Events Calendar

ÉVKÖZI XIV. VASÁRNAP

: Sunday, 04 July 2021
Zso: az évközi vasárnapról. Oi.: Te Deum.
zöld † Mise: az évközi XIV. vasárnapról saját,Dicsőség, Hitvallás,pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: Ez 2,2-5; 2Kor 12,7-10; Mk 6,1-6 

Elmarad: Portugáliai Szent Erzsébet – e 

Ma a Szentszék javára van gyűjtés.

Liturgia:
Ez 2,2-5
OLVASMÁNY Ezekiel próféta könyvéből
Ezekiel így ír prófétai meghívásáról:
Az Úr megszólított engem, a Lélek eltöltött, lábaimra állított, és
hallottam, amint az Úr beszélt hozzám.
Ezt mondta nekem: „Emberfia, elküldelek Izrael fiaihoz, a
lázadókhoz, akik fellázadtak ellenem. Ők és atyáik lázadoztak ellenem
mind a mai napig. Fiaiknak kemény a fejük és megátalkodott a szívük.
Hozzájuk küldelek, hogy mondd meg nekik: Ezt mondja az Úr, az Isten.
Akár meghallgatják, akár nem hallgatják – mert hiszen lázadó nemzedék
ez –, megtudják, hogy próféta van közöttük.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 122,1-2a.2bcd.3-4 2. tónus.
Válasz: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk. 2cd. vers.
Előénekes: Szememet hozzád emelem, * hozzád, aki a mennyben lakozol.
Íme, miként a szolgák szeme * uruk kezére figyel.
Hívek: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Miként a szolgálók szeme úrnőjük kezére, * úgy tekintünk Urunkra,
Istenünkre, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.
E: Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, * mert igen elteltünk gyalázattal.
Túlságosan megtelt a lelkünk * a dúslakodók gúnyolódásával és a kevélyek megvetésével.
H: Szemünk az Úrra tekint, * amíg csak meg nem könyörül rajtunk.

2Kor 12,7-10
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt második leveléből
Testvéreim! Hogy a nagyszerű kinyilatkoztatás elbizakodottá ne tegyen, tövist kaptam testembe, a sátán angyalát, hogy arcul verjen, és el ne bízzam magam. Háromszor kértem ezért az Urat, hogy szabadítson meg tőle, de azt felelte: „Elég neked az én kegyelmem. Mert az erő a gyöngeségben nyilvánul meg a maga teljességében.”
Ezért legszívesebben a gyöngeségeimmel dicsekszem, hogy Krisztus ereje lakjék bennem. Kedvem telik a Krisztusért való gyöngeségben, gyalázatban, nélkülözésben üldöztetésben és szorongattatásban, mert amikor gyönge vagyok, akkor vagyok erős.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Az Úr Lelke van rajtam, * elküldött, hogy a szegényeknek örömhírt vigyek. Lk 4,18 – 7b. tónus.
Alleluja.

Mk 6,1-6
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És csodák, amelyeket kezével véghezvisz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „Nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések évközi 14. vasárnapra
Pap: Testvéreim! Mennyei Atyánk üdvözíteni akar minket. Imádkozzunk most azért, hogy kegyelmét mindig készséges lélekkel fogadjuk!
Lektor: 1. Áraszd, Urunk, Egyházad pásztoraira az erősség Lelkét, hogy mindig bátran hirdessék az evangéliumot!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Vess gátat a világban a hitetlenség terjedésének, és az Egyház elleni gyűlöletnek!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Óvd meg a népeket attól, hogy a földi jólét keresésében letérjenek az örök üdvösség útjáról!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Ne engedd, hogy valaha is visszautasítsuk a felismert igazságot!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Add, hogy az ifjúság készséggel kövesse lelkiismeretének jóra ösztönző szavát!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Mindenható, örök Isten! Szent Fiad mondotta, hogy aki a Szentlélek ellen vétkezik, nem nyer bocsánatot sohasem. Kérünk, óvj meg minket a megátalkodás szellemétől, hogy bűneink bocsánatát elnyerhessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.  

Szentmise közvetítések banner v2

 

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

LD honlap logó Telefon

2021 October
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:
-
2021. 10. 16. - 2021. 10. 31.
Elmarad - Kistelepülési támogatásban részesülők találkozója:
Szekszárd -
2021. 10. 16. -
Elmarad - Közösségvezetők találkozója:
Szekszárd -
2021. 10. 16. -
Elmarad - Plébániai Tanácsosok Testületi Tagjainak találkozója:
Pécs -
2021. 10. 16. -
Szent Lukács Napja:
Kórházkápolnák -
2021. 10. 18. - 2021. 10. 18.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség