Szeptember 5-én Kalkuttai Szent Terézre emlékezünk. A huszadik század egyik legismertebb személyisége, az albán származású szerzetesnővér, a Szeretet Misszionáriusai rend alapítója, a szegények Nobel-békedíjas gyámolítója 1997. szeptember 5-én hunyt el. Halála előtt két évvel, egy írországi népszavazás kapcsán körlevélben állt ki a házasság felbonthatatlansága mellett.

Idén augusztus végén Írország jelentős katolikus eseménynek adott otthont: Dublinban rendezték meg a Családok IX. Világtalálkozóját. A találkozót lezáró szentmisén Ferenc pápa homíliájában arról beszélt, hogy világunkban a krisztusi szeretet a családban ölt testet: „A mai szentleckében Szent Pál azt mondja, hogy a házasság részesedés Krisztusnak a jegyeséhez, az Egyházhoz fűződő örök hűségének misztériumában (vö. Ef 5,32). Ugyanakkor ez a tanítás, jóllehet nagyszerű, „kemény szónak” tűnhet valakinek. Mert ha olyan szeretetben akarunk élni, ahogyan Krisztus szeretett bennünket (vö. Ef 5,2), az megköveteli, hogy utánozzuk az ő önfeláldozását, meghaljunk magunknak, hogy egy nagyobb és tartósabb szeretetre szülessünk újjá. Arra a szeretetre, amely egyedül képes megmenteni a világot a bűn, az önzés, a kapzsiság, a kevésbé szerencsésekkel szembeni közöny szolgaságából. Ilyen az a szeretet, amelyet megismertünk Jézus Krisztusban. Ez egy családon keresztül testesült meg világunkban, és minden nemzedék keresztény családjainak tanúságtételén keresztül hatalma van arra, hogy ledöntsön minden korlátot, hogy kiengesztelje a világot Istennel, és azzá tegyen bennünket, akinek lenni rendeltettünk öröktől fogva: az emberiség egyetlen családjává, mely együtt él igazságosságban, szentségben és békében.”

A családok találkozójának otthont adó Írország társadalma az elmúlt évtizedek során jelentős változáson ment keresztül. Abban az országban, ahol ma már törvényesen köthetnek egymással házasságot azonos neműek, alig több mint húsz évvel ezelőtt még arról tartottak népszavazást, hogy szükséges-e a házasság felbontásának lehetőségét a jogrendszerbe illeszteni. Akkor, 1995-ben éppen Teréz anya volt az, aki a népszavazás előtt kiállt a házasság intézménye mellett. Írország népének küldött körlevelében arra buzdította az íreket, hogy a házasság felbonthatatlansága mellett tegyék le voksukat:

„Veletek imádkozom ezekben a jelentőség teljes időkben, amikor nemzetetek a válást elismerő törvényről készül döntést hozni. Azért imádkozom, hogy hűek tudjatok maradni a jézusi tanításhoz: „Az ember ezért elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és ketten egy test lesznek. Ettől kezdve többé már nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten összekötött, azt ember ne válassza szét.”(Mk 10,7-9). Szívünk olyan szeretetre van teremtve, amely nemcsak feltétel nélküli, de örökérvényű is. Mi a házastársi szeretet igazi jelentése? Az egymást igazán szerető férfi és nő a házasságkötés pillanatában nem azt ígéri, hogy „szeretni foglak és hűséges leszek hozzád egy ideig”. Azt ígérik, hogy „örökké szeretni foglak és mindig hűséges leszek hozzád, történjék bármi”.

mother teresa

Levelében ezt követően Teréz anya arról ír, hogy a házasság felbontása milyen sebeket okoz a gyermekeknek. A házassági ígéret megszegése nem csupán az igaz szeretettel megy szembe, de különösen megsebzi a gyermekeket is.
„Jézus feláldozta magát a kereszten, mert ezt kellett tennie, hogy megszabadítson minket. Ha az apák és anyák nem készek arra, hogy akár a szenvedés árán is kölcsönösen hűségesek maradjanak egymáshoz és gyermekeikhez, nem tanítják meg gyermekeiknek, mit jelent szeretni. És ha a szülők nem mutatják meg, mit jelent a szeretet, ki más fogja? Ezek a gyermekek lelki szegénységben nőnek fel, és a szegénységnek ezt a formáját sokkal nehezebb leküzdeni, mint az anyagi szegénységet.”

A válás társadalomra gyakorolt káros hatásairól is ír, majd így fejezi be gondolatait:
„Imádkozzunk. A szeretet öröme az élet megosztásának öröme, ahogy Mária és József osztozott a nehézségekben és a szenvedésben, együtt voltak a szeretetben, az egységben, a bizalomban. Ez minden család számára példa lehet ma is.
Kérem a Jóistent, hogy Írország nemet mondva a válásra továbbra is az egység, a szeretet és a béke jele maradjon a világ számára, és főként ott legyen a béke jele, ahol a béke megszületik: a családban. Imádkozzatok együtt, hogy együtt maradjatok, és úgy szeressétek egymást, ahogy Isten szeret titeket.”

Szerző: Horváth-Baán Anikó

2024 June
M T W T F S S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó

Szentmise közvetítések banner v2