A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Húsvét 5. vasárnap, 2023. május 7.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Húsvét ötödik vasárnapján az evangéliumi részletet János evangéliumának tizennegyedik fejezetéből olvassuk.

Jézus az utolsó vacsora termében, búcsúbeszédében mondja ezeket a szavakat. Tudja, hogy tanítványai szívében ott van a félelem. Együttérez velük, s ezért mondja nekik: „Ne nyugtalankodjék a szívetek” (Jn 14,1). Jézus együttérez a tanítványaival, bátorítja őket, reményt ad nekik, amikor azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Érdemes azon elgondolkodnunk, hogy Jézus nem azt mondja, hogy mutatok nektek egy utat, nem azt mondja, hogy megmutatom nektek az igazságot, nem azt mondja, hogy az életet megmutatom nektek, hanem azt mondja: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Jézus maga az út, Jézus maga az igazság, Jézus maga az élet. Jézus azáltal ad békét, nyugalmat az emberi szívnek, hogy rámutat ara, hogy ő az út, az igazság és az élet.

Mit jelent az, hogy Jézus az út? Azt jelenti, hogy egyedül ő tud elvezetni bennünket az Atyához. Ezt így mondja: „Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek, de mostantól fogva ismeritek és látjátok” (Jn 14,6-7). „A láthatatlan Isten láthatóvá válik az ember Jézus arcán” – ahogy XVI. Benedek pápa mondta egyszer. Jézus az út, aki elvezet bennünket az Atyához. Ha Jézusra figyelünk, ha Jézusban hiszünk, ha rá hagyatkozunk, akkor eljutunk az Atyához. Jézus az út, ugyanakkor ő együtt halad velünk az úton. Életünk zarándokútján együtt halad velünk maga az út, vagyis Jézus Krisztus. Jézus Krisztus az egyetlen és egyedüli Üdvözítő. Ő az, egyedül ő az, aki elvezethet bennünket az Atyához. Egyedül ő az, aki az üdvösséget adja nekünk.

Továbbá Jézus azt mondja: „én vagyok az igazság” (Jn 14,6). Itt is érdemes azon elgondolkodnunk, hogy jézus nem csupán azt mondja, hogy igaz dolgokat mondok nektek, az igazságra tanítalak benneteket, hanem azt mondja, én magam vagyok az igazság. Fontos azt tudatosítani magunkban, hogy az igazság nem valami, hanem az igazság valaki: Jézus Krisztus maga. Jézus azáltal is békét ad tanítványainak és nekünk is, hogy feltárja előttünk az igazságot. Feltárja előttünk, hogy kik vagyunk, megmutatja életünk értelmét, életünk igazságát. Rámutat arra, hogy mindannyian Isten gyermekei vagyunk. Rámutat arra, hogy mindannyiunkat szeret a Jóisten. Életünk igazsága az, hogy szeretett és megváltott emberek vagyunk. Isten szeretete, Isten jósága mutat rá az ember igazságára. És életem akkor lesz teljes és akkor lesz szép, ha Jézusra tekintek, ha megnyitom a szívemet Jézus előtt, aki maga az igazság, és hagyom, hogy ő átformáljon engem, átformálja, átalakítsa életemet. Életem akkor igaz és akkor teljes, ha odaajándékozom – tanít Ferenc pápa. Jézus életünk igazsága, megmutatja kik vagyunk, megmutatja, hogy hogyan éljünk, hogy boldog életünk legyen.

Végül Jézus azt is mondja: „én vagyok az élet” (Jn 14,6). Nem csupán azt mondja, hogy az élet útját mutatom nektek, hanem azt, hogy én vagyok az élet. Egy másik alkalommal így fogalmaz Jézus: „Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meghal is, élni fog” (Jn 11,25). Jézus maga az élet. Ő életünk forrása, ő életünk értelme. Ő az, aki örökéletet ad nekünk. Ha hiszünk benne, ha a szeretet parancsa szerint élünk, akkor eljutunk a boldog örökéletre. Csodálatos ezt tudnunk: életünk van, és ez az élet örök élet. Ahogy Jézus mondja: „Atyám házában sok hely van, ha nem így volna, megmondtam volna nektek. Azért megyek el, hogy helyet készítsek nektek. Ha aztán elmegyek, és helyet készítek nektek, újra eljövök, és magammal viszlek benneteket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok” (Jn 14,2-3). Jézus az örökéletet adja mindannyiunknak. Reményt ad azáltal, hogy felemeli a tekintetünket, hogy sose felejtsük el, hogy nem egy zárt világban élünk, hanem az örök életre nyitott világban – ahogy Bíró László püspök mondja. Az örökélet az életünk távlata, az örökélet a mi földi életünk reménye.

„Ne legyen nyugtalan a szívetek! Higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek!” (Jn 14,1) – mondja az apostoloknak Jézus, és mondja nekünk is. Ő ismeri szívünk fájdalmait, örömeit, nyugtalanságait, gondjait. Mondjuk el Jézusnak, hogy rá akarjuk bízni magunkat, és tanuljunk tőle, szemléljük őt. Kövessük Jézus Krisztust, aki számunkra is az út az igazság és az élet.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát a Jóistennek, imádkozzunk Ferenc pápáért, László püspök atyánkért, imádkozzunk a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a békéért.

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023.05.07. - Húsvét 5.vasárnap (Jn 14,1-12)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne nyugtalankodjék a szívetek! Higgyetek az Istenben, és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Ha nem így lenne, mondtam volna-e: Elmegyek és helyet készítek nektek? Ha majd elmegyek és helyet készítek nektek, ismét eljövök, és magammal viszlek titeket, hogy ti is ott legyetek, ahol én vagyok. Hiszen ismeritek az utat oda, ahova én megyek!”
Ekkor Tamás így szólt: „Uram, mi nem tudjuk, hogy hova mégy; hogyan ismerhetnénk hát az utat?” Jézus ezt felelte: „Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem juthat el az Atyához, csak általam. Ha engem ismernétek, Atyámat is ismernétek. De mostantól fogva ismeritek őt, és látjátok.”
Fülöp megjegyezte: „Uram, mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk!” Jézus így válaszolt: „Már olyan régóta veletek vagyok, és nem ismersz engem, Fülöp? Aki engem lát, az látja az Atyát is. Hogyan mondhatod hát: Mutasd meg nekünk az Atyát? Nem hiszed talán, hogy én az Atyában vagyok s az Atya énbennem? A szavakat, amelyeket hozzátok intézek, nem magamtól mondom, és a tetteket is Atyám cselekszi, aki bennem van. Higgyétek el, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem. Ha másért nem, legalább a tetteimért higgyétek!
Bizony, bizony mondom nektek: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket fogja végbevinni, amelyeket én cselekszem, sőt még nagyobbakat is tehet azoknál, mert én az Atyához megyek.”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség