A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

A Karácsony reggeli szentmise, vagyis a Pásztorok miséjének evangéliumi részletét Lukács evangéliumának második fejezetéből olvassuk.

Lukács evangéliumában olvasunk a pásztorokról, ugyanakkor Lukács nem beszél arról, hogy a három napkeleti bölcs meglátogatta a gyermek Jézust, amit Máté evangéliumában olvasunk.

Lukács a pásztorokra helyezi a hangsúlyt, akik a szegény, a periférián élő embereket jelképezik. Az evangélista ezzel arra akarja felhívni a figyelmünket, hogy Isten mindannyiunk barátja — különösen a szegényeknek a barátja. Isten Fia emberré lett, szegénnyé lett értünk, hogy bennünket, mindannyiunkat gazdaggá tegyen, vigasztaljon, megerősítsen.

A pásztorok szentmiséjének evangéliumi szakasza arra hív bennünket, hogy tanuljunk a szegényektől. Isten a szegények barátja. Jézus Krisztus azonosította magát minden emberrel, de különösen a szegényekkel.

Legyünk mi is tehát a szegényeknek a barátai, tudjunk tanulni tőlük! Isten szegénnyé lett, hogy minket gazdaggá tegyen. Tudjunk mi is beszélgetni a szegényekkel! Tudjuk meghallgatni őket, figyelni rájuk, segíteni őket! Isten Fia szegény körülmények között lett emberré, szegény körülmények között született meg arra hívva bennünket, hogy vegyük észre minden emberben, de különösen a társadalom perifériáján élő emberekben, a szegényekben Jézus jelenlétét és segítsük őket.

Mire tanítanak bennünket a pásztorok? Azt mondják: ,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!'' – majd sietve elindulnak Betlehembe és megtalálják a gyermek Jézust, mellette édesanyját, Máriát és Józsefet. A pásztorok útra kelnek, mert szeretnének találkozni Isten Fiával, a megszületett Megváltóval. Nem lustálkodnak, nem maradnak meg a megszokott helyzetükben, hanem elindulnak. Vállalják a kalandot, a kockázatot, keresik a Messiást és végül megtalálják Őt. Tanuljuk meg a pásztoroktól ezt a magatartást, hogy nekünk is nap mint nap útra kell kelnünk, nem szabad megállnunk, úton kell lennünk. Ez jelképesen azt jelenti, hogy mindig törekednünk kell fejlődni, növekedni.

Az az Egyház, – tanít Ferenc pápa – amely megáll, megbetegszik és megbetegít másokat is. Mi is nap mint nap keljünk útra, mondjuk ki magunknak „menjünk hát Betlehembe”, hogy szemléljük a megszületett gyermeket, Jézus Krisztust és szemléljük Máriát és Józsefet! Hagyjuk, hogy Jézus ránk mosolyogjon! Engedjük, hogy tekintete átformáljon bennünket!

A pásztorok elbeszélik mindazt, amit korábban már megtudtak a gyermekről. Mária és József figyelemmel hallgatják őket. Tanuljuk meg a pásztoroktól azt is, hogy mondjuk el másoknak mily nagy dolgokat tett Isten a mi életünkben! Tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról! Jézus arra hív bennünket, hogy legyünk az Ő misszionáriusai, másoknak is beszéljünk arról az örömről, hogy mi találkoztunk Jézus Krisztussal! Másoknak is beszéljünk arról az örömről, hogy Isten szeret bennünket, hűséges és mindig velünk van! Mondhatjuk azt, hogy a pásztorok lettek az első misszionáriusok, akik beszámoltak Máriának és Józsefnek mindarról, amit hallottak az angyaloktól a gyermek Jézusról.

Végül a pásztorok hazatérnek - „dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak” – nem maradnak ott, hanem hazaindulnak. Otthon van küldetésük. Visszatérnek a munkájukhoz, a hétköznapi megszokott életükhöz, de már azzal a fénnyel, azzal az örömmel, hogy látták a megszületett Megváltót, találkoztak Vele. Megtapasztalták Isten szeretetének, irgalmának nagyságát. Mindezért dicsérik, magasztalják Istent. Nekünk is vissza kell térnünk a munkánkhoz, a megszokott feladatainkhoz, de mindezeket azzal az új lendülettel végezzük, amit a Jézus Krisztussal való találkozás ad! A pásztorokhoz hasonlóan dicsérjük és magasztaljuk Istent – áldjuk Őt!

Karácsony szent titkához hozzátartozik a pásztorok tanítása. Hagyjuk, hogy bennünket is formáljanak, tanítsanak! Tanítsák meg az, hogy nap mint nap útra keljünk, hogy találkozzunk Jézus Krisztussal és szemléljük Őt! Hagyjuk, hogy a pásztorok arra is tanítsanak bennünket, hogy mondjuk el mindazt, amit Isten tett az életünkben! Tegyünk tanúságot Jézus Krisztusról mások előtt! Tanítsanak bennünket a pásztorok arra is, hogy mindig tudjunk hazaindulni, tudjunk elindulni mások felé Istent magasztalva, dicsérve, Jézus Krisztusról pedig tanúságot téve! Legyünk a pásztorok barátai – legyünk a szegények barátai, mert Isten a szegények barátja.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen a családokért, a szegényekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért!

Karácsony Pásztorok miséje

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből (Lk 2,15-20)

Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást: ,,Menjünk hát Betlehembe, nézzük meg a történteket, amelyeket az Úr hírül adott nekünk!'' El is mentek sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Miután látták, elbeszélték mindazt, amit már korábban megtudtak a Gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat, és gyakran elgondolkodott rajtuk. A pásztorok ezután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit láttak és hallottak, pontosan úgy, amint előre megmondták nekik.

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség