Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Huszonharmadik állomás: Pécs-Gyárváros – „Ti is közösségben legyetek velünk!” (1Jn 1,3)

Lelki sétánk következő állomása a Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia. A plébánia közelmúltban történt területi változásairól, a hitélet alakulásáról és a működő közösségekről a térségben lelkipásztori szolgálatot ellátó Nagy Norbert plébános úr mesél:

158 Nagy Norbert plebanosA Pécs-Gyárvárosi Plébánia ez év augusztusától területileg átrendeződött, mely során a 14 évvel ezelőtt a plébániához csatolt Somogy, Vasas és Hird településrészek, továbbá a 8 évvel ezelőtt idecsatolt Bogád, Romonya, Ellend, Pereked települések a Hosszúhetényi, Berkesd pedig a Pécs-Szabolcsi plébániához kerültek. A Pécs-Gyárvárosi Plébániához jelenleg Pécs-Gyárváros, Pécs-Újhegy településrészek és Nagykozár, valamint a Pécsi Egyházmegye fenntartásában álló Néri Fülöp Katolikus Általános Iskola tartozik.  Nagykozárban a liturgiák helyszínéül a Keresztelő Szent János tiszteletére felszentelt templom áll, Pécs-Újhegyen pedig Szent Péter és Szent Pál apostolok tiszteletére felszentelt kápolnában tartjuk a szertartásokat.  

A területi átrendezéshez alkalmazkodva új élet kezdődik a térség lelkipásztori ellátásában. A korábbi időszakban a szentmisék száma, rendje meghatározó volt a korábbi időszakban. Az egyházi közigazgatási szervezésre ez alatt értendő a temetések, adminisztráció, szertartások, ünnepkörök összehangolása valamint a térség egyes ingatlanainak felújításával kapcsolatos ügyek rendezésére sok idő ment el. Sajnos a pandémia miatt több minden átformálódott. Most az a cél, hogy Pécs-Gyárváros markáns centrum legyen a térség hitéletében. Az a tapasztalat, hogy sok esetben úgy haladnak el a templom mellett az emberek, hogy észre se veszik a nagy épületet.

A jelenlegi gyárvárosi épületkomplexum templom, plébánia és iskola 1926-35 között épült neoromán és modern stílusú jegyekkel. A templom építésére –   a plébánia alapítása után 1921-ben kezdtek el gyűjteni, majd 1925-ben a székesegyházi uradalom részéről ajánlottak fel kő-, tégla-, cserép-, mész- és homokmennyiséget, továbbá Pécs városa is hozzájárult az épület megvalósításához. A templomot 1929-ben szentelte fel Virág Ferenc pécsi megyéspüspök.

A plébániaépületet az elmúlt időszakban átépítették: új konyha kialakításával a korábbi helység közösségi térré válhatott. Több egység áll rendelkezésre, amelyet a közösségek használhatnak: kápolna, sekrestye, tárgyaló, klubhelyiség, konyha.

Az udvaron kialakításra került egy „mobil garázs” napvitorlás terasszal, amely rendezvények, események kiszolgáló helyszíneként is üzemelhet a jövőben. Ennek köszönhetően akár 50-80-100 fő is össze tud jönni egy-egy esemény kapcsán.

A Munkás Szent József tiszteletére felszentelt Gyárvárosi templom búcsú ünnepe május 1-jén van, ehhez kapcsolódóan jó lenne, ha egy családi piknikké tudna alakulni. A tavalyi és az idei esztendőben ennek megvalósítását a pandémia meghiúsította. Az udvari helyszín nemcsak erre a célra, de más találkozókra, szertartást követő ünneplésekre is alkalmas lesz (pl. erre már volt is példa – keresztelők, házasságrendezés kapcsán).

A találkozók és búcsúk mellett napközis tábornak is helyet szeretnénk itt biztosítani, hiszen ideális helyszín lehet a gyermekek számára udvari játékokkal, vetélkedők megvalósítására.

