Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Ötvenedik állomás: Pécs – Szent II. János Pál Plébánia – „Békesség nektek, ne féljetek” (vö. Lk 24,36)

Kovesi FerencLelki sétánk következő állomása a pécsi Szent II. János Pál Római Katolikus Plébánia, amelyhez a pécsi kertváros (a Maléter Pál úttól délre fekvő) meghatározott része mellett Gyód, Keszü, Kökény, Pécs-Málom, Pécs-Nagyárpád, Pécs-Postavölgy települések tartoznak. A térség lelkipásztora Kövesi Ferenc kerületi esperes, plébános, aki a plébánia kialakulását és hitételét mutatja be, miközben hálásan utal arra, hogy az egyházközség szolgálatában nagy segítséget jelent Mecséri István nyugdíjas atya munkája.

Már régebben felmerült egy új plébánia létesítése Pécs-Kertvárosban. Ha visszaemlékszem, még fiatalabb koromban jelent meg az az írás a Dunántúli Naplóban, amely tartalmazta, hogy Katolikus Központot terveznek létrehozni templommal, iskolával együtt Rózsadombon. Az 1960-70-es évektől kezdődően a Pécs-Kertvárosi Szent Erzsébet Plébánia az ország legnagyobb plébániája lett a 60 000 fős népességszámmal, a város terjeszkedésével már sokak számára távolabb esett, illetve így nehezebb volt az itt élőket elérni.

2018. augusztus 1-jével Dr. Udvardy György veszprémi érsek (az akkori pécsi megyéspüspök) létrehozta a Szent II. János Pál szervezőlelkészséget. Pécs-Gyárvárosból áthelyezve, engem nevezett ki szervezőlelkésznek, annak érdekében, hogy szervezzem meg az új egyházközséget, alakítsunk ki egy központot, ahol össze lehet jönni, lehet misét tartani, közösségi létet lehet élni. Vásároltunk egy lelkészlakást, majd a Nagy Imre úton – a Szentlélek vezetésével – utolsó pillanatban találtam rá egy ingatlanra, amely egy keresztény hívő család tulajdonában volt (a régi Panoráma Presszó). A jó elhelyezkedés mellett az épület állaga is megfelelő volt, és annak ellenére, hogy kicsinek tűnt, megfelelőnek látszott az induláshoz. 2018. advent első vasárnapján, az adventi gyertyagyújtásnál adtuk át a területet a teljes átalakításhoz, munkálatokhoz.

Közben kerestük a leendő templom helyét, dolgoztunk a közösségek szervezéséért, aminek eredményeként egy erős egyházközség jött létre.

2019. január 1-jével Dr. Udvardy György püspök úr megalapította a Szent II. János Pál Plébániát, amelyhez hozzácsatolta Gyódot, Keszüt, Kökényt, Pécs-Nagyárpádot, Pécs-Postavölgyet. Egyházközségünk látja el a Honvéd Kórház betegeit és a hajléktalan embereknek menedékül szolgáló Remény Házát is.

Az első szentmisét 2019. virágvasárnapján tartottuk a kápolnában. Azóta sokan otthont, közösséget találnak a kápolnában vagy többen időnként csak betévednek rácsodálkozva, hogy mi lett a régi presszóból, üzletből. Itt az emberek rátalálnak az Istenre, a békére, ugyanakkor erőt, bátorságot kapnak a mindennapi élethez, és csatlakozhatnak egy-egy közösséghez.

348 malomi templom kulso 1

2021. augusztus 1-jével Felföldi László pécsi megyéspüspök úr korrigálta az egyházközség határát, így a málomi Szent József műemléktemplom is átkerült plébániánkhoz. Az épület szentélye román, ill. gót stílusú, XII. századi eredetű, a bővített rész a XVIII. században készült barokk stílusban. A templom belső terének különleges értékei a feltárt falfestmények. A szentély falán, árkádokban álló apostolok szobrainak maradványai láthatók a XII. századból. A templom diadalívén is maradtak freskótöredékek. Az 1970-es évek elején a templom műemléki helyreállítása megtörtént, ekkor a belső felújítás során új liturgikus tér került kialakításra, és a freskókat is restaurálták. Azóta a templom folyamatosan szépül. Sor került a templom körüli, földben lévő pangó víz elvezetésére, a tetőszerkezet megerősítése, új műemlékcserép felrakására, a torony felújítására, a XV. században kibővített meszelt falak külső és belső tatarozására. Az épület külső (dísz) megvilágítása is megvalósult. Az utolsó felújítási munkálatok 2020. nyarára fejeződtek be. A Málomi Szent József Egyházközségi Egyesülettel közösen szervezzük a programokat: 2021. október elején elindult a szentségimádás heti rendszerességgel csütörtökönként. A múlt hétvégén málomi pünkösdöt tartottunk, amelyhez kapcsolódóan öröm volt látni, hogy a filiákból is szép számmal bekapcsolódtak az ünneplésbe, a közös szentmisébe és egyéb programokba. Málomban a szentmiséket szombatonként 18.00 órakor, vasárnap 11.00 órakor tartjuk.

348 malomi punkosd 1

A plébánia alapítása után létrejött az egyházközség gondnoksága. Reményeink szerint ősszel már megalakulhat a Plébániai Tanácsosok Testülete is.

Közösségeink sorában meghatározó imádságos szerepet tölt be a Rózsafüzér Társulat, amelyek tagjai a filiákon is aktívan működnek. A Szent Mónika közösség az édesanyákat fogja össze. A Szikla ifjúsági közösség és a gitáros ifiközösség tagjai a fiatalabb korcsoportból kerültek ki, továbbá Házas Hétvége közösség, Jel közösség, valamint Búzaszem közösség is működik plébániánkon.

348 rozsafuzer pem

A pasztoráció a térségben nem egyszerű feladat. Igyekszünk a gyermekek számára is programokat szervezni, bevonva a szülőket is. Szombatonként gitáros diákmiséket tartunk. Több alkalommal rendezünk kézműves foglalkozást - az adventi koszorúkészítés sok gyermekes családot vonzott. Nyáron táborokat, kirándulásokat szervezünk. A felnőtteket hitéleti és kulturális programokra, zarándoklatokra hívjuk.

Plébániánk búcsúját Szent II. János Pál liturgikus emléknapján, október 22-én tartjuk és 3 napos lelkigyakorlattal szoktuk megünnepelni.

Pawel atya pem

2019. őszén ismerkedtünk meg Paweł Sobstyl varsói plébános atyával, aki rendszeresen látogatja a Magyarországon élő lengyeleket és mivel tud magyarul, ezért a Lengyelországban élő magyarokat is Ő fogja össze. Nagyon jó kapcsolat alakult ki a személyével. Paptestvéreit és híveit már többször elhozta kápolnánkba, így hivatalosan is létrehoztuk a két egyházközség közt lévő testvérkapcsolatot. Paweł atya két nagy ajándékot is hozott számunkra: az egyik Boldog Jerzy Popiełuszko atya csontereklyéje, amelyet a varsói érsek, a másik Szent II. János Pál pápa vérereklyéje, amelyet Stanislaw Dziwisz nyugalmazott bíboros úr (a szent pápa egykori titkára) küldött.

348 kapolna szent II janos pal verereklye

A szentmisék rendjét az alábbiak szerint alakítottuk ki a kápolnában: hétköznapokon 19.00 órától, vasárnap 10.30 és 19.00 órától (október 1-től április 30-ig az esti szentmiséket 18.00 órai kezdettel celebráljuk). Minden szentmise előtt rózsafüzért imádkozunk a kápolnában, illetve imaórát tartunk: szerdánként a szerdai szentmisében az esti dicséretet imádkozzuk el, csütörtökönként szentségimádást, első péntekenként keresztutat végzünk.

348 popielusko PEM

A filiális községekben is próbáljuk elérni és megszólítani az embereket, meghagyva az ősök hagyományait a búcsúk ünneplésében is, amelyekhez ragaszkodnak:

Pécs-Nagyárpádon Szent Mihály arkangyalt köszöntjük, Pécs-Postavölgyben Szent László királyt. Málomban 3 napos lelkigyakorlatot tartunk Szent József, a munkás ünnepéhez kapcsolódóan. Keszüben és Kökényben Szent Annát, Gyódon Szent Simon és Szent Júdás Tádé apostolokat ünnepeljük.  

A pandémia előtt a Honvéd Kórházban szerda délutánonként imaórát és szentmisét tartottunk, ezt folytatni kívánjuk, ha a járványhelyzet lehetővé teszi. A Remény Házában minden hónap első szerdáján van szentmise, illetve programokba is igyekszünk bekapcsolódni, hogy bátorságot, hitet adjunk a reményvesztett lelkeknek. A Malomvölgyi Szociális Otthonban péntekenként tartunk szentmisét az ott lakóknak, alkalmanként 40 beteget segítenek a szertartás helyszínére.

348 ministransok

 A közösségépítés mellett fontos volt, hogy a már templomba járó emberekből bázis közösséget hozzunk létre megfelelő munkatársakkal: igeliturgia vezetőkkel, áldoztatókkal, hitoktatókkal, kántorokkal. Az irodai szolgálat a kápolnában került kialakításra. Jó kapcsolatot ápolunk a filiák polgármestereivel. 

Még van bőven tennivaló a területen. A kápolnánkat kültéri terasszal is bővítettük, így kivetítéssel többen tudnak bekapcsolódni a szentmisébe. Ennek ellenére a hely egyre szűkösebbnek bizonyul, így szükségessé válik az új templom megépítése. Tevékenységünket annak érdekében végezzük, hogy közelebb tudjuk vinni az itt élők szívét az Istenhez, békét és reményt adva számukra. Ősszel missziós napot szeretnénk tartani. Az egyházközség életéhez és az új templom épüléséért kitartó imádságot kérünk a lelki sétán résztvevőktől is, akik ily módon be tudnak kapcsolódni szeretetközösségünkbe:

Mennyei Atyánk, aki az igazi boldogság
és remény forrása vagy!
Te Fiad által minden embert meghívtál
a veled való szeretetközösségbe,
aminek látható jele az Egyház.
A zsoltáros szavával azt tanítod:
„Ha az Úr nem építi a házat,
az építők hiába fáradnak.” (Zsolt 127,1)

Ezért Jézus nevében bizalommal kérünk,
küldd el Szentlelkedet,
az erősség és a bölcsesség Lelkét,
és áldd meg fáradozásainkat,
hogy befogadó gyengédségednek, életednek
és békédnek bátor tanúi és hirdetői legyünk.
Add, hogy a pécsi Kertvárosban épülő templomunk
és plébánia közösségünk a „családok családja”,
és irgalmas szereteted élő reményjele lehessen
városunkban mindenki számára.

Szűz Mária, Egyházunk Anyja,
és Szent II. János Pál pápa, közösségünk védőszentje,
könyörögjetek érettünk!

Ámen.

/Imádság a Pécsi Szent II. János Pál plébánia
templomának építéséért és közösségéért/

Forrás: Szent II. János Pál Plébánia
Fotók: Szent II. János Pál Plébánia, Pécsi Egyházmegye