A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Szent Lukács elbeszéli, hogy Augusztusz császár rendeletet bocsátott ki a föld lakosságának összeírására. Egy olyan eseményt ír le, ami az egész földkerekség számára nagyon fontos, történelmi esemény – Jézus Krisztus megszületett. Olyan szépen írja le az evangélista: Mária világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.
Mi az a fontos esemény, ami az egész földkerekség számára jelentős? Az, hogy megszületett Jézus Krisztus. Isten Fia emberré lett. Mária megszülte elsőszülött fiát és pólyába takarta. Milyen csodálatos ez a kép! Mária gyengéden megfogja gyermekét, átöleli, megsimogatja, pólyába takarja. A láthatatlan Isten Jézusban láthatóvá vált. Az eddig sokszor távolinak vélt Isten olyan közelivé lett, hogy megtapintható. Mária megérinti az Isten Fiát, megsimogatja, átöleli, bepólyálja.
Karácsony első örömüzenete az, hogy Isten gyengédség – ahogy tanít Ferenc pápa. Isten gyermekké lesz, hogy ránk mosolyogjon, gyengéden megérintsen és Ő is megérinthetővé válik Jézus Krisztusban. Isten gyöngédségének nagy ünnepe tehát a karácsony.
Mária a bepólyált gyermekét jászolba fektette. A jászol az állatok táplálására szolgált, abba helyezték az állatok eledelét, abból táplálkoztak az állatok. Mária, mivel nem talált más lehetőséget, ebbe fekteti gyermekét. Jézus Krisztus jászolban fekszik.
Isten Fia Betlehemben született meg. Betlehem zsidó nyelven azt jelenti, „kenyér háza”. Jézus a kenyér házában születik meg és az lesz a bölcsője, ami az állatok számára a táplálék tárolására szolgál. Jelképes üzenete van ennek. Az a Jézus, aki majd egyszer azt mondja magáról „én vagyok az élet kenyere”, a kenyér házában születik meg és jászolban helyezik el Őt.
Ez karácsony második örömüzenete: az élet kenyere emberré lett, hogy nekünk örök életet adjon, mert mindaz, aki eszi Jézus Krisztus testét és issza Jézus Krisztus vérét, annak örök élete van. Karácsony az örök élet örömhírének nagy ünnepe.
Az angyalok azt mondják a pásztoroknak „nagy örömet hirdetünk nektek. Megszületett a Megváltó, az Úr Krisztus, Dávid városában”. A nagy öröm forrása az, hogy Isten Fia emberré lett, Ő a Megváltó, a Messiás. Karácsony az öröm ünnepe is és ez az öröm abból fakad, hogy Isten örül nekünk. Öröme abban is megmutatkozik, hogy az Ő Fia értünk is emberré lett.
Szemléljük együtt karácsony szent titkát — azt a titkot, hogy Isten gyengédség, megérint bennünket és megérinthetővé válik! Hagyjuk, hogy Isten gyengédsége átformáljon, átalakítson minket! Szemléljük karácsony titkát, azt a titkot, hogy Jézus az élet kenyere, önmagával táplál bennünket és ezáltal örök életet ad nekünk. Fogadjuk Őt be! A rendszeres szentáldozás csodálatos ajándék!
Szemléljük karácsony titkát, a nagy örömöt, jézus Krisztust magát, aki mindannyiunk Megváltója!
Tartsunk egy kis csendet, ünnepeljük karácsony jó hírét, örömét és hagyjuk, hogy ez a jó hír — Jézus Krisztus maga — formáljon bennünket! Ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen a betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

Karácsonyi éjféli szentmise – december 24.
EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2,1-14)
Azokban a napokban Augusztusz császár elrendelte, hogy írják össze a földkerekség lakosságát. Ez az első összeírás akkor történt, amikor Szíria kormányzója Kirinusz volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. Galilea Názáret nevű városából József is fölment Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy összeírják eljegyzett feleségével, Máriával, aki gyermeket várt. Amíg ott tartózkodtak, beteltek Mária napjai, hogy megszülje gyermekét. Világra hozta elsőszülött fiát, pólyába takarta, és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson. A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala, és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megrémültek. Az angyal így szólt hozzájuk: „Ne féljetek! Íme, jó hírt hozok nektek, amely nagy öröm lesz az egész népnek. Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában. Ez lesz nektek a jel: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.” Az angyalt hirtelen nagy mennyei sereg vette körül. Istent dicsőítve ezt zengték: Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a jóakaratú embereknek!
Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség