A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Húsvét 6. vasárnap, 2023. május 14.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Húsvét hatodik vasárnapján az evangéliumi részletet János evangéliumának tizennegyedik fejezetéből olvassuk.

Jézus az utolsó vacsora termében a búcsúbeszéde során mondja ezeket a szavakat az apostoloknak. De nemcsak az apostoloknak mondja ezt az Úr Jézus, hanem nekünk is, hiszen mi is mindannyian az ő tanítványai vagyunk. Jézus így fogalmaz: „Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat” (Jn 14,15), illetve: „Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem” (Jn 14,21).

Jézus szeret bennünket, és arra hív, hogy erre a szeretetre mi is válaszoljunk. Valójában a keresztény élet mindig egy meghívás, és erre a meghívásra adott válasz. Ahogy XVI. Benedek pápa mondja, Jézus szól hozzánk, és arra hív, hogy őrizzük az ő szavát, hogy egyre jobban hallgassunk az ő szavára, egyre jobban mélyüljünk el az ő szavában.

Mit jelent az, hogy Jézus parancsát megőrizni? Mit jelent az, hogy Jézus szavát megőrizni? Azt jelenti, hogy figyelünk az ő szavára. Gyakran olvassuk a Szentírást. Mert, ha olvassuk a Szentírást, ha hallgatjuk Isten szavát, ezzel az Úr Jézus iránti szeretetünket konkrétan kifejezzük. Fontos, hogy Isten szavával napi kapcsolatban legyünk. Ez azt is jelentheti, hogy előző este a másnapi evangéliumot elolvassuk. Egyszerűen csak elolvassuk csendesen, figyelmesen, és hagyjuk, hogy Isten szavával aludjunk el. Álmunkban, a tudatalattinkban dolgozik Isten szava. Másnap reggel, amikor fölkelünk, fontos, hogy úgy kezdjük a napunkat, hogy ismét elolvassuk az aznapi evangéliumot, hagyjuk, hogy hasson ránk. Hagyjuk, hogy Isten szava megérintsen bennünket, gyógyítson, formáljon, alakítson bennünket. Próbáljunk meg egy szót megjegyezni, ami, úgy érezzük, hogy megérintette ma a szívünket. Az Isten üzenete ma számunkra. Egy alkalommal Martin bíboros atya mondta, a keresztény ember boldog ember, mert tudja, hogy mit kíván tőle a Jóisten, mi Isten akarata számára. Honnan tudja ezt a keresztény ember? Onnan – fogalmaz a bíboros atya –, hogy olvassuk Isten szavát. És, ha olvassuk, hallgatjuk Isten szavát, akkor megtudjuk, hogy mit kíván tőlünk, hogy mi Isten akarata az én életemben. Vagyis, ha elolvastuk a szentírási szakaszt, a napi evangéliumot reggel, próbáljunk egy mondatot vagy egy szót megjegyezni belőle, s az lesz számunkra az iránytű aznap. Őrizni Isten szavát azt jelenti tehát, hogy fontolgatjuk magunkban a hallott szentírási szakaszt. Őrizzük magunkban Isten szavát, és Isten szava is megőriz bennünket. Így is mondhatnánk: ízleljük Isten szavát, gondolkodunk rajta, elmélkedünk rajta, és a cselekedeteinket ennek a szónak a fényében iparkodunk megtenni. Így válik Isten szava lámpássá, útmutatóvá a napunk során. Sokszor talán amiatt szenvedünk, amiatt van békétlenség a szívünkben, hogy szétszóródnak a gondolataink, hogy a sok-sok cselekedet, teendő között szétszóródunk. Viszont, hogyha megőrizzük az Isten szavát, ha megőrizzük az Úr szavát, akkor az Úr szava is megőriz bennünket, egységet ad a napunknak. A déli órákban érdemes kicsit megállni, és átgondolni, hogy emlékszem-e még a reggel elolvasott evangéliumi szakaszra. Megőriztem-e a hallott szót? Elmélkedtem-e rajta? Cselekedeteimnek ez volt-e a forrása, mozgatórugója? A délután folyamán ismét törekedjünk őrizni az Úr szavát, és amikor az esti imához érkezünk, próbáljunk meg visszatekinteni a napunkra, és megkérdezni magunktól, hogy megőriztük-e az Úr szavát, annak fényében cselekedtünk-e. És esti imánk végén elolvassuk a következő napi szakaszt. Így Isten szavával napi ritmusban leszünk. Megőrizzük az Úr szavát, és ezáltal kifejezzük az iránta való hűségünket, szeretetünket.

Isten szavát, hogyha őrizzük, egyre jobban megismerjük Jézust, egyre bensőségesebb lesz vele a kapcsolatunk, ahogy ő mondta: „Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn 14,20-21). Vagyis megőrizve az Úr szavát, egyre bensőségesebb lesz a barátságunk Jézussal, és Jézus egyre inkább feltárja előttünk önmagát és az Atyát. Egyre misztikusabb, bensőségesebb lesz a kapcsolatunk a szentháromságos Egyistennel.

Ünnepeljük minden nap, hogy az Úr szól hozzánk, a szeretetünket fejezzük ki azáltal, hogy figyelünk az ő szavára, megőrizzük az ő szavát, annak fényében cselekszünk, és így egyre inkább mélyül az Úrral való barátságunk.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát az Úrnak. Imádkozzunk Ferenc pápáért, László püspök atyáért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a békéért!

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023.05.14. - Húsvét 6.vasárnap (Jn 14,15-21)

Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más Vigasztalót ad majd nektek: az Igazság Lelkét, aki örökre veletek marad. A világ nem kaphatja meg, mert nem látja és nem ismeri. De ti ismeritek őt, mert veletek marad és bennetek lakik. Nem hagylak árván titeket: visszajövök hozzátok. Rövid idő, és már nem lát engem a világ. Ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok.
Azon a napon megtudjátok majd, hogy én Atyámban vagyok, ti énbennem, én pedig tibennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki pedig szeret engem, azt Atyám is szereti, én is szeretni fogom, és én megmutatom neki magamat.

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség