Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Ötvenegyedik állomás: Paks – „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek...” (Mt 18,3)

Lelki sétánk következő állomása a Paksi Római Katolikus Plébánia, amelyhez Pakson kívül Németkér és Dunakömlőd települések tartoznak. A térség lelkipásztori szolgálatát Kutas Attila plébános, Lábár Tamás káplán és Fitt Szabolcs akolitus látják el. A plébánia közösségeit és hitéleti programjait Kutas Attila plébános atya mutatja be:

thumb 355 Paks aldas kutas attila labar tamassal

A plébánia liturgikus szertartásainak egyik fő központi helyszíne a Jézus Szíve plébániatemplom, amelyet egy korábbi, középkori eredetű templom helyén építettek és 1901-ben szenteltek fel. A jelenlegi háromhajós, neoromán stílusú épület terveit Schlank Imre pécsi építész készítette el. A templom építési stílusára hatással volt a pécsi Székesegyház, legalábbis erre utal a bazilikás elrendezés, az ablakok formája, valamint belső terében a kazettás mennyezet. A város nagytemploma emblematikus a paksiak, ezen belül különösen a hívők számára.

Mikor 5 évvel ezelőtt plébánosként idekerültem, már voltak működő közösségek. Időközben ezek közül némelyek megszűntek, ugyanakkor újak is alakultak. Az egyházközség úgy formálódik, ahogy XVI. Benedek pápa, azaz Joseph Ratzinger A Mustármag reménye című, 1979-ben kiadott könyvében megfogalmazta: létrejönnek mustármagnyi kicsi közösségek, amelyeknek kicsi fényük van, világítanak, és van vonzerejük. Ilyen kicsi közösségek működnek a mi plébániánkon is:

Az egyik legaktívabb közösségünk a Paksi Szentlélek Antióchia Ifjúsági Közösség, amelybe 15-20 éves fiatalokat hívtunk meg Nyisztor Ákos és felesége, Rita vezetésével. Tavasszal volt az első nagyhétvégéjük, jelenleg 15-20 fő taggal működnek.

355 Paks ifjusagicsoport

A plébánia életében jelentős szerepet tölt be a 6-7 fővel működő Karitász csoportunk, amely hetente kétszer vendégül látja a rászorulókat, valamint segít a nehezebb helyzetben lévő családoknak és tartja a kapcsolatot a környékbeli karitászcsoporttal.  

A Házas Hétvége közösségünket inkább idősebb házaspárok alkotják, akik hol a plébánián, hol a családok otthonaiban tartják találkozóikat.

Régóta működik a Rózsafüzértársulatunk, amelynek tagjai imádságban hordozzák az imaszándékokat, ők jelentik a plébánia fő imahátterét.

A Szent Pál Közösség 5-6 fiatal családot fog össze, akik aktívan részt vesznek a plébánia életében, segítenek a zenei szolgálatban a szentmiséken, ahol énekkarunk közreműködésére is számíthatunk.

A cserkész közösség még csak kicsi magként van jelen, de nem adja fel a küzdelmet, hogy egy jelentősebb bázist hozzon létre.  

A pandémia időszaka a közösségi személyes találkozásokat sajnos akadályozta, így a katekumen csoportunk online térben tudott csak működni 15-20 fővel. Átgondolva a helyzetet, szeptembertől személyes alkalmakat szeretnénk megvalósítani.

A Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium diákjait és családjait is igyekszünk bevonni a plébánia hitéletébe.

A Szentjánosbogár klub 2 hetente péntekenként alsó osztályos gyermekeknek biztosít klubdélutánt imádsággal és játékkal.

Az óvodák részéről az óvónőknek is van egy kis csoportja (prekatekumen jelleggel).

355 Paks apaknapja

Vasárnapi közösségeink számára olyan lehetőségeket kínálunk, amelyekkel igyekszünk megszólítani azokat a fiatalokat, családokat, akik még nem állnak annyira közel a liturgiához. Számukra a 10.30 órás szentmisét missziós jelleggel tartjuk. Példaként tartottunk már apák és anyák napját. Mindenképpen örvendetes, hogy nyitott szívvel jönnek. 

Tavaly pünkösdhétfőn kezdtük el azt az imádságos estét, amelyet a Szentlélek templomban tartottunk. Az idei esztendőben is nagyon felemelő, lelki élményben lehetett részünk az ottani imádságos közösséggel.

Most vasárnap, július 19-én lesz Krisztus Szent Testének és Vérének ünnepe, Úrnapja. Ebből az alkalomból a 9.00 órás szentmisét követően körmenetet tartunk, amelyre mindenkit szeretettel várunk!

355 Paks urnapi kormenet

Június 24-én, pénteken Jézus Szentséges Szívének főünnepe lesz, mely templomunk búcsúnapja. Ezen a napon a hagyományokat követve reggel 8.30 órakor gyalogos zarándoklat indul a Szent Vendel kápolnától a biskói révhez, ahol imádságban emlékezünk arra a tragédiára, amely 1887. június 18-án történt – a kalocsai Jézus Szentséges Szíve búcsúra tartó zarándokokkal elsüllyedt a komp – és 216 katolikus hívő lelte halálát a Dunában. Ehhez kapcsolódóan a paksi hívek megfogadták, hogy Jézus Szentséges Szívének főünnepén az elhunyt hívekért minden esztendőben zarándoklatot tartanak. A biskói révnél kerül sor azon 3. osztályt elvégzett gyermekek szentgyónására, akiknek majd ősszel lesz az elsőáldozásuk. Az ünnepi szentmisét a Jézus Szíve templomban tartjuk 18.00 órai kezdettel. Az ünnep eseményeire és szertartásaira mindenkit szeretettel hívunk, várunk!

355 Paks elsoaldozas

Lelkipásztori szolgálatomban – ahogy papi jelmondatom is sugallja – a gyermeki lelkületet igyekszem hangsúlyozni: „Ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába.” (vö. Mt 18,3) Fontos, hogy tudjunk rácsodálkozni a világra, tudjunk toporogni mi is, mint a gyermekek. Nem kell mindig mindennek azonnal sikerülnie és mindent rögtön elérni…

Lelki sétánkat Szent XXIII. János Pál pápa reggeli imádságával zárjuk – amely Kutas Attila plébános atya kedvenc imája is egyben – hogy legyen bennünk „egy kis szikrányi humor” is:

Mennyei Atyám!
Hálát adok neked az egészséges pihenésért,
amellyel megajándékoztál. Újra ébredt lelkem
legyen egészen a tiéd!
Ezen a napon úgy akarok járni-kelni, mint Te:
mindenütt jót akarok cselekedni.
Minden embert, aki csak találkozik velem, úgy fogadok,
mint akit Te küldtél hozzám. Ő a testvért lássa bennem,
az én szavaimból és tetteimből pedig
a krisztusi szeretet sugározzék reá.
Senki se távozzék tőlem anélkül,
hogy legalább egy jó szót ne kapott volna.
Add, hogy magamat elfelejtsem,
és bele tudjam élni magam mások helyzetébe.
Add, hogy sohase veszítsem el önuralmamat,
és ne legyek barátságtalan vagy sértő.
Add meg, hogy mindig megnyerő modorú legyek,
és éljen bennem szikrányi humor,
hiszen erre olyan nagy szükség van a szomorú világban.
Végül add meg, hogy mindenkit legalább parányit
vezessek közelebb Szent Fiadhoz a Szűzanya által.
Ámen.

Forrás:
Paksi Római Katolikus Plébánia

Fotók:
Paksi Római Katolikus Plébánia
Pécsi Egyházmegye

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2