Events Calendar

Szent Joakim és Szent Anna, a Boldogságos Szűz Mária szülei – E

: 2019. július 26. péntek
Veszprém: SZENT ANNA, AZ EGYHÁZMEGYE VÉDŐSZENTJE. FŐÜNNEP MISE: saját, Dicsőség, Hitvallás, pref. a szentekről I. v. II., – Olv.: Sir 44,1.10-15 – Sztlecke szabadon választva a Szköt.-ből – Mt 13,16-17 – Egyet. köny.

Ünnep Szent Joakim neve kihagyható, s ebben az esetben a könyörgések egyes számba kerülnek.
Ma Jézus Krisztus test szerinti nagyszüleinek Szent Joakimnak és Szent Annának emléknapját tartja az Egyház. Az ő gyermekük volt a Boldogságos Szűz Mária.

Életútjáról bővebben a Szentek élete című kötetben: http://www.katolikus.hu/szentek/0726.html

Liturgia: emléknap - fehér
OLVASMÁNY Sirák fiának könyvébőlSir 44,1.10-15
Hadd dicsérjük a híres férfiakat, a mi őseinket, nemzedékeik sorában. Ezek a jámbor férfiak azok, akiknek jótetteit nem felejtik el. Javaik gyermekeiknél fennmaradnak, szent örökségük unokáiknál sem vész el, mert ivadékaik, és kedvükért még fiaiknak fiai is az isteni szövetség részesei maradnak. Nemzetségük örökre megmarad, és dicsőségük nem merül feledésbe.
Testüket békében eltemették, de nevük él nemzedékről nemzedékre. Bölcsességükről beszélnek a népek, és dicséretüket hirdeti a gyülekezet.
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 131,6-7.9-10.13-147 b. tónus.
Válasz: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját. Vö. 8. vers.
Előénekes: Az Úr esküt tett Dávidnak, * igaz esküt, és nem vonja vissza:
„Testi utódodat * ültetem a te trónodra.
Hívek: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját.
E: Az Úr kiválasztotta Siont magának, * ezt kívánta lakóhelyül: „Nyugalmam helye ez lesz örökre, * itt fogok lakni, ez a kívánságom."
H: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját.
E: Ott Dávid hatalmát megnövelem, * fényességet hintek fölkentemre.
Ellenségeit szégyennel borítom, * az ő fején azonban korona ragyog.”
H: Az Úristen neki adja * atyjának, Dávidnak trónját.

Ahol ünnep:
SZENTLECKE Szent Péter apostol első leveléből1Pét 3,1-9
Szeretteim!
Az asszonyok engedelmeskedjenek férjüknek, hogy ha némelyek közülük nem hisznek is az Isten szavának, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, amikor látják tiszteletet érdemlő tiszta életüket. Ékességüket ne külsőségekben keressék, abban, hogy hullámos a hajuk, arany ékszereket aggatnak magukra vagy drága ruhákat viselnek. Az Isten szemében az ember rejtett énje az értékes, a szív a maga békés szelídségében és zavartalan nyugalmában.
Hajdan így ékesítették magukat a szent asszonyok is: reméltek az Istenben és engedelmeskedtek a férjüknek. így engedelmeskedett Sára is Ábrahámnak, akit urának nevezett. Az ő leányai vagytok, hajót tesztek, és semmiféle fenyegetéstől nem riadtok vissza.
Hasonlóképpen, ti, férjek, megértően éljetek együtt az asszonyokkal, mint a gyengébb nemmel; adjátok meg nekik a tiszteletet, mint a kegyelmi életben örököstársatoknak, hogy az imádságnak ne legyen bennetek akadálya.
Mindnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, a testvériség szeretői, irgalmasok, szerények, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal, hanem ellenkezőleg, mondjatok áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségtek.
Ez az Isten igéje.

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Várták Izrael vigasztalását, * és a Szentlélek lakott bennük. Vö. Lk 2,25c7 b. tónus.
Alleluja.

† EVANGÉLIUM Szent Máté könyvébőlMt 13,16-17
Egy alkalommal Jézus így szólt tanítványaihoz:
„Boldog a ti szemetek, mert lát, és a ti fületek, mert hall! Bizony, mondom nektek: sok próféta és igaz kívánta látni, amit ti láttok, – és nem láthatta; kívánta hallani, amit ti hallotok, – és nem hallotta.”
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések:
11. SZENT JOAKIMRÓL ÉS ANNÁRÓL (Július 26.)
Pap: A Boldogságos Szűz Mária szüleire emlékezve imádkozzunk, testvéreim, mennyei Atyánkhoz, hogy a szülői szeretet és gondoskodás mindig elevenen éljen keresztény családjaink körében!
Lektor: 1. Add meg Egyházadnak, hogy a Szentlélek segítségével mindig megalkuvás nélkül hirdesse a házasságról és a családi életről szóló keresztény tanítást!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd a világ népeit, hogy nagylelkűen gondoskodjanak a születendő új nemzedékek testi-lelki jólétéről!
3. Önts áldozatkész szeretetet a szülők szívébe, hogy gyermekeiket Isten áldásának tekintsék és gondosan neveljék őket!
4. Add meg, hogy a családok alkalmas otthonhoz, a családfenntartók pedig elegendő keresethez és szabadidőhöz jussanak gyermekeik nevelésére!
5. Ajándékozz a nagyszülőknek jó egészséget, hogy örömüket leljék unokáik növekedésében, és szívesen működjenek közre keresztény nevelésükben!
6. Jutalmazd meg a szülők és a nagyszülők gondoskodását örök boldogsággal, a gyermekek engedelmességét pedig hosszú élettel!
Pap: Gondviselő Istenünk! Te minden igaz élet forrása, minden emberi fáradozás értelme és végső célja vagy. A Boldogságos Szűz Mária szüleinek közbenjárására adj a gyermekeknek példás életű édesapákat és édesanyákat, a szülőknek pedig hálás gyermekeket. Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról
LD honlap logó Telefon
2021 szeptember
M T W T F S S
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Közelgő események

Imahét a családokért:
-
2021. 09. 16. - 2021. 09. 19.
Lectio Divina:
Dóm Kőtár -
2021. 09. 16. -
Szent Vér-búcsú, gyalogos zarándoklat:
Báta -
2021. 09. 18. - 2021. 09. 18.
Kisboldogasszony napi német búcsú:
Máriakéménd, kegytemplom -
2021. 09. 19. -
Koordinátor találkozó:
Püspökség -
2021. 09. 24. -

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség