A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Szentháromság vasárnapja, 2022. június 12.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Szentháromság vasárnapján az Evangéliumi részletet János evangéliumának 16. fejezetéből olvassuk.

Jézus ezt halála előtt, búcsúbeszédében mondta tanítványainak. Rámutatott arra, hogy nem mindent mondott még el a tanítványoknak. Megígérte az Igazság Lelkét, vagyis a Szentlelket, aki majd a teljes igazságra elvezeti az apostolokat. Ezzel Jézus azt akarja tanítani az apostoloknak és nekünk is, hogy úton vagyunk. A keresztény ember úton lévő ember, ahogy Ferenc pápa is tanítja. Az Egyház folyamatosan úton van, mert ha megáll, megbetegszik. Úton vagyunk és ezen az úton a Szentlélek vezet bennünket, hogy egyre jobban megismerjük Jézus Krisztust, hogy egyre jobban megismerjük Isten titkát. A Szentlélek egyre inkább megismerteti velünk a Szentháromságos egy Isten titkát.

Keresztény hitünk egyik alapigazsága az, hogy egy Istenben hiszünk, de ez az egy Isten, nem magányos Isten, hanem három személyű egy Isten. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretetközössége. Jézus elküldi a Szentlelkét, és a Szentlélek egyre inkább megismerteti tehát velünk, hogy mit jelent az, hogy Isten Szentháromságos egy Isten.

Amikor megkereszteltek bennünket, akkor az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében kereszteltek meg bennünket. Vagyis arra kaptunk meghívást, hogy belekapcsolódjunk abba a szeretetközösségbe, amely öröktől fogva van az Atya, a Fiú és a Szentlélek között. Szentháromságos az életünk, közösségbe hív Isten bennünket, a Vele való szeretetközösségbe.

Csodálatos örömhír ez. Örömforrás arra gondolnunk, hogy Isten, mint barátaihoz szól hozzánk, és arra hív, hogy vele kapcsolatba lépjünk, vele közösségbe lépjünk egyre inkább.

A Szentháromság titka arra tanít bennünket, hogy Isten velünk akar lenni, hogy Isten barátaiként szól hozzánk, és azt szeretné, hogy vele egységben, vele közösségben legyünk.

A Szentháromság közösségéből születik meg az Egyház is, amely jele Isten és az ember közötti szeretetközösségnek. A Szentlélek megtanít tehát egyre inkább bennünket arra, hogy nem magányos emberek vagyunk, hanem közösségben levő emberek. Ahogy egy alkalommal Benedek pápa mondta, a keresztény ember nem magányos ember, mert lehet fizikailag egyedül, de tudja, hogy számíthat testvéreire. Tudja, hogy hittestvérei vele, mellette vannak.

Közösségbe kerülhetünk a Szentháromsággal egyre inkább. Jézus Krisztus erre is hív bennünket; hogy hívjuk gyakran az Ő Szentlelkét, aki megtanítja nekünk azt, hogy a Szentháromság közösségébe kaptunk meghívást.

Nagyon fontos az is, hogy dicsőítsük a Szentháromságos egy Istent. Ezt az egyszerű imát érdemes gyakran mondani: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké! Ámen. Amikor a Szentháromságos egy Istent dicsőítjük, tanítja Bíró László püspök atya, akkor minden a helyére kerül. Istent imádjuk, elismerjük Őt teremtőnknek, önmagunkra pedig, mint teremtmények tekintünk. Istent imádni, a Szentháromságos egy Istent dicsőíteni fontos, mert ezáltal megszületik bennünk a béke, ezáltal egyre inkább alázatos, derűs emberekké válunk.

Végül, fontos azt is tudnunk, hogy úticélunk az, hogy megérkezzünk a mennyországba. Hogy hazaérkezzünk a Szentháromságos egy Istennel való örök szeretetkapcsolatba. Itt a földön, egy szent így fogalmaz: „A szívünkben hordozzuk titokzatos módon a Szentháromságot. A mennyországban pedig az lesz, hogy a Szentháromságba kapcsolódunk bele.”

Szentháromság vasárnapján Jézus arra hív bennünket, hogy hívjuk az ő Szentlelkét, az Igazság Lelkét, aki elvezet bennünket a teljes igazságra. Ne felejtsük el, úton vagyunk. Folyamatosan növekednünk, fejlődnünk kell a szeretetben, és a Szentlélek megtanít bennünket arra, hogy nem vagyunk magányos emberek, egységben, közösségben vagyunk a Szentháromságos egy Istennel és egymással. Fontos, hogy dicsőítsük rendszeresen a Szentháromságos egy Istent, mindent Isten nagyobb dicsőségére tegyünk, ahogy Loyolai Szent Ignác is tanítja. Legyen mindig előttünk a cél, az a remény, hogy a Szentháromságos egy Isten a mennyország örömébe vár minden embert.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben dicsőítsük a Szentháromságos egy Istent, és imádkozzunk minden emberért, különösen a béke ajándékáért, az idősekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért.

  1. június 12. - Szentháromság vasárnapja (Jn 16,12-15)

EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra.
Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.
Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség