A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Húsvét 4. vasárnap, 2023. április 30.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Húsvét negyedik vasárnapján, Jó Pásztor vasárnapján az evangéliumi részletet János evangéliumának tizedik fejezetéből olvassuk.

Mindannyiunk tapasztalata, hogy az ajtó, a kapu nagyon fontos tárgy, hiszen az ajtón, a kapun keresztül tudunk belépni egy épületebe, és ezáltal találkozni azokkal, akik ott laknak, ott tartózkodnak. A pannonhalmi bazilika bronzkapujának küszöbén a következő feliratot olvashatjuk: „Én vagyok az ajtó, aki rajtam keresztül megy, az üdvözül”, vagyis a kapu szimbólum is.

Jézus önmagáról mondja a következőt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára” (Jn 10,7). Mit jelent az, hogy Jézus az ajtó, Jézus a kapu? Azt jelképezi, hogy Jézus Krisztuson keresztül tudunk találkozni az Atyával. Jézus Krisztus az, aki az ő halálával és feltámadásával megnyitotta a mennyország kapuját minden ember számára. Tehát az a szimbólum, hogy Jézus Krisztus az ajtó, azt jelképezi, hogy egyedül Jézus Krisztus az, aki el tud vezetni bennünket a mennyországba, aki el tud vezetni bennünket az Atyához. Jézus jelképesen mondva kapu, és ez a kapu mindenki előtt nyitva áll. Jézus minden ember előtt nyitott. Jézus minden ebmert szeret. Jézus mindenkit vár, mindenkit hazavár, mindenkit átölel. Jézus a kapu, és egyedül ez a kapu az, amelyik elvezet bennünket a mennyország örömébe, az örök életbe. Ezért mondja Jézus Krisztus: „Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál” (Jn 10,9). Vagyis Jézus, egyedül Jézus az, aki üdvözíteni tudja az embert. Egyedül Jézus Krisztus az, aki által eljutunk a mennyországba. Ő az egyetlen és az egyedüli Üdvözítő. Nincs más út az örök életre. Egyedül Jézus Krisztus, az ajtó, a kapu, az út az örök életre.

Jézus továbbá azt mondja: „Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen” (Jn 10,10). Jézus az ember barátja. Jézus a teremtés barátja. Jézus az élete barátja. Jézus az, aki széppé tudja tenni az életünket. A teljes életet, az igaz, boldog életet egyedül Jézus Krisztus tudja megadni ma is, nekünk is. Mert Jézus Krisztus az egész embert nézi, mert Jézus Krisztus az egész embert váltotta meg, minden embert, az embert teljesen. Jézus Krisztus bátorít, Jézus Krisztus támogat bennünket, és ha rá bízzuk magunkat, ha őt követjük, ha az ő szeretetparancsa szerint élünk, ha őbenne hiszünk, akkor lesz igazán gyümölcsöző, tartalmas, boldog és szép az életünk. Isten Fia azért lett emberré, Jézus Krisztus azért halt meg a kereszten és azért támadt fel, hogy mindannyiunkat elvezessen az örök boldogságra, a mennyország örömébe, hogy életet, teljes életet ajándékozzon nekünk.

Jézus egy kicsivel később ebben a szentírási fejezetben azt mondja: „Én vagyok a Jó Pásztor” (Jn 10,11). Erre utal közvetett formában a mostani szentírási epizódban is, amikor azt mondja: a juhok hallgatnak a pásztor szavára, a pásztor nevükön szólítja őket, kivezeti őket, és a juhok követik őt, mert ismerik a hangját (vö. Jn 10,3-4). Jézus jelképesen mondva a jó pásztor, aki ismer bennünket, aki szeret bennünket, aki elvezet bennünket a teljes életre, a boldog örök életre. Kövessük őt, ahogy a juhok követik a pásztort, úgy mi is kövessük Jézus Krisztust. A mi életünk számára, a mi hétköznapjaink számára is Jézus legyen az a kapu, akihez odamegyünk, és tudjuk, hogy ez a kapu a boldog örök életre nyílik. Jézus nekünk is életet, teljes életet kíván adni. Éljünk úgy, hogy a szívünk nyitva legyen mindenki számára. Éljünk úgy, hogy Egyházunk nyitott legyen minden ember számára, mert Jézus, aki jelképesen azt mondja magáról, hogy ő a kapu, ő az ajtó, bennünket is arra hív, hogy másokat elvezessünk őhozzá, és éljünk testvérként minden ember felé.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk a békéért, Ferenc pápáért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, betegekért és az egészségügyben dolgozókért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023.04.30. - Húsvét 4.vasárnap (Jn 10,1-10)

Abban az időben így szólt Jézus:
„Bizony, bizony, mondom nektek: Aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait, és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik.”
Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél.
Jézus ezért így folytatta: Bizony, bizony, mondom nektek: Én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók. Nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó: aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki- és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bőségben legyen.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség