A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi huszonhatodik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának kilencedik fejezetéből olvassuk (Mk 9,38-43.45.47-48). Jézus azt mondja: „Aki inni ad nektek akár csak egy pohár vizet is az én nevemben – azért, mert Krisztuséi vagytok –, bizony, mondom nektek, nem marad jutalom nélkül.”

Csodálatos örömhír ezt hallani! Krisztuséi vagyunk, Krisztushoz tartozunk!

Amikor megkereszteltek Krisztushoz kapcsolódtunk. Krisztus mindig velünk van, mindig hűséges hozzánk. Bármi történik velünk ez az igazság mindig vígasztal, bátorít bennünket: Krisztushoz tartozunk. Ahogy Pál apostol a római levélben írja: „akár élünk, akár meghalunk, az Úré vagyunk”. Jézusra mindig számíthatunk, Őhozzá mindig visszatérhetünk, Ő mindig mellettünk van. Ez a szeretet – Jézusnak a szeretete – arra hív, hogy válaszoljunk rá.

Jézus továbbá azt tanítja, hogy felelősek vagyunk a cselekedeteinkért. Ha jót teszünk, azzal építjük a környezetünket; viszont ha rosszat teszünk, azzal romboljuk azt. Nem marad el jutalom nélkül az a piciny cselekedet sem, ha egy pohár friss vizet adunk a felebarátunknak. Hiszen Jézus az utolsó ítéletkor ezt fogja megkérdezni tőlünk: Szerettél-e? Adtál-e inni a szomjazónak? Adtál-e enni az éhezőnek? Meghallgattad-e a szomorút? Meglátogattad-e a beteget? Befogadtad-e a menekültet, a nehéz helyzetben lévőt?

Az a protokoll, amely alapján megítélnek bennünket – tanít Ferenc pápa – az irgalmasság cselekedeteinek a protokollja lesz. Jézus figyelmeztet minket és hív bennünket, hogy éljünk a szeretet cselekedetei szerint, mert azzal nem csak másokat építünk, hanem a magunk javát is szolgáljuk. A halálunk utáni sorsunkat befolyásolja az, hogy hogyan élünk itt a földön. Ha hiszünk Jézus Krisztusban és az irgalmasság szerint élünk, akkor jutunk el a mennyországba. Továbbá emlékeztet arra, hogy kerüljük el a bűnt, kerüljük el mások és önmagunk megbotránkoztatását. Jelképesen mondja Jézus: ha a kezed megbotránkoztat, vágd le! Jobb neked egy kézzel bemenni a mennyek országába, mint két kézzel kárhozatra jutni.

Jézus jelképesen arra figyelmeztet, hogy figyeljünk a cselekedeteinkre, kerüljük el a rosszat, ne botránkoztassunk meg soha senkit. A jót tegyük és a rosszat kerüljük, mert a jóval tudjuk gyógyítani az emberiség sebeit.

Örömhírünk az, hogy Krisztushoz tartozunk és Ő arra hív bennünket, hogy tegyük a jót, és ezzel is gyógyítsuk a társadalom és embertársaink sebeit, valamint kerüljük el a bűnt, a rosszat!

Tartsunk egy kis csendet és adjunk hálát a Jóistennek! Imádkozzunk mindenkiért, különösen a betegekért, a szenvedőkért, az egészségügyben dolgozókért!

2021.09.26. Évközi 26. vasárnap Mk 9,38-43.45.47-48

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben Jézus és tanítványai átmentek Galileán. De Jézus nem akarta, hogy valaki megtudja ezt, mert a tanítványait készült oktatni. Ezt mondta nekik: „Az Emberfiát az emberek kezére adják, megölik, de miután megölték, harmadnapra feltámad.” Ők nem értették ezeket a szavakat, de féltek megkérdezni.
Ezután Kafarnaumba értek. Amikor már otthon voltak, Jézus megkérdezte tőlük: „Miről vitatkoztatok az úton?” Tanítványai azonban hallgattak, mert az úton egymás közt arról tanakodtak, hogy ki a nagyobb közülük. Leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt: „Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó, és mindenkinek a szolgája.” Aztán odahívott egy kisgyermeket, közéjük állította, majd magához ölelte, és ezt mondta nekik: „Aki befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, engem fogad be. Aki pedig engem befogad, nem engem fogad be, hanem azt, aki küldött engem.”
Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség