A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XXV. vasárnap, 2022. szeptember 18.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 25. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 16. fejezetéből olvassuk.

Jézus ebben az evangéliumi szakaszban egy intézőről beszél, akit gazdája számonkér, azt mondva neki: „adj számot gazdálkodásodról”, s ez az intéző irgalmas gesztusokkal elengedi az adósoknak adósságuk egy részét, és végül megdicséri őt a gazda. Mit jelképez ez a példázat? Ez a példázat jelképezi a mi életünket is. Sok-sok ajándékot kaptunk Istentől, az életünket is, képességeinket, lehetőségeinket is ajándékba kaptuk az Úrtól, de ezekkel egyszer számot kell majd adnunk az Úr Isten előtt. Adj számot gazdálkodásodról, adj számot életedről, mondja majd nekünk annak idején az Úr Jézus. Hogyan tudunk számot adni életünkről? Úgy, hogy ha az irgalmasság gesztusaival élünk. Az irgalmasság gesztusai pedig azt jelenti, hogy a másik emberben felfedezem a testvéremet, ahogy tanít Ferenc pápa. A másik ember felé testvérként fordulok, testvérévé válok a másik embernek. Az irgalmasság gesztusai azok, amik értékessé, tartalmassá, gyümölcsözővé teszik az életünket. Az, amit Jézus annak idején majd megkérdez tőlünk az az lesz, hogy irgalmasok voltunk-e. Törekedjünk az irgalmasság konkrét gesztusait gyakorolni, törekedjünk másokkal jót tenni, törekedjünk mások felé testvérként fordulni.

Továbbá Jézus a következőt mondja: „Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen.” Hűséges az Isten, ő mindig hűséges marad. Ha mi emberek meg is tagadjuk őt, ha mi emberek el is fordulunk tőle, amikor bűnt követünk el, Isten mindig hűséges. Csodálatos örömhír ez, amit Jézus tanít ma nekünk: hűséges az Isten. Ő mindig mellettünk van, ő mindig türelmes felénk, ő mindig szeret bennünket, bármi is történik, bármit is teszünk, hűséges az Isten. A hűséges Istenünk tőlünk is hűséget kér. Elsősorban nem a nagy dolgokban, hanem a hétköznapi, egyszerű dolgokban kéri tőlünk a hűséget, vagyis, hogy kövessük őt, szeressük őt, legyünk hűségesek az ő szavához, az ő tanításához. Ahogy annak idején Kalkuttai Szent Teréz anya mondta: Isten azt kéri tőlünk, hogy a hétköznapi dolgokat nagy-nagy szeretettel tegyük. Hűséges az Isten és mi is törekedjünk a hűségre. Tartsunk ki egymás mellett, támogassuk egymást, bízzuk magunkat rá Istenünkre.

Végül Jézus azt mondja: „Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. (…) Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.” A mammon a vagyont, a különböző anyagi javakat is szimbolizálja. Tehát vagy Istennek szolgálunk, vagy különböző bálványoknak szolgálunk. Jézus arra bátorít bennünket, hogy mondjunk nemet a különböző bálványokra, és mondjunk igent Jézus Krisztusra. Istent szolgáljuk, vagyis törekedjünk azért élni, hogy Istent dicsőítsük meg. Törekedjünk Istent szolgálva élni. Törekedjünk szeretni, mert a szeretet és az irgalom gesztusai azok, amelyek megdicsőítik Urunkat. Minden nap döntsünk Jézus Krisztus mellett. Ahogy az egyik teológus fogalmaz: szabadon, örömmel és szeretettel. Minden reggel, amikor fölkelünk, újítsuk meg Jézus Krisztusba vetett hitünket, azt a vágyunkat, azt a szándékunkat, hogy Jézus Krisztust szeretnénk szolgálni azon a napon is, minden nap.

Örömhírünk tehát az, hogy az Úr hűséges, az Úr bennünket is hív, hogy legyünk hűségesek. Örömhírünk az, hogy Istentől oly sok ajándékot kaptunk, de ezekkel az ajándékokkal, a képességeinkkel, a tehetségünkkel, az időnkkel egyszer számot kell majd adnunk az Úr előtt. Éljük az életünket az irgalmasság gesztusai szerint, és örömhírünk az, hogy az Úr arra hív, hogy őt szolgáljuk. Jó tudnunk, hogy Jézus a mi Urunk, és hogy mi is őt szolgálhatjuk.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen Ferenc pápánkért, a béke ajándékáért, a fiatalokért, a betegekért, a családokért és az egészségügyben dolgozókért.

Nyúl Viktor, pasztorális helynök

2022. szeptember 18. - Évközi 25. vasárnap (Lk 16,1-13)

Abban az időben Jézus ezt a példabeszédet mondta tanítványainak:

„Egy gazdag ember előtt bevádolták intézőjét, hogy eltékozolja ura vagyonát. Erre ő magához hívatta és így szólt hozzá: »Mit hallok rólad? Adj számot gazdálkodásodról, mert nem maradhatsz tovább intézőm.« Az intéző így gondolkodott magában: »Mitévő legyek, ha Uram elveszi tőlem az intézőséget? Kapálni nem tudok, koldulni szégyellek. Tudom már, mit teszek, hogy befogadjanak az emberek házukba, ha gazdám elmozdít az intézőségből.« Egyenként magához hívatta tehát urának adósait. Megkérdezte az elsőt: »Mennyivel tartozol uramnak?« Azt felelte: »Száz korsó olajjal.« Erre azt mondta neki: »Vedd elő adósleveledet, ülj le hamar, és írj ötvenet.« Aztán megkérdezett egy másikat: »Te mennyivel tartozol?« »Száz véka búzával« – hangzott a válasz. »Fogd adósleveledet – mondta neki –, és írj nyolcvanat.«

Az úr dicsérte a hűtlen intézőt, hogy okosan járt el. Bizony, a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál. Mondom tehát nektek: Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy amikor meghaltok, befogadjanak titeket az örök hajlékokba.

Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki pedig hűtlen a kicsiben, az a nagyban is hűtlen. Ha tehát a hamis mammonban nem voltatok hűségesek, ki bízza rátok az igazi értéket? És ha a máséban nem voltatok hűek, ki adja oda nektek a tiéteket?

Egy szolga sem szolgálhat két úrnak. Mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy: ragaszkodik az egyikhez, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség