A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XXVII. vasárnap, 2022. október 2.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 27. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 17. fejezetéből olvassuk.

Az evangélista elbeszéli, hogy egy alkalommal az apostolok azt kérték Jézustól: „Növeld bennünk a hitet.” XVI. Benedek pápa, amikor a hit évét meghirdette, akkor ezzel az évvel az volt a pápa szándéka, hogy elmélyüljünk a hitünkben, hogy növekedni tudjunk egyénileg is, közösségileg is a hitben. Mi az a hit? Mi az, amiben a tanítványok növekedni szeretnének, és ezt kérik Jézustól? A hit elsősorban ajándék, Isten kegyelme, Isten ajándéka. A hit ajándékát Isten kész mindenkinek megadni. Fontos, hogy kérjük ezt az ajándékot nap mint nap az Úrtól, kérjük, hogy az Úr növelje bennünk a hitet. A hit ajándék, Isten ingyenes ajándéka, amelyet mindenkinek készséggel megad. Ugyanakkor a hit válasz is. Az ember személyes, szabad döntése, válasza Isten szeretetére. A hittel válaszolunk az Úr szeretetére. A hit engedelmesség. Engedelmeskedünk Isten szavának, amit meghallgatunk. Ahogy Pál apostol a Rómaiakhoz írt levelében írja: A hit hallásból ered, Krisztus szavának a hallásából. Úgy tud növekedni a hitünk, ha olvassuk a Szentírást. Ha figyelmesen, imádságos lelkülettel, nyitott, alázatos szívvel hallgatjuk, befogadjuk az Úr szavát. A hitünk Isten szavának meghallgatásából születik, a hit valójában engedelmesség Isten szavának. Ahogy Szűz Mária mondja az angyalnak: „Íme az Úr szolgálóleánya, legyen nekem a te igéd szerint.” Ugyanakkor a hit bizalom is. Rábízom magamat az Úrra, aki szeret. Ráhagyatkozom Istenre. A hit bizalom, rábízom magamat Istenre, aki jó, aki velem van, aki szeret. A hit szeretetkapcsolat is. Szeretetkapcsolat, barátság az élő Istennel.

Hinni Jézus Krisztusban azt is jelenti, hogy szeretjük Jézus Krisztust. Hogy egyre jobban meg szeretnénk ismerni őt. Egyre jobban meg szeretnénk szeretni őt. Minél jobban megismerve, egyre jobban megszeretem őt, s minél jobban megszeretve, még inkább szeretném megismerni őt. A hit tehát nem egy elvont fogalom, hanem kapcsolat, személyes barátság, személyes szeretetkapcsolat az élő Istennel.

A hit azt is jelenti, hogy igaznak fogadom el azt, amit Isten kinyilatkoztat, amit Isten feltár előttem Fia, Jézus Krisztus által. A hit azt is jelenti tehát, hogy igent mondok a hitigazságokra, igent mondok mindarra, amit a Hiszekegy imádságban vallunk, amit az Anyaszentegyház tanít hinni nekünk.

A hit ajándék, a hit személyes, szabad válasz Isten szeretetére, a hit engedelmesség Isten szavának. Bizalom, ráhagyatkozás a Jó Istenre, és szeretetkapcsolat az élő Istennel. A hit azt jelenti, hogy igaznak vallom mindazt, amit Isten kinyilatkoztat, amit Egyházam tanít, hogy higgyek. Imádkozzunk nap mint nap az Úrhoz, kérjük mi is az apostolokkal együtt: „Növeld bennünk a hitet.” Törekedjünk úgy élni, hogy Jézus Krisztusba vetett hitünket mi is átadjuk a következő generációknak, mi is tanúságot tegyünk hitünkről!

Tartsunk egy kis csendet, köszönjük meg a hit ajándékát a Jó Istennek, imádkozzunk Ferenc pápáért, a békéért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért is!

Nyúl Viktor, teológiai tanár

2022. október 2. - Évközi 27. vasárnap (Lk 17,5-10)

Abban az időben az apostolok kérték az Urat: „Növeld bennünk a hitet.”
Az Úr így válaszolt: „Ha csak akkora hitetek lesz is, mint a mustármag, s azt mondjátok ennek a szederfának: Szakadj ki tövestől és verj gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek.
Melyiktek mondja béresének vagy bojtárjának, amikor a mezőről hazajön: »Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz.« Nem ezt mondja-e inkább: »Készíts nekem vacsorát, övezd fel magadat és szolgálj ki, amíg eszem és iszom! Aztán majd ehetsz és ihatsz te is?« S talán megköszöni a szolgának, hogy teljesítette parancsait?
Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsoltak nektek, mondjátok: haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség