Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Lelki séta a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia területén

Lelki sétánkat ez alkalommal a Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A Duna partján elterülő kisváros utcáin sétálgatva az átmenő forgalom zaja után hirtelen csendes, hangulatos térköves utcába, a Templom utcába betérve a plébánia szép és gondozott épülete elé kerülünk. A vendégbarát kisvárosi plébánia értékeiről és lelki életéről Szabó Oszkár plébános, nyugalmazott őrnagy úr nyújt egy kis ízelítőt:

A sétát a városban található két római katolikus templom és két kápolna megtekintésével kezdjük.

Szent Ilona templom Szentháromság szoborral DFPA plébániával szemben hosszú lépcsősoron érhető el a Szent Ilona tiszteletére felszentelt, a helyiek elnevezése alapján Öregtemplom, amelyet Mednyánszky László apát a saját vagyonából és a hívők adakozásából építtetett az 1720-as években. A három boltszakaszos hajóval kialakított barokk stílusú épület tornya 1757-ben ledőlt. Hat évvel később állították helyre, a sekrestyéjét pedig 1777-ben csatolták hozzá. 1858-ban a templomtűzvész áldozata lett, ezért a berendezés zöme későbbről származik. A II. világháború a szentélyben tett kárt, ennek felújítása 1961-ben zajlott. Jelenleg az óratorony felújítása van folyamatban, amely során a harang működtetése is megoldódik. Az épületet körbevevő zöld területről szép kilátás nyílik a Dunára és a felette magasodó hídra. A közelben álló Szentháromság-szobor részleges felújítására az elmúlt időszakban került sor önkormányzati támogatással

A templom védőszentjének egyháztörténeti jelentősége van, az egyházi hagyomány szerint Szent Ilona találta meg szentföldi zarándokútja során Jeruzsálemben, a Golgotán Jézus keresztjét. Emléknapja augusztus 18-án van, ebből az alkalomból augusztus 22-én 11.00 órakor lesz a templomban ünnepi szentmise, amelyet Petkó Tamás szekszárdi plébános úr mutat be. A szentmisét követően a templomkertben ebédre kerül sor, amelyhez borlovagok biztosítják a borkínálatot, majd néptáncosok fellépése következik. A legkisebbek örömére a gyermekeknek is lesz külön program - ugráló várral és önkéntes tűzoltókkal. Mindenkit szeretettel várunk a templombúcsú eseményeire, hogy közösen ünnepeljünk!

Szent Anna templom külső SZN EgyediA Szent Anna tiszteletére felszentelt ferences templom és kolostor, helyi elnevezésben Barátok temploma 1703 és 1706 között épült, majd 1786-ban barokk stílusban felújították. Figyelemre méltó az épület hullámos oromfalú homlokzata és kőkeretes kapuja. A templom hét oltárát és szószékét a ferences fráterek díszítették nagyon szép és egységes stílusú faszobrokkal, fa gyertyatartókkal, festményekkel. A toronyban lévő két harangon az évszám: 1742 és 1792. A kétszintes ferences kolostor 1790-ben épült.  Az 1828-as canonica visitatio így látta a zárdát: „Jó anyagokból épült, tágas épület. (…) A kolostor közepén egy kertecske van, mindenféle fajtájú virágokkal beültetve…” 1858-ban a tűzvész itt is pusztított, ekkor a ferences szerzetesek elköltöztek. Jelenleg a plébániához tartozó templomot 1960-ban és 1981-ben is felújították, a kolostorban pedig gimnázium működik.

A hármas útelágazásnál álló Szent Rókus-kápolnát 1843-ban és 1922-ben is felújították. Tornya a homlokzat elé lép, ívben záródó szentélye a hajónál keskenyebb. A szentély fölött kontyolt nyeregtető fedi. A berendezése a 18. századból maradt ránk, az oltárkép pedig 1818-ból származik. Annak idején egy pestisjárvány elmúlta után szentelték fel Szent Rókus, Szent Rozália és Szent Sebestyén tiszteletére. A kápolna előtt egy 1835-ben felállított kőkereszt áll korpusszal. 

A barokk stílusú Nepomuki Szent János-kápolnát az 1763-as esztendőben emelték, felújítására 1977-ben került sor. Az épület szentélye ívben záródik le, homlokzatán törtvonalú oromzat magasodik. A belépő a templomtérben dongaboltozattal és félkupolával találkozik. Az útonlévőket, a hajósokat óvó Nepomuki Szent János nevére történő szentelés nyilvánvalóan Dunaföldvár közlekedésföldrajzi helyzetéből adódott. A kápolna mellett helyrehozott kőkereszt áll korpusszal, melyet a 19. század során állítottak ide.

A templom és kápolnalátogatásokat követően a plébániai tevékenységekről, közösségekről mesél Oszkár atya:

„Közösségeink tekintetében a plébánián Rózsafüzér társulat, valamint Szent Mónika közösség működik. A 150 fős aktív cserkészcsapatra mindig lehet számítani.   

Plébániai eseményeink körében nagy hangsúlyt kap a Lourdes-i kilenced, amely során a 9 nap felér egy lelkigyakorlattal.  Az imádságos program végén szeretetvendégségre várunk minden résztvevőt. A nyári időszakban a templombúcsúk mellett az Úr napja is kiemelt ünnep, az adventi időszakban a roratékra várjuk a híveket.

A plébánián tartott hittan foglalkozások keretében elsőáldozásra való felkészítés zajlik. Tavaly ökomenikus gyermektábort szerveztünk Bölcskén, idén ez nem tud megvalósulni, de jövőre mindenképpen ismét tervezzük. Munkatársak számára pedig szeretnénk lelkigyakorlatot tartani.

Bérmálkozók Bölcskén DFP

A plébánia területén – amelyhez Madocsa és Bölcske települések is tartoznak – évente szép számmal vannak házasságkötések, keresztelések.

Hétköznapi miséket tartok a szociális otthonban illetve a betegek, idősek látogatására is igyekszem több időt szakítani.

Jó kapcsolat alakult ki a társfelekezetek lelkészeivel, ezt támasztják alá az évközben gyakran megvalósuló találkozóink is.

Több programban szoros együttműködés van az önkormányzattal, például a városi borverseny, vadásznap, Márton-nap, Szent István király ünnepe kapcsán is.”

hívek 25 PEM

Az idei esztendőben Szent István király ünnepe alkalmából augusztus 20-án a városi program 9.00 órakor szentmisével kezdődik, ezt követően 10.00 órakor a plébánia mellett álló Szent István szobornál lesz az új kenyér megáldása a plébános úr celebrálásával. A református lelkész úr imádságát követően a kenyérszegést a polgármester úr végzi. A kenyér szétosztása után a cserkészek rövid műsorával zárul ez a délelőtti esemény, amelyre mindenkit várnak szeretettel!     

„A programjainkra, a plébániára és a templomunkba - Jézussal együtt - szívesen látunk mindenkit, hisz minden embert "Az Atya küld", mindenki egy külön élet és világ. Az újonnan érkezők nélkül olyanok vagyunk, mint a lyukacsos sajt.”

fogalmazza meg zárógondolatként Szabó Oszkár plébános úr, akinek ezúton is köszönet a szíves vendéglátásért!

Szent Ilona napjához közeledvén és egyben a búcsúra is készülvén – lelki sétánk zárásaként – a „szent emlékezetű nagyasszony” életpéldája alapján állítsuk mi is életünket az Úr szolgálatába, jósággal és szeretettel:  

„Ahol szeretet és jóság,
ahol szeretet: ott  van Istenünk!”  

(Taizéi-i ének)

 

Fotó: Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia, Pécsi Egyházmegye
Forrás: Dunaföldvári Római Katolikus Plébánia, Tolna Megyei Értéktár

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon