondja az Úr Jézus: ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen engem!

A keresztény élet lényege ez: követni Jézus Krisztust. De Krisztus követése nem azt jelenti, hogy mi megyünk elől és Jézus jön utánunk, hanem azt jelenti, hogy Jézus megy elől és mi követjük Őt, rábízzuk magunkat. A keresztény élet Jézus Krisztus folyamatos követése. Benedek pápa így fogalmaz: a keresztény élet kezdetén egy találkozás áll — találkozás az élő Jézussal, akit követünk.

Péter apostol arra hív bennünket, hogy merjük minden nap megvallani Jézus Krisztusba vetett hitünket. Minden nap válaszoljunk Jézus kérdésére: ki vagyok én számodra! Ápoljuk a barátságunkat az Úr Jézussal.

Péter továbbá arra hív bennünket is, hogy kövessük Jézust. Hagyjuk, hogy Jézus menjen elől, mi pedig utána, bátran követve Őt!

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk Ferenc pápáért, aki az élő Péter számunkra. Általa Péter apostol tanít bennünket, és Péter apostolon keresztül Jézus Krisztus tanít minket. Imádkozzunk együtt Szentatyánkért! Imádkozzunk minden családért, a betegekért, és az egészségügyben dolgozókért is!

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben Jézus elment tanítványaival Fülöp Cezáreájának vidékére. Útközben megkérdezte tanítványait: „Kinek tartanak engem az emberek?” Azok így válaszoltak: „Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások valamelyik prófétának.” Erre megkérdezte tőlük: „Hát ti mit mondotok, ki vagyok?” Péter válaszolt: „Te vagy a Messiás!” Ekkor Jézus a lelkükre kötötte, hogy ne szóljanak erről senkinek. Ezután arra kezdte tanítani őket, hogy az Emberfiának sokat kell szenvednie, a vének, a főpapok és az írástudók elvetik, megölik, de harmadnapra feltámad. Ezt egészen nyíltan megmondta.

Erre Péter félrevonta és szemrehányást tett neki. De ő hátrafordult, ránézett tanítványaira, és így korholta Pétert: „Távozz tőlem, sátán, mert nem Isten szándéka szerint gondolkodsz, hanem emberi módon.” Majd összehívta a népet és tanítványait, s így szólt hozzájuk: „Ha valaki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és kövessen. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét értem és az evangéliumért, megmenti azt.

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség