Az alábbikaban egy válogatást adunk közre a Kórházlelkészségi munkatársak számára ajánlott kiadványokról.

 • Gál Judit: A jó hí felüdíti a testet, Amit a beteglátogatóknak tudni kell, Kálvin Kiadó, Budapest, 2018.

„A beteglátogatás a segítségnyújtás egyik legkevésbé látványos formája… Az irgalmasság cselekedeteinek mégis egyik legszebb lehetősége. …. Kiderülhet, hogy ebben a kevésbé látványos segítségnyújtásban olyan mélységű találkozások történhetnek, amelyek egyaránt bátorítják, gazdagítják a beteget és a beteglátogatót is.”

 • Gál Judit: „Uram, akit szeretsz, beteg…”, Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadó, Budapest, 2018.

„Református kórházlelkészek írták és gyűjtötték össze, akik évek óta járják a kórtermeket, ülnek csendben betegágyak mellett, keresik az Igét, a vigasztaló szót, a megszólaló és megszólító lelki gyógyszert.”

 • Gál Judit: Fájdalmak iskolája, Lélekerősítő írások betegágyon fekvőknek, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadó, Budapest, 2020.

„A betegágy fájdalmakkal teli hely, ugyanakkor nagy iskola is. Aki hosszabb-rövidebb ideig betegeskedik, átélheti, hogy a betegség számos dolgot megváltoztat benne, családjában, körülményeiben. Különös felfedezni, hogy Isten kezében áldásokkal szegélyezett útszakasszá válhat.”

 • Kerényi Lajos: Megyek… és meggyógyítom, Szent Gellért, Budapest, 2018.

„A testi orvosok kitűnő munkája kevés az emberi lét megválaszolásához és értelmessé tételéhez. Megyünk, szolgálunk és olyan életet hirdetünk, amit még a betegség, sőt a halál sem vehet el azoktól, akik jóakarattal az igazi Életet keresik…”

 • Kindelmann Győző: Betegek imakönyve, Szent Maximilian, Budapest, 2006.

„Ebben a kis imakönyvben azoknak a szenteknek és neves személyeknek az imáit gyűjtöttük egybe, akik betegségük idején nem merültek el fájdalmukban. Zúgolódás és elkeseredés helyett Krisztushoz fordultak, aki így biztatott: »Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik fáradtak vagytok és meg vagytok terhelve: én felüdítelek titeket!«”

 • Gyökössy Endre: Akarsz-e meggyógyulni,Szent Gellért, Budapest, 2000.

„Akarsz-e valóban meggyógyulni például beteges vagy túltengő képzeletvilágodból? Félelmeidből, szorongásaidból, aggodalmaskodásodból? Elfojtott indulataidból? Agyonlapító magányodból? Belső ürességedből, a halál félelméből?”

 • Xavier Thévenot: Van-e értelme a szenvedésnek?,Sarutlan Kármelita Nővérek, Magyarszék, 2018.

„E könyv szerzője maga is hosszú betegség rabságában szenvedett. A megpróbáltatások idején ismételten hangoztatta e reménységgel teli felismerést: a szeretet tud minket megmenteni. A szenvedő Krisztus teljes mértékben megőrizte szeretetét, hitét és reménységét”

 • Gyökössy Endre: Élet és Ige,Szent Gellért, Budapest, 2012.

„Mivel évtizedek óta alig van nap, hogy két-három ember ki ne öntené előttem a szívét – ezt kaptam feladatul Gazdámtól –, úgyszólván ömlesztve jön elém a valós élet. Olyan igemagyarázatokat adok közre, amelyekben az élet felől indultam az Ige felé”.

 • Gyökössy Endre: Áldott Orvos Isten rendelőjében, Szent Gellért, Budapest, 2018.

"Isten ​legyen áldott azokért a sokakért, akiknek szívében az Úr Jézus már megindította az IGENt. A sok NEM után megindította az IGENt: életük felé, embertársaik felé, Isten felé. Megindította az IGENt a sorsod felé, a betegséged, derékfájásod, nehezen viselhető házastársad, szegénységed, és általában az egész betegen is, fáradtan is, teherhordozással is, de mégis csodálatosan szép és gyönyörűséges élet felé.”

 • Jézussal a szenvedésben - betegek imafüzete,Ecclesia Kiadó, Budapest, 2015.

„Sajátos helyzetben van a beteg, ágyhoz kötött ember, több ideje jutna imádkozni, de néha nehéz összeszedni a gondolatait. Szép imádságokkal, szentírási gondolatok vígaszával segít e kis füzet a betegnek és ápolójának egyaránt a nehéz időkben.”

 • Jézus az én mindenem mindenben --(kalkuttai Teréz anya imakilencede),Új Ember Kiadó, Budapest, 2016.

„Bárcsak mindannyiunk számára irányt mutatna Teréz anya életszentsége, amelynek gyümölcseként vágyakozás ébredne bennünk a szentség és a minden testvérünkben - különösen a leginkább szükséget szenvedőkben - jelen lévő Jézus örömteli szolgálata iránt.”

Sürgős esetben a kórházban
fekvő betegeket papjaink
a nap 24 órájában
meglátogatják és
a szentségekkel megerősítik.

 

telefonos ügyeleti szám - 0/24

06-30/70-20-133

Lélekerősítő vonal

06-72/513-031

Telefonos beszélgetések
hétköznap 9-13 óráig

 

 E-mail
korhazlelkeszseg@pecs.egyhazmegye.hu

Elérhetőségek

Kórházlelkészség
Irodai telefonszám munkanapokon:

06-72/513 042

Email cím:
korhazlelkeszseg@pecs.egyhazmegye.hu