Komlói Kodály Zoltán Ének-Zenei Katolikus Általános Iskola És Óvoda

 

komlo web 20160115 13Az 1937-38-as tanévben kezdte meg működését az intézmény, akkor még külön óvoda és iskolaként. 2012. szeptember 1-től az iskola, majd 2016 szeptemberétől a szomszédos óvoda a Pécsi Egyházmegye fenntartásába került Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda néven. A város legrégebbi, nagy hagyományokkal rendelkező intézménye, tudatosan az egész ember formálása mellett kötelezi el magát. Feladatának tekinti az általános iskolai és óvodai nevelési-oktatási célok vállalása mellett a keresztény hitre nevelést. Célja, hogy a gyermekek az átlagosnál magasabb általános műveltséggel, az idegen nyelvben nagyobb jártassággal, helyes informatikai szemlélettel rendelkezzenek. Kiemelten kezeli a művészeti nevelést, különös tekintettel a zenei nevelésre. Olyan fiatalokat akar nevelni, akikre jellemzőek a sajátos keresztény erények: megbocsátás, alázat, szolgálatkészség, szelídség, türelem, kitartás, a lelkiismeret érzékenysége, az önnevelés igénye. A teljes – testileg, szellemileg, lelkileg egészséges, művelt – ember nevelésére törekszik, aki érti és értékeli a szépet, és tehetségéhez mérten újraalkotja.

komlo web 20160115 10Az óvodában cél a zene megszerettetése, a zenei anyanyelv ápolása. Ehhez szervesen kapcsolódva működik a népi gyermekjátékok-néptánc tehetséggondozó csoport. Szeptembertől egy csoportban német nemzetiségi nevelés is folyik. Feladatnak tekintik, hogy az óvodai nevelés során a gyermekek képessé váljanak a hit befogadására, amelynek elsődleges színtere a heti kettő hittan foglalkozás. Szervezett keretek között folyik az angol nyelv és a vívás oktatása.

A nevelőtestület bízik abban, hogy a családokkal való kapcsolattartás folyamán egyre több embert segíthet az igaz értékek megtalálásához. Éppen ezért a katolikus intézmény nyitott mindazon családok számára, akik elfogadják az iskola és az óvoda katolikus szellemiségét. Lehetőség nyílik nem katolikus gyermekek és tanulók felvételére is. Az iskolában számukra biztosított a felekezet szerinti hitoktatás. Más felekezetekből érkező családoknál az intézmény tiszteletben tartja a saját vallási szokásokat.

Kiemelt cél az iskolában az emelt óraszámú ének-zene tanítás által biztosított nevelési lehetőségek kiaknázása, az alapvető tanulástechnikák megismertetése és készséggé fejlesztése. Kiemelten fontos a hagyományőrzés, a nemzeti kultúra értékeinek közvetítése. Számos tanórán kívüli tevékenység lehetőséget biztosít erre.

A zenei oktatás Kodály Zoltán pedagógiai elvei alapján folyik. Ez a módszer nemcsak az ének-zene oktatásában hasznos, hanem segít más tantárgyak könnyebb elsajátításában is.

A mindennapos testnevelés mellett az éneklés is segíti a jobb állóképességet. Az énekkari „munka" könnyebbé teszi a közösségbe való beilleszkedést, nyitottá, de egyben fegyelmezetté, toleránssá is tesz. A lélek nevelését ugyanolyan fontosnak tartja, mint az írás-olvasás-számolás megtanítását. Ezt szolgálja a zenei nevelés, a heti 2 hittanóra, valamint az iskolai élethez kapcsolódó egyházi eseményeken való részvétel. A gyermekek a hittanórán megismerkedhetnek a Bibliával, és útmutatást kapnak a keresztény értékekről.

Az idegen nyelvek közül választható az angol és a német. Szervezett kosárlabda, röplabda, kölyökatlétika, futball, gyerektorna, vívás és gyógytestnevelés foglalkozások vannak. Az úszásoktatás 3-4-5. osztályban a mindennapos testnevelés része. Hittantábort, kórustábort, sítábort, erdei iskolát, nyári táboroztatást is kínál az iskola.


 

KOMLÓI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

Hivatalos rövidítése: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola

Székhely címe: 7300 Komló, Templom tér 2.
OM: 027208

Telefon: 72/481-272
Telefax: 72/481-272

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Honlap: www.komlokodaly.hu

Igazgató: Ormándlaky Dalma
Püspöki biztos: Hamzau Relu plébános

Az intézmény alaptevékenységei:

  • általános iskolai nevelés-oktatás 8 évfolyamon
  • emelt szintű „ének-zene" oktatás
  • a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelése-oktatása 8 évfolyamon

Az iskolában diákönkormányzat és szülői szervezet működik.

 

Tagintézménye: Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája
Tagintézmény címe:
7300 Komló, Templom tér 1.

Tagintézmény vezető: Schalpha Anett

Alaptevékenysége:

  • óvodai nevelés
  • többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
  • nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

Bemutatkoznak a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola leendő elsős tanítói.

Közös püspöki szentmisén vettek részt a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola tanulói és tanárai hétfőn reggel.

Június 23. és 25. között rendezték Komlón a Kodály Zoltán Nemzetközi Gyermekkórus Fesztivált. A háromnapos rendezvény házigazdája a Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola, díszvendége Udvardy György pécsi megyéspüspök volt.

Pályázati lehetőségnek köszönhetően ismerkedhettek meg a Pécsi Püspökség épületeivel és kincseivel a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola harmadik és ötödik évfolyamos tanulói.

A Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő komlói általános iskola területe majdnem kétszeresére bővül, modernizálják és új, nagyobb tornatermet is kap egy 896,32 millió forintos uniós támogatásnak köszönhetően.

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely