Events Calendar

Szent István király ereklyéinek átvitele – e

: Saturday, 30 May 2020
Ma arról a történelmi eseményről emlékezünk meg, hogy Mária Terézia magyar királynő visszavitette Buda várába Szent István épen maradt jobb kezét. Első királyunk kardforgató és alamizsnaosztó jobbját a hozzátartozó alsókarral együtt a szentté avatás napjaiban egy kanonok a székesfehérvári sírboltból a Bihar megyei Szent Jobb-i apátságba vitte át. Az ereklye megmaradt része később Budára került, majd a törökök zsákmányként vitték magukkal. Dalmát kereskedők megszerezték tőlük és Raguza városában (ma Dubrovnik) tisztelték. Onnét kapta vissza 1771-ben a királynő; jelenleg a budapesti Szent István-bazilikában őrzik. Koponyaereklyéjének jelentős része a székesfehérvári bazilika kincse.

Liturgia: nem kötelező emléknap - fehér
OLVASMÁNY Tóbiás könyvébőlTób 4,6-12
Fiam, ha az igazság útján jársz, minden vállalkozásod sikerrel jár, miként a többieknek is, akik az igazság szerint élnek.
Adj alamizsnát vagyonodból. Ne fordítsd el arcodat a szegényektől, akkor Isten sem fordítja el arcát tőled.
Fiam, vagyonod nagysága szerint adj alamizsnát. Ha bőven van neked, adj többet; ha szűkén van, törekedj arra, hogy a keveset is szívesen add. így szép kincset gyűjtesz magadnak az ínséges napokra. Az alamizsna ugyanis megszabadít a haláltól, és nem engedi, hogy a sötétség hónába kerülj.
Nagy bizalommal lehet a magasságbeli Isten iránt mindenki, aki a jótékonyságot gyakorolja.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 72,1bc és 23.24-25.26 és 28ab 2. tónus.
Válasz: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem. Vö. 28. vers.
Előénekes: Milyen jó az Isten az igazakhoz, * az Úr azokhoz, akiknek a szíve tiszta!
Mindig veled akarok maradni, * hiszen kezedben tartottad jobbomat.
Hívek: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Szándékod szerint vezérelsz engem, * és végül is befogadsz a dicsőségbe.
Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, * és ha veled vagyok, nem kívánok semmit sem a földön.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.
E: Bár elenyészik a szívem és a testem, * szívem Istene és örökrésze mindig az Isten.
Nekem jó az Istennel lennem, * és az Úristenbe helyeznem bizakodásom.
H: Jó nekem az Istenhez ragaszkodnom, * és reményemet az Úristenbe helyeznem.

ALLELUJA
Alleluja. 8. szám.
Ha jót cselekszel, felragyog világosságod, mint a hajnal, * és sorsod hamarosan jobbra fordul. Vö. Iz 58,88. tónus.
Alleluja.

Vagy:
† EVANGÉLIUM Szent Lukács könyvébőlLk 12,32-34
Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az ő Országát.
Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Ne félj, te kisded nyáj, hisz Atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja az Országot.
Adjátok el, amitek van, és osszátok ki a rászorulóknak. Készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszényt, kifogyhatatlan kincset a mennyben, ahol tolvaj nem fér hozzá, és a moly nem rágja szét. Ahol a kincsetek, ott a szívetek is.”
Ezek az evangélium igéi.

Vagy:
EVANGÉLIUM Szent István király ünnepéről, augusztus 20-áról.

Egyetemes könyörgések:
14. SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÜNNEPÉRE
Pap: Kérjük, testvéreim, az Istent, hogy Szent István király közbenjárására áldja meg nemzetünket!
Lektor: 1. Áldd meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, hogy békében és jólétben éljen!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg népünk vezetőit, hogy eredményesen dolgozzanak országunk felvirágoztatásán!
3. Add. hogy az Egyház és az állam együtt dolgozzon egész népünk javára!
4. Áldd meg gyermekeinket és ifjúságunkat, a magyar jövő zálogát!
5. Tartsd távol hazánktól a természeti csapásokat, és segíts mindenkit emberhez méltó életre!
Pap: Urunk, Istenünk, áldd meg Nagyasszonyunk és első szent királyunk közbenjárására nemzetünket, hogy békében és jólétben élhessen, és áldva magasztaljon téged! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
LD honlap logó Telefon
2021 July
M T W T F S S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Közelgő események

Egyházmegyei hivatali szünet:
-
2021. 07. 28. - 2021. 08. 01.
Szentségimádás és szentmise a hivatásokért:
Pécsi Székesegyház -
2021. 08. 05. -
Lectio Divina lelkigyakorlat:
Máriagyűd -
2021. 08. 09. - 2021. 08. 12.
Nagyboldogasszony-főbúcsú:
Máriagyűd -
2021. 08. 15. -
Katekéta fakultatív képzés:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 08. 16. - 2021. 08. 18.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség