A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Nagyböjt 2. vasárnap, 2023. március 5.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Nagyböjt második vasárnapján az evangéliumi részletet Máté evangéliumának tizenhetedik fejezetéből olvassuk.

Nagyböjti lelki zarándoklatunk során a szentírási részlet az evangéliumból arra hív bennünket, hogy jelképesen mi is menjünk föl Péterrel, Jakabbal, Jánossal együtt Jézust követve a hegyre, és szemléljük, csodáljuk és hallgassuk az Úr Jézust. Csodálni az Úr Jézust, ahogy Péter, Jakab és János csodálta az Úr arcát, amely ragyogni kezdett, mint a nap; csodálta Jézus ruháját, amely vakító fehér lett, mint a fény. Csodálni az Urat, ahogy Péter ki is fejezi felkiáltva: Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek neked egy sátrat, Mózesnek és Illésnek egy sátrat! Ünnepelni, csodálni az Urat. Ünnepelni, hogy együtt lehetünk az Úrral, csodálni az Urat, ünnepelni, ez a szeretetnek a dolga. Az evangéliumi részlet nagyböjti utunk során először is erre hív meg bennünket, hogy mindig tudjunk rácsodálkozni Istenre. Tudjuk mindig ünnepelni, tudjuk mi is mindig kimondani: Mester jó nekünk veled együtt lenni!

Továbbá azt is olvastuk ebben az evangéliumi részletben, hogy Péterék szemlélik Jézust. Nézik az Úr arcát, észreveszik Mózest és Illést, akik Jézussal beszélgetnek. Rászegezik a tekintetüket Jézusra, amikor ezt mondja az evangélista: „Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: »Keljetek fel, és ne féljetek!« Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.” Milyen szép ez a kifejezés: amikor fölemelték az apostolok a tekintetüket, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. Vagyis szegezzük mindig a tekintetünket Jézus Krisztusra, ne vegyük le róla a tekintetünket. Erre hívott bennünket annak idején Szent II. János Pál pápa is. Szemléljük Jézus Krisztus arcát, szemléljük Jézus arcát és induljunk újra Jézus arcától, vagyis szemlélve Jézus arcát újra tudunk indulni, meg tudunk újulni a reményben, a szeretetben.

Csodálni Jézust, szemlélni Jézust, s végül hallgatni Jézust. Jézus színeváltozása során egy hang hallatszik a mennyből, a mennyei Atyának a szava, aki ezt mondja: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!” A mennyei Atya tanúságot tesz Jézus Krisztusról, kijelenti, hogy Jézus Krisztus az ő Fia, az ő szeretett Fia. Őt hallgassátok! Istennek az a vágya, hogy hallgassuk őt, ahogy az egyik zsoltár is fogalmaz: „Bárcsak hallgatnátok ma az én szavamra, népem ne légy keményszívű!” Isten azt kéri tőlünk, hogy hallgassuk az ő Fiát, ne csak egyszer, ne csak kétszer, hanem mindig, legyünk figyelmes hallgatói Jézus Krisztusnak, mert Isten akaratát akkor tudom felismerni, akkor tudom megtenni, ha hallgatom az Úr szavát, s törekszem megvalósítani az én életemben is Istennek a szavát, vagyis tettekre váltani az Úr szavát.

Nagyböjti zarándoklatunk kezdetén arra hív Máté evangéliumának szakaszában az Úr bennünket, hogy szemléljük őt, csodáljuk őt és hallgassuk őt. Tegyük ezt meg, és ha így teszünk, a nagyböjtünk igazán szép lesz és tartalmas lesz.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk mindenkiért, elsősorban Ferenc pápánkért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023.03.05. - Nagyböjt 2. vasárnap (Mt 17,1-9)

Abban az időben:
Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és (ennek) testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük: az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme, megjelent nekik Mózes és Illés: Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: „Uram, jó nekünk itt lennünk! Ha akarod, készítek itt három sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet és Illésnek egyet!” Még beszélt, amikor íme, fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik. Őt hallgassátok!”
Ennek hallatára a tanítványok földre borultak és nagyon megrémültek. De Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta: „Keljetek fel, és ne féljetek!” Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát.
A hegyről lejövet Jézus a lelkükre kötötte: „Senkinek se szóljatok a látomásról, míg az Emberfia a holtak közül fel nem támad!”

Ezek az evangélium igéi.

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség