Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Huszonötödik állomás: Lánycsók – „A szívem megdobban…” (Zsolt 42,5)

dr tamas roland plebanos PEMLelki sétánk következő állomása a Lánycsóki Római Katolikus Plébánia területe. A plébánia két település – Lánycsók és Kisnyárád –lakosságának katolikus hitéletét látja el. A térség közösségeiről és programjairól Dr. Tamás Roland plébános úr tájékoztat bennünket:

A liturgiák és közösségi találkozók egy fő helyszínéül az 1766-1773 között épült és Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt, lánycsóki műemlék templom szolgál.

Plébániánk közösségi életében meghatározó szerepet tölt be a Karitász csoport, melynek tagjai jelentős segítséget nyújtanak a faluban élő rászorulóknak. Önkéntes munkájuk sokrétű: ruhákat, pelenkákat osztanak, élelmiszereket adományoznak. Komoly értéket képvisel az épületek rendbe tétele kapcsán a fizikai tevékenységük is. Mindezek megvalósításához a Pécsi Egyházmegyei Katolikus Karitász nagy mértékben nyújt támogatást. Lassan közeledik Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepe, amelyhez kapcsolódóan szentmise keretében kenyér megáldására és kiosztásra kerül sor a jelenlévők körében, majd a kapott „kenyeret” a templom előtt közösen elfogyasztjuk egy agapé keretében. Erre az alkalomra meghívjuk mindazokat, akik az év folyamán támogatták a csoport munkáját. Közülük minden évben egy személynek kitüntetést adunk át. És természetesen nemcsak a támogatókat, hanem a támogatott szegényeket is várjuk, hogy együtt tudjunk ünnepelni.  

A másik aktív és meghatározó közösségünk a templomi kórus, akik az ifjúsági szentmiséken és különböző ünnepi alkalmak során gitáros kísérettel szolgálnak. Úgy működnek, mint egy kis lelki közösség, a próbák során rendszeresen összejönnek és találkozóik a zenei program mellett lelki töltekezéssel is bírnak. 

Évente szervezünk közös zarándoklatot, amely egyben közösségépítő céllal is bír.

A hittan mellett nyári táborokat is tartunk.  Minden időszakban tervezünk valamit a gyermekeknek, például tavasszal kirándulásokat, sportvetélkedőt, nagyböjtben keresztutat és lelki napot. Adventi időszakban a szentmiséken közös gyertyagyújtással várjuk hétről hétre az Úr eljövetelét és készülünk a pásztorjátékra is. Mindezek az alkalmak a közösséggé formálódás folyamatát is segítik.

Templomunk búcsúja Nagyboldogasszony főünnepén, augusztus 15-én van. Ezen a napon az ünnepi szentmisét és több órás szentségimádást is tartunk.

„A szívem megdobban, ha arra gondolok, hogyan vonultam be a fönséges sátorba, az Úr házába, ujjongás és énekszó közepette a vidám ünnepi közösséggel.” (Zsolt 42,5) – így hangzik az a szép zsoltárrészlet a Szentírásból, amely talán a Lánycsóki Plébánia összegző mottója is lehetne…

Lelki sétánk végén imádkozzunk a segítségnyújtásban példaadó Árpádházi Szent Erzsébethez, gondolva arra is, hogy mi magunk is kinyújthatjuk kezünket a szükséget szenvedők és betegek felé:

Szent Erzsébet!
Te Krisztus szemével néztél,
Krisztus kezével adtál,
Krisztus szívével szerettél...
Segíts, hogy mi is
Krisztus szemével lássunk,
Krisztus kezével adjunk,
Az Ő szeretetével szeressünk.
Remélünk benned,
Bízunk benned,
Isten munkatársát látjuk benned,
Krisztus szemével néző,
Krisztus kezével adó,
Krisztus szívével szerető
Szent Erzsébet!
Ámen.

Forrás:
Lánycsóki Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Lánycsóki Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon