A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat a megjelenését követő vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár gondolataival, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét! (Urunk mennybemenetele, 2023. május 21.)

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Urunk Jézus  mennybemenetelének ünnepén az evangéliumi szakaszt Máté evangéliumának huszonnyolcadik fejezetéből olvassuk.

Szent Máté evangéliumának az elején az angyal Józsefnek azt mondja, Mária a Szentlélektől van áldott állapotban. Gyermeket fogan, gyermeket szül, és az Immánuel nevet adják neki, ami azt jelenti: Velünk az Isten. Jézus Krisztusban Isten feltárja azt a nagy örömhírt, hogy ő velünk van. A Velünk az Isten, Immánuel, vagyis Jézus Krisztus Máté evangéliumának a végén azt mondja: „íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Máté evangéliuma ezzel a mondattal zárul. A feltámadt Jézus ezt egy hegyen mondja el. Mintha visszhangoznék erről a hegyről századokon át ez az örömhír: „íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Jézusnak ez a visszhangja, hogy velünk van, mindannyiunk számára örömhír. Mindannyiunk számára remény és bátorítás, hogy Isten, ahogy Ferenc pápa tanítja, a közelség, a gyengédség és az együttérzés Istene. A feltámadt Jézus Krisztus velünk van. Szentlelke által továbbra is együtt halad velünk. Velünk van az úton, velünk marad mindig. Ez nekünk, keresztényeknek a bizonyosság, ami reményt és bátorítást ad.

Ugyanakkor ez az ajándék, ahogy Szent II. János Pál pápa mondja feladattá is válik, hiszen a feltámadt Jézus küldetést ad az apostoloknak, ezt mondva: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek” (Mt 28, 18-20). Jézus az, aki hatalmat és küldetést ad az apostoloknak és mindannyiunknak. Jézus küldi a tanítványait, küld bennünket is. Hatalmat, erőt, bátorítást ad ehhez a küldetéshez. Ebben a küldetésben előszöris az a feladatunk, hogy el kell indulnunk. „Menjetek el” – mondja Jézus, menjetek el szerte a világba. Mindannyiunk küldetése, amit a keresztségben megkaptunk, a misszió, hogy útra kell kelnünk, hogy el kell mennünk azon embertestvéreinkhez, akik még nem ismerik Jézus Krisztust. Ott, ahol az emberek élnek, dolgoznak, szenvednek – ahogy Ferenc pápa tanítja –, hirdetnünk kell az örömhírt. Tanúságot kell tennünk az evangéliumról. El kell indulnunk minden nap. Minden nap útra kell kelnünk, mert Jézus általunk is szeretné hirdetni az örömhírt. Ott, ahol dolgozunk, ott, ahol élünk, ott, ahol vagyunk, ahol megfordulunk. Nem szabad magunkba zárkóznunk, ki kell lépnünk, el kell indulnunk a másik ember felé, hirdetve nekik az örömhírt. El kell indulnunk tehát, erre utal Jézusnak az a szava: menjetek el.

Továbbá a feltámadt Jézus azt mondja: „tegyetek tanítványommá minden nemzetet!” (Mt 28,19). Vagyis az örömhírt nemcsak egyeseknek, nemcsak egyes csoportoknak kell hirdetni, hanem mindenkinek. Mindenkinek hirdetnünk kell Jézus Krisztus evangéliumát, Jézus Krisztus örömhírét. Jézus nem csupán azt mondja, hogy tanítsátok az embereket, hanem azt mondja, tegyetek tanítványommá minden embert. Tanítvánnyá tenni. Tanítvánnyá csak az tud tenni valakit, aki maga is tanítvány. Tanítványnak lenni pedig azt jelenti, hogy szeretetkapcsolatban, barátságban vagyunk a Mesterünkkel, Jézus Krisztussal. Ha mi éljük az Úr Jézussal valóbarátságunkat, tanítványi mivoltunkat, vagyis figyelünk az ő szavára, engedelmeskedünk az ő szavának, akkor tudunk másokat is Jézus tanítványává tenni. A tanítvány mivolt szeretetkapcsolatot jelent. Szeretjük a Mesterünket, és erről a szeretetről teszünk tanúságot mások számára is.

Majd azt mondja Jézus: „Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében!” (Mt 28,19). Vagyis akik hisznek a szentháromságos Egyistenben, akik befogadják az evangéliumot, fontos, hogy azok megkeresztelkedjenek. Amikor valakit megkeresztelünk, akkor megkapja a Szentlelket, aki tudatosítja benne, hogy ő Isten gyermeke.

Örömhírt hirdetni küld bennünket az Úr Jézus. Nem a magunk gondolatait kell hirdetnünk, hanem Jézus Krisztust magát. Jézus Krisztus mindig megadja a kellő erőt ahhoz, hogy tudjunk hitelesen beszélni róla, hogy hitelesen tudjunk tanúságot tenni róla. Jézus küld bennünket, Jézus arra hív, hogy tegyünk másokat az ő tanítványaivá, és hogy mindazok, akik hisznek benne, keresztelkedjenek meg. Jézus mellettünk van, nem hagy magunkra. Minden nap gondoljunk erre az ígéretére, amit mindannyiunknak mondott: „íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20).

Rómában, a Gergely Egyetem aulájában egy Jézus szobor áll. Sokszor megálltam e Jézus szobor előtt szemlélni. Jézus kinyújtja a karját annak jeléül, hogy megáld bennünket, véd bennünket, s ez olvasható a szobor alján: „íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig” (Mt 28,20). Ott, azon az egyetemen, ahol sok helyről jött diákok tanultunk, arra hívott bennünket Jézus, hogy menjünk el szerte a világba, és hirdessük az örömhírt, ő velünk van mindig. Ez legyen a mi erőnk, a mi örömünk, hogy az Úr velünk van, s erről tegyünk bátran tanúságot ott, ahol élünk, ott, ahol megfordulunk. Ne felejtsük el, hogy kereszténynek lenni azt jelenti, hogy hirdetjük az örömhírt, hogy Isten velünk van.

Tartsunk egy kis csendet, és ebben a csendben adjunk hálát a Jóistennek. Imádkozzunk Ferenc pápáért, László püspök atyáért, a családokért, a fiatalokért, az idősekért, a betegekért, az egészségügyben dolgozókért és a béke ajándékáért!

Nyúl Viktor plébános, főiskolai tanár

2023.05.21. - Urunk mennybemenetele (Mt 28,16-20)

Abban az időben:
A tizenegy tanítvány elment Galileába, fel arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik: „Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet! Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében! Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig!”

Ezek az evangélium igéi.

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség