A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! Sorozatunknak ez a része a 2022. január 16-án felolvasandó evangéliumi szakaszhoz kapcsolódik.

 

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Urunk Jézus megkeresztelkedésének ünnepén az evangéliumi szakaszt Lukács evangéliumának harmadik fejezetéből olvassuk (Lk 3,15-16.21-22).

Az evangélista elmondja, hogy Jézus mikor megkeresztelkedett, imádkozott és megnyílt az ég. A megnyílt ég arra utal, hogy azt az eget, amelyet Ádám és Éva bezárt, Jézus Krisztus kinyitotta.

Jézus Krisztus legyőzte a bűnt, legyőzte a halált és megnyitotta minden ember számára az örök élet lehetőségét. Továbbá Lukács azt mondja: „a Szentlélek leszállt Jézusra látható alakban, mint egy galamb”. A Szentlélek eltölti Jézust és Jézus a Lélek erejében teszi a küldetését, a Lélek erejében tanít és hirdeti Isten országának örömhírét. Végül az evangélista elbeszéli, hogy az égből szózat is hallatszott: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.” Vagyis a mennyei Atya tanúságot tesz Jézus Krisztusról, kinyilatkoztatja azt, hogy Jézus Krisztus az Ő fia, hogy Isten szereti az Ő fiát. A Szentháromság titka — az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége — rajzolódik ki ebben az epizódban.

Jézus Krisztus megkeresztelkedésének az ünnepe felhívja a figyelmünket arra, hogy mi is ünnepeljük azt, hogy keresztények vagyunk! Ünnepeljük azt a titkot, hogy minket is megkereszteltek! Ferenc pápa zarándokoknak többször is feltette a kérdést: tudják-e, hogy mikor keresztelkedtek meg? fontos, hogy dátumszerűen is tudjuk, hogy mikor és hol kereszteltek meg bennünket és azon a napon tudjuk ezt keresztény életünk születésnapjaként ünnepelni. Imádkozzunk azért az atyáért, aki megkeresztelt minket! Imádkozzunk szüleinkért, családtagjainkért, keresztszüleinkért, akik megkereszteltettek bennünket!

Amikor megkeresztelkedtünk számunkra is megnyílt az ég, vagyis életünk örök élet-távlatú élet lett. A keresztény ember tudja, hogy a földi élete zarándokút. A mi hazánk a mennyben van. Keresztény életünk távlata az, hogy itt a földön zarándokok vagyunk, s életünk célja, hogy hazaérkezzünk a menyországba. Isten mindannyiunkat hazavár oda.

Amikor megkeresztelkedtünk, megkentek bennünket illatos krizma olajjal, amely a Szentlelket jelképezi, vagyis bennünket is eltöltött a Szentlélek, aki keresztény életünkben mindig ott van velünk, fontos, hogy hívjuk – Jöjj, Szentlélek! – és Ő Krisztushoz vezet bennünket.

Amikor megkeresztelkedünk a Szentlélek tudatosította bennünk az, hogy mi is Isten gyermekei vagyunk, Isten bennünk is gyönyörködik, bennünket is szeret, nekünk is mondja: te vagy az én szeretett gyermekem, benned telik kedvem.

Ezen a szép ünnepen ünnepeljük együtt, hogy keresztények vagyunk! Ünnepeljük azt, hogy életünknek – örök életre nyíló – távlata van! Ünnepeljük azt, hogy a Szentlélek vezet bennünket és arra hív, hogy Jézus Krisztusról tegyünk tanúságot, emlékeztet bennünket arra, hogy Isten gyermekei vagyunk! Tekintsünk így Istenre, Ő a mi mennyei Atyánk és így szemléljük egymást testvérként!

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben adjunk hálát Istennek azért, hogy keresztények lehetünk, imádkozzunk minden emberért, minden családért, különösen a betegekért, az idősekért és az egészségügyben dolgozókért!

Urunk megkeresztelkedése, Lk 3,15-16.21-22

EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvéből

Abban az időben:
A nép feszülten várakozott. Mindnyájan azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus. Ezért János így szólt hozzájuk: „Én csak vízzel keresztellek benneteket. De eljön, aki hatalmasabb nálam, akinek saruszíját sem vagyok méltó megoldani. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni.
Ekkor történt, hogy amikor a nép keresztelkedni ment, Jézus is megkeresztelkedett. Miközben imádkozott, megnyílt az ég, és a Szentlélek leszállt rá látható alakban, mint egy galamb. Szózat is hallatszott az égből: „Te vagy az én szeretett Fiam, benned telik kedvem.”

Ezek az evangélium igéi.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség