2016 októberében második alkalommal hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Kincses Kultúróvoda pályázatot azzal a céllal, hogy erősítse az óvodai és a kulturális intézményrendszer együttműködését, illetve elősegítse, hogy az óvodák egyre tudatosabban vegyék igénybe a kulturális intézmények kínálta lehetőségeket.

A komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola Szent Bernadett Tagóvodája is sikeres pályázatot nyújtott be.

Kincses Kulturovoda cim 01A pályázati kiírást elolvasva nevelőtestületünk azt érezte, hogy ez a pályázat mintha a mi óvodánkat tükrözné. A mindennapok alapfeladatain túl megvalósuló programok tartalma, az óvodapedagógusok szemlélete köszönt vissza a pályázat soraiból. Mondta Schalpha Anett tagóvoda vezető.
Az óvodapedagógusok fontos feladatnak tekintik a magyar népi kultúra ápolását, a gyermekekkel élményeken, tevékenységeken keresztül történő megismertetését. Ennek megélését népi kismesterségek kipróbálásán, népmesék, népdalok, néphagyományok gyakorlásán keresztül valósítják meg.
Szoros kapcsolatot ápolnak a színházzal, közösségek házával, múzeummal, könyvtárral. A közintézmények gyermekprogramjait az óvodába járó gyermekek rendszeresen látogatják, a pályázat segítségével ezt a kapcsolatot szeretnék még tartalmasabbá tenni, szorosabbra fűzni.
A zenei általános iskola tagintézményeként a zenei nevelés kiemelt szerepe jelenik meg a tehetségcsoport kialakításában, működtetésében.