Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett tagovódája

Tagintézmény címe: 7300 Komló, Templom tér 2.
OM:027208
Honlap: szentbernadettovoda.hu

Tagintézmény vezető: Schalpha Anett
Püspöki biztos: Dallos Tamás plébános

Központi telefonszám: 72/482-345
Központi e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Alaptevékenysége:

  • óvodai nevelés
  • többi gyermekkel együtt nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
  • nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése

Óvoda 1

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett Tagóvodájának jogszabály szerinti alapfeladata:

Óvodai nevelés – a teljes óvodai életet magába foglaló tevékenységek az életkornak megfelelő csoportokban, keresztény szellemű nevelés a Katolikus Egyház hagyományai szerint. A nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése három óvodai csoportban. nemzetiséghez tartozók óvodai nevelése három óvodai csoportban. 

A többi gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók óvodai nevelése és iskolai nevelése-oktatása.

Óvodánk Komló városának központjában helyezkedik el, így kiemelkedő infrastrukturális adottságokkal rendelkezik. Könnyen megközelíthető akár a városi, akár a környező településeken élő családok számára is. A 2017-2018 időszakban a fenntartónk által koordinált nagyszabású projekt keretében új építésű épülettel, udvarral és modern felszereltséggel gazdagodott óvodánk. E mellett elkötelezett óvónőink, dajkáink, pedagógiai asszisztensünk záloga a gyermekközpontú, otthonos légkört nyújtó óvodai nevelésnek.

Négy csoportba várjuk a bennünket felkereső családok kisgyermekeit, ebből három csoportban német nemzetiségi nevelést kínálunk (Pipacs, Tulipán, Nefelejcs), egyben pedig a tehetségfejlesztés (Napraforgó) a kiemelt feladatunk, ahol a gyermeki képességek kibontakoztatását és lehetőségeik kibővítését tűztük ki célul. Lehetőség van intézményünkben sószoba és tornaterem használatára is.

„Kincses Kultúróvoda” lévén fontos számunkra, hogy a természetes anyagokkal való foglalatosság mellett a népmesék, népdalok világa nyíljon meg a gyermekek számára, mindezt múzeumpedagógiai foglalkozásokkal fűszerezve.

A katolikus hitre nevelés áthatja a mindennapjainkat, nem annyira szavakkal történik, mint inkább az óvodapedagógusok, intézményi dolgozók életpéldáján, a hétköznapokban észrevehető Krisztus központú viselkedésén és gondolkodásán keresztül hatóan, egyre szélesítve azt a palettát, amelyben a hitre nevelés megjelenhet az óvodában.

Komló, 2019. október 15.
Schalpha Anett tagóvoda-vezető

14 November 2020

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvodában az idei esztendőben rendhagyó módon ünnepelte Szent Márton napját.

12 January 2020

A Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda Szent Bernadett tagovódájában a katolikus hitre nevelés áthatja a mindennapokat az óvodapedagógusok, intézményi dolgozók életpéldáján, a hétköznapokban észrevehető Krisztus központú viselkedésén és gondolkodásán keresztül.

10 December 2019

A 2020/21-es tanévben is számos nyílt napot szerveznek a Pécsi Egyházmegye fenntartásában működő Baranya és Tolna megyei óvodák, iskolák. A közoktatási intézmények célja, hogy ezekkel az eseményekkel mutatkozzanak be az érdeklődő szülők, illetve gyermekik előtt.

08 December 2018

Átadták és megáldották a Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Szent Bernadett tagóvoda teljeskörűen felújított és kibővített épületeit. A teljes beruházás összege meghaladja a 2 milliárd forintot, ezzel ez a legnagyobb Pécsi Egyházmegyei beruházás.

08 December 2017

Ünnepélyes alapkőletétel volt december 8-án a több mint 1,7 milliárd forint uniós és állami forrásból megújuló komlói intézményben. A jelentős fejlesztést a korábban csupán fenntartó, idén ősszel azonban tulajdonossá vált Pécsi Egyházmegye hajtja végre. A katolikus oktatási intézményben a felújítás ideje alatt zavartalanul folytatódik az oktató-nevelő munka.

2024 February
M T W T F S S
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Közelgő események

No events

Szent Vér Báta

pp mariagyudi kegyhely