Közösségeink sorában Rózsafüzér társulat, Szeretetláng imacsoport működik. Nagyon meghatározó a Szent Mónika közösség. Van zsolozsmázó közösségünk, Bibliakörünk, 2 házas hétvégés és egy ifjúsági csoport, valamint hittanosok. Havonta osztályonként egy hittanórát a plébánián tartanak a hitoktatók. A hittanóra jellegétől függően használhatják a kápolnát, a tárgyalót vagy konyhát. Ez utóbbiban akár palacsintát is süthetnek vagy kenyereket készíthetnek a gyermekek nagy örömére. Katekumenátus is elindult, amely felnőtt hittanná alakult át, de sajnos a pandémia elvitte. A közelmúltban szerveződött a baba-mama klub most szerveződött. Ministránsaink több helyről érkeznek, így nehezebb összefogó programot kialakítani. A számukra szervezett sportklub keretében heti rendszerességgel jövünk össze focizni, bevonva a férfiakat is. A kerékpárosklubban még kevesen vagyunk, ritkábban találkozunk. A találkozások fontosak. Látva Püspök atya által elindított Férfitalálkozókat is – próbálom én is megszólítani a férfiakat. Bízom benne, hogy a plébániára is elkötelezettebben jönnek el. Az érzékelhető, hogy a heti rendszerességű találkozókat az emberek már nem tudják tartani.  A közösségek különböző rendszerességgel jönnek össze, a pandémia időszakában pedig próbálták többen online formában megoldani a találkozókat.

Szívesen adunk helyet különböző vallási projekteknek a jövőben. A Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolával is van együttműködés. A főiskolai hallgatók el szoktak jönni a plébániai hitoktatásra, segítenek a Néri Fülöp Katolikus Általános Iskola cigánypasztorációjával kapcsolatban, valamint az iskolai szentmiséken közreműködnek a zenei szolgálatban. Vallásszociológiai témakörben kooperálunk a főiskola tanáraival. A közeljövőben kísérletet teszünk egy cserkészcsapat toborzására is.

Összefoglalva a jövőben arra törekszünk, hogy közösségeink együttműködésével, teret adva a találkozásoknak és eseményeknek, plébániánk egy vallási centrummá váljon a térségben. Munkás Szent József példáját tekintve a célok eléréséhez munkára van szükség, a munka életünk része. Az ember keresi feladatát az életben, szebbé és jobbá akarja alakítani a környezetét, biztosítani akarja megélhetését, építi a közösséget, fejleszti a személyiségét, meg kell legyen a betévő falat, meg kell tenni a dolgunkat. Van dolog. De meg is kell pihenni, ahogy Isten megpihen munkája után.  A jól végzett munka öröme – ez az, amit keresünk, ezt akarjuk megélni. Megköszönni a lehetőséget, a másik fáradozását, hiszen közösen tesszük, közösen tesszük jobbá, szebbé a világot, segítjük a másikat, segítjük a közösséget, alkotunk…

158 Pcs gyrvros templom 1 jpg

Lelki sétánk végén forduljunk imádságban a Pécs-Gyárvárosi templom védőszentjéhez, Munkás Szent József oltalmáért:

Jóságos Szent József!
Oltalmazd családunkat/közösségünket:
Segíts, hogy Istennek mindenkor tetszésére legyünk.
Te minden jót kérhetsz számunkra, hiszen Jézusnak nevelőatyja vagy.
Esdj ki mindnyájunknak igazi istenfélelmet, élő hitet, hűséget,
világos és tiszta lelkiismeretet, természetes alázatosságot, nagy szeretetet
Isten és minden felebarátunk iránt.

Könyörögj érettünk, hogy egyre tökéletesebben éljünk,
a bizalom útján haladjunk és soha el ne lanyhuljunk.
Járj közben értünk, hogy Isten minket is szentekké tehessen!
Védelmezz bennünket, hordozd testi-lelki ügyeinket,
ajánlj mindnyájunkat Jézus és Mária Szent Szívének!
Ámen.

(Ima Szent József oltalmáért)

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia

Forrás:
Pécs-Gyárvárosi Római Katolikus Plébánia
Vida Zsolt: Pécs-Gyárvárosi templom és plébánia
alapításának és építésének története – Esztergom, 2011