Az utolsó vacsorán az emberi esendőség közepette adja Jézus szeretetének végső jelét tanítványainak.

Jézus vágyva vágyott arra, hogy tanítványaival elköltse a húsvéti lakomát, mielőtt szenvedne (vö. Lk 22,15). A vacsorán megtört és kiosztott kenyér, és a közösen fogyasztott bor minden szónál tökéletesebben fejezte ki, hogy Jézus mit akart végső, személyes ajándékként övéinek átadni.

De vajon hogyan fogadták mindezt a Jézussal együtt lévő tanítványok? Eszünkbe juthat esetleg a csoport pénztárosának áruló fondorkodása, de a többiek fejében is, gyanítható, hogy megfordult a kihátrálás, a hűtlenség gondolata, hatalmába kerítette némelyiküket a vetélkedés és a nagyravágyás, netán elfogta őket a bizonytalanság vagy a kényelmetlenség érzése. Valószínű, hogy a különleges este feszült, nyugtalan légköre tapintható volt a helyiségben. Ha alaposabban szemügyre vesszük az utolsó vacsora alábbi ábrázolását, segít elképzelni, hogy mi minden zajlott egyszerre abban a teremben.

Bassano Last Supper 1542 900

Jacopo Bassano: Utolsó vacsora (1542/46, Galleria Borghese, Róma)

Jacopo dal Ponte (1517-1592), aki a festményt készítette, annyira kötődött szülővárosához, a Velencétől mintegy 65 km-re fekvő Bassanóhoz, hogy később felvette annak nevét. Apja mellett sajátította el a festőmesterséget, amelyet aztán a saját fiainak is átadott. A családi műhelyben túlnyomórészt vallásos témájú alkotások készültek a Velence környékére jellemző késő reneszánsz stílusban.

Bár Bassano Utolsó vacsorája a korabeli manierista irányzat bevett stílusjegyeit mutatja, mégis sajátos megközelítését adja e gyakran ábrázolt jelenetnek. Szemben Leonardo da Vinci (1452-1519) világhírű képével, amelynek elegáns kompozíciója egyetlen vonalra rendezetten van felépítve, Bassanónál egy sokkal szertelenebb jelenetet találunk. Ez a fajta ziláltság talán jobban közelíti a mezítlábas halászemberek lakomájának valódi jellegét. Leonardo nagy, hosszú asztala helyett Bassano a vacsora asztaltársaságát meglehetősen rendezetlenül egy akkora asztal köré helyezi el, amelynél nem jut mindenkinek ülőhely.

Leonardo Da Vinci vacsora 900

Leonardo da Vinci: Utolsó vacsora (1495-98, Santa Maria delle Grazie, Milánó)

Bassanónál a tanítványok tekervényes pózokat vesznek fel, gesztusaik részint komolyságot, részint zavarodottságot mutatnak. Mindenesetre senki sem figyel a Mesterre, egyikük tekintete sem fordul feléje, hogy hallgassa a szavait. Az apostolok, úgy tűnik, inkább vannak elfoglalva a maguk ügyeivel. Egyedül a középen ülő, vörös hajú, ifjú „szeretett tanítvány” marad ki a társaság zsivajából, ahogy szemét lehunyva, fejét a bal kezén pihenteti.

A kép igazi középpontjában az ő háta mögött, takarásban lévő Jézus áll. Érdekes, hogy Jézus felsőruhája épp olyan színű, mint amilyet a kép jobb szélén álló Júdás visel a rózsaszínes inge fölött. Jézus hajának sötét tónusa erőteljesen kiemeli azt a fényt, amely a fejéből ragyog ki, és amely a szokásos módon jelképezi isteni mivoltát. Jézus egyenesen kifelé tekint a képből, miránk, a nézőkre néz, ujjaival pedig az asztal közepén lévő bárányfejre mutat, amely a húsvéti pászkatál központi fogása volt.

Bassano nagy mestere az apró részleteknek is. Az étkezőasztal alatt vizeskorsó és tál látható a tanítványok lába közelében, utalva a Jézus által elvégzett lábmosásra (vö. Jn 13,1-20). Mellette egy kutya fekszik, míg a kép legszélén egy macska kandikál be.

Bassano képén – szemben Leonardo Utolsó vacsorájával – a húsvéti lakoma egyértelműen éjjeli sötétben játszódik. Sajátos tónust kölcsönöz a képnek, ahogy a boros üvegen megcsillanó fény az asztalt borító fehér abroszt halvány pirosasra színezi. Így lesz a fehér terítőből a másnapi véres leplek előképe.

Az, ahogy Bassano utolsó vacsora ábrázolásán Jézus tanítványai izgatottak és magukba feledkezettek, olykor megismétlődik azokkal a tanítványokkal is, akik e vacsora megünneplésére manapság gyűlnek össze. Ki tudja, kinek a szívében mi van, amikor elfoglalja helyét a templomi padban? Vajon belül mi bántja vagy izgatja a jelen levőket?

Az utolsó estén Jézus megtörte a kenyeret, és odanyújtotta az őt körülvevő törékeny embereknek. Gyengeségük, megtörtségük és sérülékenységük nem jelentett akadályt számára, hanem épp azért tette, amit tett, hogy a sebzett emberi mivoltot meggyógyítsa. Megtört kenyér a megtört embereknek. Az emberi esendőséget a Megváltó szeretete nem megvetette vagy elutasította, hanem meggyűrődött szépségét kisimította és magához emelte.

Ezért írja A Katolikus Egyház katekizmusa:

„Nagyon megfelelő, hogy Krisztus ilyen egyedülálló módon akart Egyháza számára jelenvaló maradni. Mivel ugyanis Krisztus látható alakjában elhagyni készült övéit, nekünk akarta ajándékozni szentségi jelenlétét; mivel arra készült, hogy a kereszten föláldozva önmagát üdvözítsen minket, akarta, hogy emlékünk legyen arról a szeretetről, amellyel Ő »mindvégig« (Jn 13,1), élete elajándékozásáig szeretett minket. Valóban, Ő eucharisztikus jelenlétében közöttünk marad, titokzatos módon, mint az, aki szeretett minket és önmagát adta értünk.” (KEK 1380.)

Csigi Péter

Képek forrása: Wikipédia

mariagyudi zarandoklat 2022 banner

2024 április
H K Sz Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Közelgő események

Egyházmegyei ministránstalálkozó Pakson:
-
2024. 04. 13. - 2024. 04. 13.
Egyházmegyei ministránsnap Pakson:
-
2024. 04. 13. - 2024. 04. 13.
HOLY MASS - Angol nyelvű szentmise a székesegyházban:
-
2024. 04. 14. - 2024. 04. 14.
Férfitalálkozó :
Szekszárd -
2024. 04. 19. - 2024. 04. 19.
Lelki délutánok - Paks:
-
2024. 04. 21. - 2024. 04. 21.

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség