Events Calendar

Szent Őrzőangyalok – E

: Friday, 02 October 2020
Az őrzőangyalok különleges tisztelete a 9. sz. óta ismeretes. Külön ünnepet 1615-ben kaptak a római naptárban.

Liturgia: emléknap - fehér
Ennek az emléknapnak saját evangéliumi szakasza van.

OLVASMÁNY a Kivonulás könyvébőlKiv 23,20-23a
Ezt mondja az Úr: „Íme, én elküldöm angyalomat, hogy előtted menjen, őrizzen téged az úton, és vezessen el arra a helyre, amelyet neked szántam. Tiszteld őt, és hallgass a szavára, ne ellenkezzél vele, mert nem bocsátja meg, ha vétkezel, mivel az én nevem van benne. De ha hallgatsz a szavára, és megteszel mindent, amit mondok, akkor ellensége leszek ellenségeidnek és szorongatója leszek szorongatóidnak. Akkor angyalom előtted fog járni.”
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR
Zsolt 90,1-2.3-4.5-6.10-112. tónus.
Válasz: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon. 15b. vers.
Előénekes: Aki a Fölséges oltalmában lakik, * a Mindenható árnyékában tartózkodik.
Így szól az Úrhoz: † „Menedékem és váram te vagy nékem, * Istenem, benned bízom.”
Hívek: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Megment ő téged a vadászok tőrétől, * és a gonosz beszédtől.
Szárnyaival oltalmaz, * tollai alatt menedéket találsz.
H: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Pajzs és páncél az ő hűsége; * nem kell félned az éjjeli rémtől,
a nappal szárnyaló nyíltól, † a sötétben ólálkodó ragálytól, * a fényes nappal pusztító dögvésztől.
H: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
E: Nem eshet semmi bajod, * otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
Mert angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.
H: Angyalainak parancsol felőled, * hogy őrizzenek minden utadon.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Áldjátok az Urat, mind, ti, mennyei seregek: * szolgái, akik akaratát teljesítitek! Zsolt 102,217 b. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébőlMt 18,1-5.10
A tanítványok egyszer ezzel a kérdéssel fordultak Jézushoz: „Mit gondolsz, ki a legnagyobb a mennyek országában?”
Erre Jézus odahívott egy gyermeket, közéjük állította, és így szólt: „Bizony, mondom nektek: ha meg nem változtok, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Aki tehát olyan kicsinnyé lesz, mint ez a gyermek, az a legnagyobb a mennyek országában. Aki pedig befogad egy ilyen gyermeket az én nevemben, az engem fogad be.
Vigyázzatok, meg ne vessetek egyet sem e kicsinyek közül! Mondom nektek: Angyalaik az égben szüntelenül látják mennyei Atyám arcát.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések:
29. AZ ANGYALOKRÓL
Pap: A mennyei seregeket ünnepelve forduljunk, testvéreim, mindnyájunk közös Atyjához, és kérjük, hogy az angyalok által is viselje gondját földi életünknek!
Lektor: 1. Küldd, Urunk, Szent Mihály főangyalt, hogy védelmezze az Anyaszentegyházat, és legyen vezérünk lelki küzdelmeinkben!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Add a hithirdetők mellé Szent Gábor főangyalt, hogy eljusson a világ minden népéhez az üdvösség örömhíre!
3. Rendeld földi zarándokságunk kísérőjéül Szent Rafael főangyalt, hogy megnyissa lelkünk szemét a te igazságaidra, és orvosolja sebzett lelkünket!
4. Állítsd mindnyájunk mellé őrző angyalaidat, hogy meg ne botoljék lábunk a feléd vezető úton!
5. Engedd, hogy az ítélet napján szent Fiad jobbjához állítsanak minket az angyalok, és szüntelenül velük zenghessük dicsőséged himnuszát!
Pap: Mennynek és földnek Ura, Istene! Segíts minket, hogy szent angyalaid jelenlétéről soha el ne feledkezzünk, és pártfogásukat élvezve eljussunk országodba, ahol velük együtt szemléljük majd dicsőséges arcodat. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
2020 November
M T W T F S S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Közelgő események

Elmarad - Szabadegyetem a NEK jegyében:
Magtár Látogatóközpont -
2020. 11. 25. -
A Bazilika felszentelésének évfordulója:
Máriagyűd -
2020. 11. 29. - 2020. 11. 29.
Pécsi Advent:
-
2020. 11. 29. - 2020. 12. 20.
A Békéért Bebörtönzöttek Nemzetközi Napja:
-
2020. 12. 01. - 2020. 12. 01.
Szentségimádás és szentmise a hivatásokért:
Pécsi Székesegyház -
2020. 12. 03. -

Szent Vér Báta

pem nek logo wide

pe napi evangeliumok

pe mariagyudi kegyhely

pe szechenyi