Events Calendar

Szent Adalbert, püspök és vértanú – E

: Thursday, 23 April 2020
Magyarországon ma Szent Adalbert (azaz Béla) vértanú püspököt ünnepeljük. Cseh fejedelmi családból származott. Eredeti neve Vojtech volt. Németországban nevelkedett, és Adalbert magdeburgi püspök bérmálta meg. Ettől fogva viselte ő is az Adalbert nevet. Prága püspöke lett, de meghasonlott pogány módra élő híveivel. Ekkor utazott Géza magyar nagy fejedelem vendégszerető udvarába, ahol megbérmálta az ifjú Vajkot, a későbbi Szent István királyt. Adalbert Rómában szerzetessé lett, de a pápa hazaküldte székvárosába. Prágában újból nem tudott megmaradni, és életét mint hithirdető vértanúsággal fejezte be a pogány poroszok között 997-ben. Az akkori Nagylengyelország fővárosában, Gnieznóban temették el. Ereklyéinek egy részét egykori jó barátja, III. Ottó császár Rómába, a Tiberis szigetére vitette, egy másik részük Prágába és Esztergomba került. Az esztergomi főegyházmegye védőszentje.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0423.html

Liturgia: emléknap - piros
A vértanúk közös olvasmányaiból, 593. oldal,
vagy: A lelkipásztorok közös olvasmányaiból, 614. oldal.
Ahol főünnep, ott három olvasmányt veszünk:

OLVASMÁNY Sirák fia könyvébőlSir 51,1-12
Hadd magasztaljalak Uram, Királyom, és hadd dicsérjelek, üdvözítő Istenem. Magasztalom nevedet, mivel segítőm és oltalmazom lettél, s megóvtad testemet az enyészettől, megoltalmaztál a gonosz nyelv tőrétől, a hazugok ajkától, és megsegítettél a támadókkal szemben; megmentettél nagy irgalmasságod szerint és neved dicsősége szerint az ordítozóktól, akik elnyelni készültek engem; azok kezétől, akik életemre törtek; a sok szorongatástól, amely körülvett; a fojtogató lángoktól, amelyek körülvettek engem, úgyhogy meg nem perzselődtem a tűzben; az alvilág ölének mélyétől; az elvetemült nyelvtől és a hazug beszédtől; a gonosz királytól és az álnok nyelvtől.
Mindhalálig áldom az Urat, mert életem közel járt az alvilághoz, odalent.
Körülvettek engem mindenfelől, és nem volt, aki segítsen. Olyan embert kerestem, aki segít, de hiába. Megemlékeztem, Uram, irgalmadról, és öröktől fogva végbevitt tetteidről. Mert megmented azokat, akik benned bíznak, és megszabadítod őket az ellenség kezéből.
Ez az isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-94 g. tónus.
Válasz: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből! 9a. vers.
Előénekes: Minden időben áldom az Urat, * dicséretét szüntelenül zengi ajkam.
Lelkem az Úrban dicsekszik, * hallják meg ezt a szelídek és örvendezzenek.
Hívek: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Magasztaljátok az Urat énvelem, * dicsőítsük az ő nevét mindnyájan.
Kerestem az Urat, és ő meghallgatott engem, * és kiragadott minden rettegésből.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Megvilágosultok, ha az Úrra néztek, * és arcotokat nem éri szégyen.
Az Úr meghallgatta a szegényt, aki hozzá kiáltott, * és minden szorongatásából kiszabadította.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!
E: Az Úr angyala minden istenfélőt körülsáncol, * és megszabadítja őt.
Ízleljétek és lássátok, milyen édes az Úr, * boldog az az ember, aki őbenne bízik.
H: Az Úr kiragadott engem * minden rettegésből!

SZENTLECKE Szent Jakab apostol levelébőlJak 1,2-4.12
Testvéreim! Tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbál tatás ér benneteket! jól tudjátok, hogy hitetek próbatétele állhatatosságot eredményez. Állhatatosságtok pedig tegye tökéletessé tetteiteket, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és így semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá!
Boldog, aki a kísértést kiállja, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az örök élet koronáját, amelyet Isten az őt szeretőknek megígért.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA Alleluja. 6. szám.
Téged, Isten, dicsérünk, * téged Úrnak ismerünk!
Jeles mártírseregek * magasztalnak tégedet.6. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent János könyvébőlJn 15,18-21
Búcsúbeszédében Jézus így szólt övéihez:
„Ha a világ gyűlöl titeket, tudjátok meg: engem előbb gyűlölt. Ha a világból volnátok, szeretne titeket a világ, mint övéit. De ti nem vagytok a világból, mert kiválasztottalak titeket a világból: ezért gyűlöl benneteket a világ.Emlékezzetek vissza tanításomra: nem nagyobb a szolga uránál! Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tiéteket is megtartják.
Mindezt miattam teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem."
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések:
31. A VÉRTANÚKRÓL
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, a mi Urunkhoz, Jézus Krisztushoz, aki a vértanúk hősiessége által mutatja meg a világnak az igaz hit értékét és az áldozatvállalás magasztosságát!
Lektor: 1. Vértanúidért, akik mindhalálig hűségesek maradtak hozzád, őrizd meg népedet az igaz hitben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Vértanúidért, akik szabad lélekkel tettek tanúságot rólad, add meg az egész világnak a lelkiismereti szabadság ajándékát!
3. Vértanúidért, akik téged követve keresztjüket vállalták, add, hogy az élet minden baját mi is erős lélekkel viseljük!
4. Vértanúidért, akik tisztára mosták lelkük köntösét szent véredben, add, hogy legyőzzük a test és a világ csábításait!
5. Vértanúidért, akik együtt uralkodnak veled, fogadd be (N. testvérünket és összes) halottainkat örök országodba!
Pap: Győzelmes királyunk, Jézus Krisztus! Látod, hogy nélküled mennyire gyengék vagyunk. Állj híveid mellett a megpróbáltatás idején, és add meg nekik erősítő kegyelmedet! Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Hívek: Ámen.
vagy
34. A HITHIRDETŐKRŐL
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Atyaistent, hogy hallgassa meg könyörgésünket a hit terjedéséért!
Lektor: 1. Tedd láthatóvá Egyházadat minden ember előtt, mint a hegyen épült várost!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Szüntesd meg a népek között a káros megkülönböztetést és széthúzást az evangélium örömhíre által!
3. Úgy tölts el minket a hit örömével, hogy megoszthassuk azt embertársainkkal is!
4. Küldj munkásokat aratásodba: támassz hivatásokat az evangélium hirdetésére!
5. (Szent N. érdemeiért és közbenjárására) adj erőt a hithirdetőknek, hogy lelkesedésük és jó példájuk állandó maradjon!
6. Add, hogy imádsággal és jótékonysággal valamennyien szívünkön viseljük a missziók ügyét!
Pap: Mindenható, örök Isten! Engedd, hogy minden ember megtapasztalja irgalmadat, és eljusson igazságod fényére! A tőled tanult szeretetben teremtsük meg a békét, és jussunk el mindnyájan az örök életre! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
LD honlap logó Telefon
2021 January
M T W T F S S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Ökumenikus imahét - ELMARAD:
Pécs -
2021. 01. 22. - 2021. 01. 24.
Önkéntes beteglátogatók képzése - ELMARAD:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 01. 23. -
Szabadegyetem a NEK jegyében - ELMARAD:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 01. 27. -
Igazgatói értekezlet - közoktatás:
Tamási -
2021. 01. 29. - 2021. 01. 29.
Megszentelt élet napja:
gimnáziumokban -
2021. 02. 02. - 2021. 02. 02.

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi