A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Évközi 6. vasárnap, 2023. február 12.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Az évközi idő hatodik vasárnapjának evangéliumi részletét Máté evangéliumának ötödik fejezetéből olvassuk.

A hegyi beszédből hallottuk ezt az evangéliumi részletet, melyben Jézus arra mutat rá, hogy ő nem eltörölni jött a prófétákat és a törvényeket, vagyis az Ószövetségi Szentírást, hanem beteljesíteni. Jézus az ószövetségi ígéretek beteljesítője. Mindazok az ígéretek, amelyeket a Jó Isten az ő prófétáin keresztül megígért a választott népnek, beteljesedtek Jézus Krisztusban.

Jézus Krisztusban az Ószövetségi Szentírás beteljesült. Ez azt is jelenti, hogy fontos nekünk is keresztényeknek is, hogy olvassuk az Ószövetségi Szentírást, hiszen az Ószövetség előkészítése az Újszövetségnek. Az egyik szent azt mondja: az Újszövetségi Szentírás az Ószövetségben el van rejtve. Az Ószövetség pedig beteljesül az Újszövetségben. Fontos tehát, hogy olvassuk az Ószövetséget is, hiszen, ahogyan a II. Vatikáni Zsinat tanítja, nagyon sok kincs található az Ószövetségben, nagyon sok élettapasztalat, életbölcsesség, imádság.

Miért olvassuk az Ószövetséget? Azért, mert az is a Szentírásnak a része. Azért, mert az Ószövetség nélkül valójában nem tudjuk megérteni Jézus Krisztust, nem tudjuk megérteni az Újszövetséget. Azért is fontos olvasni az Ószövetséget, mert Jézus maga is olvasta az ószövetségi írásokat. Például a kereszten Jézus az egyik zsoltárt idézi: „Istenem, Istenem, miért hagytál el engem?”, ami azt mutatja, hogy Jézus is, ahogy abban a korban sokan a zsidók közül, imádkozta a zsoltárokat. Vegyük gyakran kézbe az Ószövetségi Szentírást is, és úgy olvassuk ezeket a sorokat, hogy mindazok, amiket olvasunk, Jézus Krisztusban megvalósultak, nem valamiben, hanem valakiben. Jézus Krisztusban megvalósult, beteljesült az Ószövetségi Szentírás.

Továbbá Jézus a szentírási szakaszban arra is rámutat: „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.” Az írástudók voltak azok, akik tudták olvasni az írásokat, a héber szövegeket. Ők magyarázták is ezeket a szentírási szakaszokat. A farizeusok pedig egy nagyon vallásos közösség volt, akik iparkodtak mindent a törvény szerint tenni, szó szerint legtöbbször, de gyakran fennállt a veszély, hogy a törvényt külsőleg tartották meg, látszólag. Ugyanakkor a lelkületet elhanyagolták. Innen jön a farizeuskodni kifejezésünk is, amikor valaki csak látszatból tesz valamit, de nem szívvel, nem lélekkel. Amikor Jézus tehát azt mondja, hogy: „Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét…”, akkor arra gondol, hogy nekünk a törvény lelkületére is oda kell figyelni. Igaz az az ember a zsidó kultúrában, aki Isten törvénye szerint él, cselekszik, gondolkodik. Amikor Józsefről Máté evangéliuma megjegyzi, hogy igaz ember volt, akkor az azt jelenti, hogy József, Isten akarata szerint törekedett élni. Amit olvasott az Írásokban, a törvényben, azt törekedett teljesen megvalósítani. Nemcsak külsőleg, hanem lelkületében is.

A mai evangéliumi részletben Jézus arra is bátorít bennünket, hogy amikor olvassuk az Írásokat, akkor törekedjünk azok megvalósítására. Vagyis törekedjünk élni azt, amit olvasunk, törekedjünk Isten szava szerint élni.

És végül azt is hallottuk ebben a hosszabb evangéliumi szakaszban, hogy Jézus többször megismétli: Mondották a régiek, én pedig azt mondom nektek. Ezzel Jézus azt kívánja hangsúlyozni, hogy neki van hatalma, tekintélye ahhoz, hogy tanítson, ő, mint Isten Fia tanít bennünket, hatalommal, tekintéllyel: Én pedig azt mondom nektek…

Jézus arra hív bennünket, hogy ne álljunk meg a törvény külső megtartásánál csupán, hanem törekedjünk elmélyíteni önmagunkban azt a lelkületet is, amire a törvény utalni kíván. Amikor Jézus idézi a különböző parancsokat: „Ne ölj!”, „Ne törj házasságot!”, „Ne esküdj hamisan!”, akkor mindegyiknél arra kíván rámutatni, hogy a szeretet parancsa az első: észrevenni a másik emberben a testvért, a személyt, akit tisztelünk, és sohasem tekintjük a másik embert tárgynak. Ez a harmadik üzenete a mai szentírási részletünknek, hogy mindig a másik emberben vegyük észre a személyt, tiszteljük benne a személyt, és szeretettel tegyünk mindent, mert a törvény beteljesedése a szeretetben mutatkozik meg.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát a Jó Istennek, imádkozzunk mindenkiért, elsősorban Ferenc pápánkért, a családokért, a békéért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért és az egészségügyben dolgozókért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023.02.12.- Évközi 6. vasárnap (Mt 5,17-37)
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vész el a törvényből sem egy i betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában.
És mondom nektek: Ha igaz voltotok nem múlja felül az írástudókét és a farizeusokét, nem juthattok be a mennyek országába.
Hallottátok, hogy a régieknek ezt mondták: Ne ölj! Aki öl, méltó az ítéletre. Én viszont azt mondom nektek, hogy méltó az ítéletre mindaz, aki haragszik testvérére. Aki azt mondja testvérének: „Te esztelen!”, méltó a főtanács ítéletére. Aki pedig azt mondja: „Te istentelen!”, méltó a kárhozat tüzére.
Ha tehát ajándékot akarsz az oltáron felajánlani, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, s menj, előbb békülj ki testvéreddel. Csak aztán térj vissza, hogy bemutasd áldozatodat. Ellenfeleddel szemben légy békülékeny, amikor még úton vagy vele, nehogy átadjon a bírónak, a bíró pedig a börtönőrnek, és a börtönbe vessenek. Bizony, mondom neked, ki nem jössz onnan, míg az utolsó garast is meg nem fizeted.
Hallottátok a parancsot: Ne törj házasságot! Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már vétkezett vele. Ha a jobb szemed bűnre visz, vájd ki, és vesd el magadtól. Jobb neked, ha elvész egy testrészed, minthogy egész tested a kárhozatra kerüljön. Ha a jobb kezed visz bűnbe, vágd le azt, és vesd el magadtól. Mert jobb neked, ha egy testrészed vész el, minthogy egész tested a kárhozatra jusson.
És ezt is mondták: Aki elküldi feleségét, adjon neki válólevelet. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki elküldi feleségét – kivéve hűtlenség esetét –, okot ad neki a házasságtörésre, és aki az elbocsátott nőt veszi feleségül, házasságtörést követ el.
Hallottátok továbbá, hogy a régieknek ezt mondták: Hamisan ne esküdj, és tartsd meg az Úrnak tett esküdet! Én pedig azt mondom nektek: Egyáltalán ne esküdjetek! Sem az égre, mert az az Isten trónja, sem a földre, mert az lábának zsámolya, se Jeruzsálemre, mert az a nagy Király városa! De még saját fejedre se esküdj, mert egyetlen hajszáladat sem tudod ősszé vagy feketévé tenni. Legyen a ti beszédetek „igen, igen, nem, nem”; ami ennél több, az a gonosztól van.Ezek az evangélium igéi.


Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség