A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Az évközi idő 6. vasárnap evangéliumi részletén Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik (Mk 1,40-45) és arra hív, hagyjuk, hogy az Úr szava megérintsen, megsimogasson bennünket és megbocsássa bűneinket – engedjük meg Jézusnak!

 

"Szeretettel köszöntök Mindenkit!

Évközi hatodik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának első fejezetéből olvassuk (Mk 1,40-45). Egy leprás ember közeledik Jézushoz és megszólítja:

Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem. (Mk 1,40)

Majd az evangélista megjegyzi:

Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: »Akarom, tisztulj meg!« Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. (Mk 1,41-42)

A lepra abban a korban a legfájdalmasabb és legsúlyosabb betegségek közé tartozott, nemcsak a fizikai fájdalom miatt, hanem azért is, mert a leprás embereknek a társadalomból kitaszítva kellett élniük. Éppen ezért csodálatos örömhír ezt olvasnunk: Jézus hagyja, hogy a leprás ember közeledjen hozzá, megszólítsa. Sőt megérinti és maga szól hozzá. Olyan szépen írja le az evangélista, hogy amikor Jézus hallja a leprás ember kérését, akkor megrendül. (vö. Mk 1,40-41)

Isten Fia megrendül az ember fájdalmát, nyomorát látva. Majd Jézus kinyújtotta a kezét és megérintette őt. (vö. Mk 1,41) Az a kéz, amely betegeket gyógyít, ördögöket űz ki, megáld, megsimogat, és amelyet majd a kereszthez szegeznek, most megérinti a leprás embert, ezzel közvetítve felé Isten gyengédségét és szeretetét. Miután Jézus megérinti a beteget, így szól:

Akarom, tisztulj meg! (Mk 1,41)

Jézus szavának ereje van, mert teremtő, megújító szó. Így a leprás ember – aki bizonyos értelemben bennünket is jelképez bűneink, szomorúságaink, kétségeink, félelmeink, megkötözöttségünk által – meggyógyul. Ezért fontos, hogy tanuljunk ettől az embertől és mi is bizalommal forduljunk oda Jézushoz, boruljunk le előtte és kérjük tőle: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem (vö. Mk 1,40).

Ahogy Jézus a leprás ember fájdalmával találkozva megrendül, úgy nehézségeinket látva rajtunk is megesik a szíve, mert Ő irgalmas mindenki felé. Ahogy annak idején kinyújtotta kezét és megérintette a leprást, úgy felénk is kitárja karját, hogy megsimogasson, megérintsen bennünket. Isten Fia megérint, megsimogat bennünket! Ez az érintés, simogatás bátorít, gyógyít.

Ahogy a leprás embernek is mondta az Úr: Akarom, tisztulj meg! (Mk 1,41), úgy hozzánk is nap, mint nap szól, megtisztítva, meggyógyítva a lelkünket.

A csendben tudunk igazán találkozni az Úrral: a szentségimádás, a Szentírás-olvasás során és kitüntetett módon a szentáldozásban. Hagyjuk, hogy ezekben a találkozásokban az Úr megérintsen, megsimogasson bennünket, megbocsásson nekünk. Ezt az irgalmas szeretetet, amelyet megtapasztalunk, őrizzük meg a szívünkben, mert amikor mi magunk találkozunk bajba jutott, nehéz helyzetben lévő társainkkal, akkor mi is irgalommal, szeretettel tudunk feléjük fordulni. Halljuk meg – fogalmaz Ferenc pápa – a Földnek és a szegényeknek a sóhaját, és forduljunk irgalommal feléjük! A mai világ közömbösségének, kiselejtező kultúrájának lepráját csak gyengédséggel, irgalommal és a testvériség gesztusaival tudjuk gyógyítani.

Szemléljük Jézust, aki bennünket is megtisztít, meggyógyít! Forduljunk bátran Őhozzá és azzal az irgalmas szeretettel, amit ezáltal magunkon megtapasztalunk, forduljunk embertársainkhoz. Így gyógyítsuk Jézus szeretetével a világot!

Tartsunk egy kis csendet és ebben adjunk hálát az Úrnak, és imádkozzunk mindenkiért!”

Márk 1,40-45

40Akkor odajött hozzá egy leprás, és térdre esve így kérlelte: »Ha akarod, meg tudsz tisztítani engem.« 41Jézus megkönyörült rajta. Kinyújtotta kezét, megérintette, s azt mondta neki: »Akarom, tisztulj meg!« 42Amikor ezt kimondta, azonnal eltűnt róla a lepra, és megtisztult. 43Erélyesen ráparancsolt, és azonnal elküldte őt e szavakkal: 44»Vigyázz, senkinek se szólj erről; hanem eredj, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld föl tisztulásodért, amit Mózes rendelt, bizonyságul nekik.« 45De az, mihelyt elment, híresztelni kezdte a dolgot, úgyhogy Jézus már nem mehetett nyilvánosan a városba, hanem kint a puszta helyeken tartózkodott; és hozzá gyülekeztek mindenfelől.

2022 October
M T W T F S S
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Közelgő események

Katolikus Kulturális Hetek:
-
2022. 10. 04. - 2022. 10. 31.
Boldogasszony Imaszövetség találkozója:
Pécs -
2022. 10. 25. -
Szent Mór püspök, az egyházmegye társvédőszentje - Ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2022. 10. 25. -
Mindenszentek - Ünnepi szentmise:
Pécsi Székesegyház -
2022. 11. 01. -

Havas Boldogasszony búcsú 2022

Népszámlálás

Forráspont 2022

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

LD honlap logó Telefon

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség