A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi huszonhetedik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának tízedik fejezetéből olvassuk (Mk 10,2-16). Jézus azt mondja: „Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.”

Jézus azt hangsúlyozza, hogy Isten férfit és nőt alkotott. A férfi és a nő egyenrangú. Isten megáldotta a házasságot, amely egy férfi és egy nő életre szóló, felbonthatatlan életszövetségét jelenti.

A házasság az alapja a családnak, melyet Isten megáldott. A házasság szentségében mindenházaspár megkapja a kellő erőt ahhoz, hogy jelek legyenek a világban, hogy azt a szeretet éljék és mutassák meg, amely szeretet Jézus Krisztust az Ő egyházához fűzi. Minden házaspár, minden család jel a világban – jele Isten szeretetének. Az örömhíre ennek a vasárnapnak az, hogy Jézus megáldja a házasságpárokat és arra hívja őket, hogy azt az örömöt, hogy fontos és jó elköteleződni egy életre szóló kapcsolatban, éljék és mutassák meg a világnak.

Továbbá Jézus azt mondja: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket” Vagyis Jézus arra hív, hogy legyünk befogadóak, nyitottak mindenki felé. Ahogy a gyermek rábízza magát édesanyjára és édesapjára, Jézus arra hív bennünket, hogy mi is bízzuk rá magunkat. Úgy fogadni Isten országát, mint egy gyermek azt jelenti, hogy rábízom magam Istenre, ráhagyatkozom Istenre.

Olyan szép, amikor az evangélista megjegyzi, hogy Jézus ölébe vette a gyermekeket és kezét rájuk réve megáldotta őket.

Isten gyengédség, Isten irgalom. Jézus átöleli a gyermekeket és ezzel azt fejezi ki, hogy Ő minden embert szeret. Ő arra hív, hogy legyünk gyengédek és irgalmasok egymás felé. Ferenc pápa arra bátorít bennünket, hogy a szavaink legyenek gyengédek. Legyünk irgalmasok egymás felé, mert a gyengédség, a jó szó gyógyítja a társadalmat, gyógyítja az emberek sebeit.

A mai vasárnap örömhíre tehát a család örömhíre. Ünnepeljük azt a titkot, hogy a házasság egy férfi és egy nő életre szóló szeretetkapcsolata. Felbonthatatlan szeretetkapcsolat, amely szeretet gyümölcse a gyermek.

Imádkozzunk családjainkért, hogy tudjanak jelekké válni miden ember számára. Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak! Imádkozzunk minden családért, továbbá a szenvedőkért, betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek miképpen kezdetben most és mindörökké! Ámen. Szűz Mária, Béke Királynője, Szent József, könyörögjetek érettünk!

Évközi 27. Vasárnap – október 3. Mk 10,2-16

EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Abban az időben: A farizeusok odamentek Jézushoz és megkérdezték: „Szabad-e a férjnek elbocsátania a feleségét?” Próbára akarták ugyanis tenni. Ő azonban kérdéssel válaszolt: „Mit parancsolt nektek Mózes?” Azt felelték: „Mózes megengedte, hogy válólevelet írjunk és elváljunk.” Jézus folytatta: „A ti szívetek keménysége miatt írta nektek ezt a parancsot. Isten azonban a teremtés kezdetén férfit és nőt alkotott. Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez csatlakozik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.” Otthon tanítványai ismét megkérdezték őt ezzel kapcsolatban. Ezt válaszolta: „Aki elbocsátja feleségét és mást vesz el, házasságtörést követ el ellene. Ha pedig a feleség hagyja el férjét, és máshoz megy, házasságot tör.”
Kisgyermekeket vittek hozzá, hogy tegye rájuk a kezét. A tanítványok azonban elutasították őket. Amikor Jézus meglátta ezt, megharagudott, és ezt mondta nekik: „Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom nektek: Aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy gyermek, nem megy be oda.” Azután ölébe vette a gyermekeket, és kezét rájuk téve megáldotta őket.

Ezek az evangélium igéi.

 

partnerek kórházlelkészség