Events Calendar

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY – Ü

: 2020. június 27. szombat
Szent László, a hitvalló magyar király az ország egyik fővédőszentje. Szigorú, de igazságos uralkodó volt. A lovagi erények mintaképe. Megvédte az országot a kunok betörése idején. Eredményesen szorgalmazta Zoerárd-András és Benedek, István, Gellért és Imre szentté avatását. 1095-ben halt meg.

Szentek általános miséje, 326.

MISE: szentek ált., köny. saját, Dicsőség, (Hitvallás nincs), pref. a szentekről I. v. II. – Olv.: Bölcs 10,10-14 – Mt 22,34-40 – Egyet. köny.

Besztercebánya, Nagyszombat, Nyitra, Rozsnyó: Szent László király – e

Debrecen–Nyíregyháza, Kaposvár és Nagyvárad: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE – FÜ

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0627-92.html

Liturgia: ünnep - fehér
Bölcs 10,10-14
OLVASMÁNY a Bölcsesség könyvéből
A hívőnek az Úr megmutatja az igaz utat: feltárja előtte Isten országát, és megtanítja a szentek tudományára. Megáldja munkáját, és gazdagon megjutalmazza fáradozását. Oltalmazza őt az ármánykodóktól, akik kifosztanák. Bőséget ad neki. Megvédi ellenségeitől, megoltalmazza üldözőitől. Kemény harcaiban neki juttatja a győzelmet, hogy belássa, mennyivel hatalmasabb a bölcsesség mindennél.
A bölcsesség nem hagyja el az igazat akkor sem, ha elárulják, hanem megszabadítja a gonoszoktól. Elkíséri a börtönbe, vele marad a bilincsekben is. Végül uralomra segíti, és oltalmat nyújt neki zsarnok elnyomóival szemben. Kimutatja azok álnokságát, akik őt gyalázták, neki pedig örök hírnevet ad a mi Istenünk.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 111,1-2.3-4.5-7a.7b-8.96. tónus.
Válasz: Boldog az az ember, * aki az Urat féli. la. vers.
Vagy: Alleluja. 6. szám.
Előénekes: Boldog ember, aki féli az Urat, * aki az Úr törvényében örömét leli.
Hatalmas lesz ivadéka a földön, * áldott lesz az igazak nemzetsége.
Hívek: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
Vagy: Alleluja.
E: Dicsőség és gazdagság tölti be házát, * igazsága örökre megmarad.
Az igaz világít, mint fény a sötétségben, * igazságos, jóságos és irgalmas.
H: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
Vagy: Alleluja.
E: Boldog ember, aki irgalmas, † és szívesen ad kölcsön, * aki a törvény szerint intézi minden dolgát.
Nem tántorodik meg soha, * az igaz emléke örökké megmarad.
H: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
Vagy: Alleluja.
E: Rossz hírtől nem kell félnie, * szíve nyugodt, mert az Úrban bízik.
Szíve erős, nem ismer félelmet, * ellenségei szégyenben maradnak.
H: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
Vagy: Alleluja.
E: Bőséges adományt oszt a szegényeknek, † igazsága megmarad örökre, * feje dicsőségesen felemelkedik.
H: Boldog az az ember, * aki az Urat féli.
Vagy: Alleluja.

ALLELUJA
Alleluja. 8. szám.
Jézus mondja: † Új parancsot adok nektek: * Szeressétek egymást, ahogy én szeretlek titeket. Jn 13,348 G. tónus. Alleluja.

Mt 22,34-40
† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből
Szeresd Uradat Istenedet, és szeresd felebarátodat, mint saját magadat.
Abban az időben:
Amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadduceusokat, köréje gyűltek és egyikük, egy torvénytudó alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki: „Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben?”
Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a próféták.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések:
7. SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÜNNEPÉRE
(Június 27.)
Pap: Kérjük, testvéreim, a mindenható Istent, hogy Szent László közbenjárására hallgassa meg kéréseinket!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy hazánk főpásztorai és papjai, Szent László király bölcsességével vezessék hívő népedet!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Áldd meg, Urunk, népünk áldozatos munkáját, amint segítetted Szent László királyt hősi küzdelmeiben!
3. Oltalmazd, Urunk, egyházközségünket minden veszedelemtől Szent László királyunk égi pártfogása alatt!
4. Add meg, Urunk, hogy férfi híveink Szent László királyban lássák meg az erős hitű, Istenben bízó ember eszményképét!
5. Add, Urunk, hogy betegeink csodatevő szentednek közbenjárására gyógyulást nyerjenek!
Pap: Urunk, Istenünk, aki Szent László királyban a hit bajnokát és a csodát érdemlő bizalom példáját adtad nekünk, engedd, hogy a hitben és a reményben mi is az ő nyomdokain járjunk. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

LD honlap logó Telefon

2021 október
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:
-
2021. 10. 16. - 2021. 10. 31.
Elmarad - Kistelepülési támogatásban részesülők találkozója:
Szekszárd -
2021. 10. 16. -
Elmarad - Közösségvezetők találkozója:
Szekszárd -
2021. 10. 16. -
Elmarad - Plébániai Tanácsosok Testületi Tagjainak találkozója:
Pécs -
2021. 10. 16. -
Szent Lukács Napja:
Kórházkápolnák -
2021. 10. 18. - 2021. 10. 18.

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség