Events Calendar

ÉVKÖZI XV. VASÁRNAP

: 2021. július 11. vasárnap
zöld † Mise: az évközi 15. vasárnapról, saját. Dicsőség, Hitvallás, pref. az évközi vasárnapokra I–VIII.
Olv.: Ám 7,12-15; Ef 1,3-14 (v. rövidebben: Ef 1,3-10); Mk 6,7-13

Elmarad: Szent Benedek apát, Európa fovédoszentje – Ü – kivéve: Pannonhalma

Liturgia:
Ám 7,12-15
OLVASMÁNY Ámosz próféta könyvéből
Amacja, Bétel papja ezt mondta Ámosznak:
„Látnok! Menj el innen! Menekülj, Duda földjére! Ott edd a
kenyeredet és ott prófétálj! Bételben többé ne prófétálj, mert királyi
szentély ez, és a királyság temploma!”
Ámosz így felelt Amacjának: „Nem vagyok én próféta, sem prófétának
fia: pásztor vagyok és fügét termesztek. Az Úr azonban elhívott a nyáj
mellől. Azt mondta nekem az Úr: »Menj, prófétálj népemnek, Izraelnek?«
Ez az Isten igéje.

VÁLASZOS ZSOLTÁR 84,9ab-10.11-12.13-14 1 D2 tónus.
Válasz: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk! Vö. 8. vers.
Előénekes: Hadd halljam, mit mond az én Uram, Istenem, * mert népének és szentjeinek békét ígér.
Az istenfélőkhöz valóban közel az üdvösség, * hogy országukba dicsőség költözzék.
Hívek: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
E: Irgalom és hűség majd egymásra lelnek, * csókot vált az igazság és a béke.
A földből a hűség kisarjad, * és az igazságosság tekint le az égből.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!
E: Az Úrjóságát megmutatja, * földünk is meghozza termését.
Igazság jár az Úr előtt, * és béke a lába nyomában.
H: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmas szívedet, * és üdvösségünket add meg nékünk!

Hosszabb forma:
Ef 1,3-14
SZENTLECKE Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből
Testvéreim! Áldott legyen az Isten, Urunk, Jézus Krisztus Atyja, aki
Lelkének minden mennyei áldásával megáldott minket Krisztus által.
Őbenne választott ki minket a világ teremtése előtt, hogy szentek és
feddhetetlenek legyünk színe előtt. Szeretetből eleve arra rendelt
bennünket, hogy akaratának tetszése szerint Jézus Krisztus által
fogadott fiakká legyünk, és magasztaljuk fölséges kegyelmét, amellyel
szeretett Fiában jóságosan megajándékozott minket.
Őbenne nyertük el vére árán a megváltást és bűneink bocsánatát
bőséges kegyelme folytán, amelyet teljes bölcsességben és megértésben
gazdagon árasztott ránk. Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát,
azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervet, hogy elérkezik az
idők teljessége, és Krisztusban mint Főben egyesít mindent, ami a
mennyben és a földön van. *
Őbenne nyertük el mi is az örökséget annak rendelése szerint, aki
mindent szabad elhatározásából tesz. Szolgáljunk hát fölsége
dicsőségére, mi, akik már korábban is Krisztusba vetettük reményünket.
Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét, miután
hallottátok az igazságról szóló tanítást, üdvösségetek evangéliumát, és
hittetek benne.
Ő a foglalója örökségünknek, annak, hogy teljesen megváltva övéi
legyünk az Isten fölségének dicsőségére.
Ez az Isten igéje.

Vagy rövidebb forma: Ef 1,3-10 *-ig

ALLELUJA
Alleluja. 7. szám.
Urunk Jézus Krisztus Atyja világosítsa meg lelki szemünket, * hogy
megértsük, mily reménységre hívott minket. Vö. Ef 1,17-18 – 7b.
tónus.
Alleluja

Mk 6,7-13
† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből
Abban az időben: Jézus magához hívta a tizenkettőt, és kettesével elküldte őket, hatalmat adva nekik a tisztátalan lelkek felett. Megparancsolta nekik, hogy az útra ne vigyenek semmit, csak vándorbotot: sem kenyeret, sem tarisznyát, sem pénzt az övükben. Sarut kössenek, de két ruhadarabot ne vegyenek magukra. Azután így folytatta: „Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott addig, amíg utatokat nem folytatjátok. Ha valamely helységben nem fogadnak be és nem hallgatnak meg titeket, menjetek el onnét, s még a port is rázzátok le lábatokról, tanúbizonyságul ellenük.” Azok elmentek s hirdették mindenkinek, hogy térjenek meg. Sok ördögöt kiűztek, és olajjal megkenve sok beteget meggyógyítottak.
Ezek az evangélium igéi.

Egyetemes könyörgések évközi 15. vasárnapra
Pap: Imádkozzunk, testvéreim, hogy Isten országának örömhíre elterjedjen az egész világon!
Lektor: 1. Add, Urunk, hogy szent igédet mindig készséges szívvel fogadja az egész emberiség!
Hívek: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2. Segítsd azokat, akiket Szent Fiad meghívott szolgálatára, hogy önzetlenül töltsék be apostoli küldetésüket!
Hívek: Kérünk téged . . .
3. Ébressz elegendő számban hivatásokat az igehirdetés magasztos feladatára!
Hívek: Kérünk téged . . .
4. Keltsd föl közömbössé vált embertársainkban az érdeklődést az evangélium iránt!
Hívek: Kérünk téged . . .
5. Tedd gyümölcsözővé kegyelmeddel a hitoktatás munkáját hazánkban!
Hívek: Kérünk téged . . .
Pap: Jóságos Atyánk! Te Fiad által az apostolokra bíztad szent hitünk terjesztését. Add, kérünk, hogy kinyilatkoztatott tanításodat mindig készséggel fogadjuk, és áldozatos apostoli lelkülettel hirdessük! Krisztus, a mi Urunk által.
Hívek: Ámen.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Köznevelési Intézmények

Hasznos információk:

 

  • az óvodák, iskolák életéről,
  • beiratkozásról,
  • előkészítő foglalkozásokról

LD honlap logó Telefon

2021 október
M T W T F S S
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Közelgő események

Magyar Katolikus Kulturális Hetek:
-
2021. 10. 19. - 2021. 10. 31.
Elmarad - Pedagógusképzés - óvodák (szakmódszertan):
Pécs, Szent Mór Óvoda -
2021. 10. 20. -
Lectio Divina:
Dóm Kőtár -
2021. 10. 21. -
Katekéták képzése:
Magtár Látogatóközpont -
2021. 10. 25. -
Boldogasszony Imaszövetség találkozója:
Pécs -
2021. 10. 25. -

partnerek Báta

partnerek Máriagyűd

pem nek

partnerek Napi evangélium

partnerek kórházlelkészség