A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Húsvétvasárnap vasárnap, 2023. április 9.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

A húsvétvasárnapi evangéliumi részletet János evangéliumának huszadik fejezetéből olvassuk.

E szentírási szakaszból három rövid gondolatot szeretnék kiemelni, három fogalomhoz kapcsolódóan. Az első a mozgás, a második a látás, a harmadik pedig az üres sír.

A mozgás. Mária Magdolna odamegy a sírhoz, s mikor látja, hogy a sírt elzáró követ elhengerítették, elszalad, hogy elújságolja ezt a tanítványoknak. Amikor ezt meghallják az apostolok, Péter és a szeretett tanítvány odafutnak a sírhoz, vagyis úton vannak, sietnek. Ez az úton levés, ez a sietés a hitnek is a szimbóluma. Mi emberek, úton lévő emberek vagyunk, úton vagyunk, együtt haladunk, egymással, együtt, közösen úton vagyunk.

A látás. Mária Magdolna meglátja, hogy elhengerítették a követ a sírtól. Péter és a szeretett tanítvány odaszaladnak a sírhoz és amikor látják, hogy üres a sír, azt olvastuk: „Látta mindezt és hitt.” A látás nem csupán fizikai látást jelent. A látás János evangéliumában a hitnek a szinonimája, vagyis a hitnek a jelképe. A látás, az ő hitüket fejezi ki.

Végül, az üres sír képe, mely összekapcsolja a mozgás és a látás kifejezéseket, mert Mária Magdolna odamegy a sírhoz, és látja, hogy a sírkövet elhengerítették. Péter és a szeretett tanítvány a sírhoz sietnek és benézve a sírba látják az üres sírt. Az üres sír képe, mely összekapcsolja a látás és a mozgás kifejezéseket. Az üres sír, jel. Az üres sír jele annak, hogy Jézus föltámadt. Az összehajtott leplek kifejezik, hogy Jézus holttestét nem ellopták, Jézus föltámadt. Az üres sír jele tehát Jézus feltámadásának.

Ez a szentírási szakasz arra hív bennünket, hogy a mi úton levésünket, a mi látásunkat hagyjuk, hogy befolyásolja, átformálja, átalakítsa az üres sírnak a jele. Vagyis a mi életünket, a mi beszédünket, a mi cselekedetünket hagyjuk, hogy átalakítsa annak a szilárd bizonyossága, hogy Jézus Krisztus valóban föltámadt, hogy üres a sír, Jézus föltámadt. Úton lévő keresztények vagyunk, életünkben fontos, hogy a feltámadás fénye világítson. Amit mondunk, amit teszünk, amit látunk, amit hallunk, mindezt tegyük a feltámadás bizonyosságával. Mindez a hét első napján történik. A zsidó időszámításban a hét első napja a sabbatot, vagyis a szombatot követő nap. Ez nálunk, keresztényeknél a vasárnap, az Úr napja. A vasárnap a hét első napja tehát, az Úr napja, a feltámadt Jézusnak a napja. Vasárnap üzenete, hogy Jézus feltámadt, és ennek a bizonyosságnak a fényében kell járnunk a hétköznapok során is, kell cselekednünk, kell beszélnünk, kell gondolkodnunk, Jézus Krisztus valóban föltámadt. Sose felejtsük el az üres sírnak a jelét, sose felejtsük el, hogy Jézus valóban föltámadt, s hagyjuk, hogy ez a hitigazság, ez a boldog hitigazság, hogy Jézus valóban föltámadt, átformálja cselekedeteinket, beszédünket, egész életünket, látásmódunkat.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben imádkozzunk Ferenc pápáért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért!

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023. április 9. - Húsvétvasárnap (Jn 20,1-9)

A hét első napján, kora reggel, amikor még sötét volt, Mária Magdolna kiment a sírhoz. Odaérve látta, hogy a követ elmozdították a sírtól. Erre elfutott Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és hírül adta nekik: „Elvitték az Urat a sírból, és nem tudom, hova tették!”
Péter és a másik tanítvány elindult, és a sírhoz sietett. Futottak mind a ketten, de a másik tanítvány gyorsabban futott, mint Péter, és hamarabb ért a sírhoz. Benézett, és látta az otthagyott gyolcsleplet, de nem ment be. Közben odaért Simon Péter is. Ő is látta az otthagyott lepleket és a kendőt, amely Jézus fejét takarta. Ez nem volt együtt a leplekkel, hanem külön feküdt összehajtva egy helyen.
Akkor bement a másik tanítvány is, aki először ért a sírhoz. Látta mindezt és hitt. Addig ugyanis még nem értették meg, hogy Jézusnak fel kellett támadnia a halálból.

Ezek az evangélium igéi.

 

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség