A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor pasztorális helynök gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi XXIX. vasárnap, 2022. október 16.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi 29. vasárnap evangéliumi részletét Lukács evangéliumának 18. fejezetéből olvassuk.

Lukács evangéliumát az imádság evangéliumának is szoktuk nevezni, mert benne az evangélista gyakran beszél arról, hogy Jézus imádkozik, illetve Jézus tanít az imádságról.

Ma arra tanít bennünket Jézus, hogy az imádság egy kapcsolat. Kapcsolat az élő Istennel. Amikor imádkozunk, belekapcsolódunk Jézus imádságába, vagyis az Atya és a Fiú közötti szeretetkapcsolatba a Szentlélek által. Az imádság tehát élő kapcsolat az élő Istennel, és az inádság által kapcsolatba léphetünk egymással is. Közösségbe kerülünk hittestvéreinkkel, embertársainkkal is. Jó azt tudni, hogy imában együtt vagyunk. Ferenc pápa is gyakran kéri, hogy imádkozzunk érte, és ő is imádkozik értünk. Amikor imádkozom valakiért, akkor ezzel a vele való barátságomat, vele való kapcsolatomat fejezem ki. Imádságunk a másik emberért a szeretetünk, a testvéri törődésünk kifejezése, a közösség élményének a megtapasztalása. Jézus arra hív bennünket a mai példabeszéd által, amely az özvegyasszony kitartó imádságáról szól, hogy imádkozzunk állhatatosan. Állhatatosan imádkozni azt jelenti, hogy szüntelenül imádkozunk. Ez nem azt jelenti, hogy mindig imádságot mondunk, hanem azt jelenti, hogy törekszünk mindig Istenre hangolódni, törekszünk mindig ráhagyatkozni a Jóistenre, hiszen az ima kapcsolat. Ezt a kapcsolatot szüntelenül megélhetjük. Ezt jeleni, hogy állhatatosan imádkozunk.

Továbbá Jézus arra is tanít bennünket, hogy hittel imádkozzunk, hiszen ezt mondja: "Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?" (Lk 8,8). Hittel imádkozni azt jelenti, hogy tudatában vagyunk annak, hogy amikor imádkozunk, Istenhez szólunk. Ahogy Szent Ambrus mondja: "Amikor olvassuk a Szentírást, Isten szól hozzánk, és amikor imádkozunk, Istennek válaszolunk". Hittel imádkozni azt jelenti, hogy hisszük, hogy amikor imádkozunk, Istenhez szólunk, és az imádságunk által Istennel lépünk közösségbe.

Ünnepeljük azt a jó hírt, hogy Isten mindig meghallgatja az imádságunkat. Talán nem úgy, ahogy azt mi elképzeljük, hanem úgy, olyan formában teljesíti kéréseinket, ami igazán a javunkat szolgálja. Örömhírünk tehát az, hogy Isten megszólít bennünket, s arra hív, hogy mi is szólítsuk meg Őt az imádságban, mert az imádság élő kapcsolat az Istennel, élő kapcsolat egymással. Imádkozzunk állhatatosan, kitartóan és hittel, és megtapasztaljuk, hogy az imádságban egyek vagyunk, együtt vagyunk.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért, különösen a családokért, a békéért, Ferenc pápáért, a betegekért, s az egészségügyben dolgozókért!

Nyúl Viktor, teológiai tanár

2022. október 16. - Évközi 29. vasárnap (Lk 18,1-8)

Abban az időben példabeszédet mondott nekik Jézus arról, hogy szüntelen kell imádkozni, és nem szabad belefáradni. Így szólt: „Az egyik városban élt egy bíró, aki Istentől nem félt és embertől nem tartott. Élt abban a városban egy özvegyasszony is. Az elment hozzá, és kérte: Szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. A bíró egy ideig vonakodott, aztán mégis így szólt magában: Noha, Istentől nem félek, embertől nem tartok, de ez az özvegy annyira terhemre van, hogy igazságot szolgáltatok neki, mert végén még nekem jön és megver”. Az Úr így szólt: „Hallottátok, hogy mit mond az igazságtalan bíró? Vajon Isten nem szolgáltat igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá folyamodnak? Talán megvárakoztatja őket? Mondom nektek, hamarosan igazságot szolgáltat nekik. Csak az a kérdés, hogy amikor az Emberfia eljön, talál-e hitet a földön?”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség