Szentmisével kezdődött a 2020-as Házasság Hete a Pécsi Egyházmegyében. A több napos programsorozat első órái is arról árulkodtak, hogy ismét színes, mély és a közös ünneplésre okot adó hét előtt állnak a családok.

Február 8-án, szombaton, a Házasság Világnapján Berecz Tibor ifjúsági referens, egyetemi lelkész, iskolalelkész tartott szentmisét a Belvárosi templomban, ahol a padsorokat a házaspárok, családok töltötték meg. Miután az atya hangsúlyozta, elkezdődött a Házasság Hete eseménysorozat, az evangéliumi részlethez (Mk 6,30-34) kapcsolódóan kiemelte, hogy melyek azok az értékek, amelyek valójában fontosak.

„30Az apostolok ismét összegyűltek Jézus körül, és mindnyájan beszámoltak, hogy mi mindent tettek és mit tanítottak. 31Ő ekkor azt mondta nekik: »Gyertek félre egy magányos helyre, és pihenjetek meg egy kicsit.« Olyan sokan jöttek-mentek ugyanis, hogy még enni sem volt idejük. 32Bárkába szálltak tehát, és félrevonultak egy elhagyatott helyre, egyedül. 33Sokan látták azonban őket, s észrevették, amikor elmentek. Minden városból futottak oda gyalog, és megelőzték őket. 34Amikor kiszállt, Jézus meglátta a hatalmas tömeget, és megesett rajtuk a szíve, mert olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok, és sok mindenre kezdte őket tanítani.” (Mk 6,30-34)

 PEM5180 Egyedi

„Jól tudjuk, hogy a sikerek és a problémák nem egyoldalúak. Ezért lényeges Salamon döntése is, amely rámutat, hogy az életben milyen értékeket keressünk. De ezt látják pontosan a családok is, tudják, hogy melyek a lényegi dolgok és melyek azok, amelyek ezekhez tartoznak, azonban valójában nem annyira hangsúlyosak” – Mondta homíliájában Berecz Tibor atya, majd a szeretet továbbadásáról beszélt. – „Az egymás iránti szeretet az élet lényegi része, tulajdonképpen ezt adják egymásnak a családok, a házaspárok, így ezt tudják adni a világnak is.”

A 11:00 órai szentmisét követően, a koradélutáni órákban a Pécsi Egyházmegye Nagycsaládos Egyesületének szervezésében kezdetét vette a Házasság Világnapjához kapcsolódó program a Pécsi Püspökség Magtár Látogatóközpontban. Ennek során Nyúl Viktor pasztorális helynök a köszöntőbeszédében utalt a Máté evangéliumára (Mt 5,13-14) „Ahogy a Szentírásban olvashatjuk: >>Ti vagytok a föld sója. […] Ti vagytok a világ világossága.<< A házasságra épülő családok pedig erről tesznek tanúbizonyságot, mint a föld sója tanúság, mint a világ világossága” – mondta Viktor atya.

 PEM5353 EgyediA nap során tartott „Örökbe fogadjuk egymás” című előadás által Bodnár Boglárka és férje, Orova Csaba egy személyes történetet osztott meg a részvevőkkel, eközben beszéltek nehéz helyzetekről és arról a boldogságról, amit örökbe fogadott kisfiúk jelent számukra. A férj az előadás után egy interjúban hangsúlyozta: „Öröm számunkra, hogy egymás mellett vagyunk minden helyzetben. A beszámolónk során is utaltunk rá: nem biztos, hogy véget ér a holtomiglan, holtodiglan, mert lehet, hogy az egymás iránti szeretet az örökkévalóságban is kitart” – mondta Orova Csaba.

A Magtár Látogatóközpontban jelenlévő érdeklődők között többen voltak, akik más városból érkeztek, hogy részt vegyenek a Házasság Világnapján tartott eseményen. Lukács Marianna és férje Kalocsáról utazott Pécsre, ahol örömmel vettek részt a programokon. A feleség eleség elmondta, számukra a Házasság Hete egy lényeges rendezvény.  „Én nagyon fontosnak tartom, hogyha két ember együtt él, és szeretik egymást, akkor házassági köteléket kössenek, mert így tudják megpecsételni igazából azt a szövetséget, ami köztük van. Ezért tartom fontosnak, hogy vannak ilyen összejövetelek, rendezvények, ahol ezt ki is lehet fejezni.”

Bár a Házasság Hete még jóformán el sem kezdődött, amikor már látni lehetett, a párok jól tudják, egy olyan hét előtt állnak, amely nem csupán a programoktól lesz színes, hanem az együtt töltött időtől is.

A Házasság hete programjait ide kattintva lehet megtekinteni.

Fotó: Vermes Nikolett

LD honlap logó