Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Ötvenkettedik állomás: Magyarszék – „Isten tetszését keressük, aki szívünket vizsgálja” (vö. 1Tessz 2,5)

Matyas Imre plebanosLelki sétánkat a Magyarszéki Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk, amelyhez Bakóca, Barátúr, Bodolyabér, Kisbeszterce, Kishajmás, Liget, Magyarhertelend, Magyarszék, Mindszentgodisa települések tartoznak. Emellett ide kapcsolódnak az Abaligeti Római Katolikus Plébánia települései – Abaliget, Orfű, Husztót és Kovácsszénája – továbbá a Magyarszéki Plébánia lát el két női szerzetesi közösséget is. Magyarszék határában élnek a Sarutlan Kármelita Rend tagjai, valamint a Sacré Coeur nővérek a Mánfa határában lévő Bánusz tanyán. A térség lelkipásztori szolgálattevője 2021. augusztus 1-től Mátyás Imre plébános, aki bemutatja a plébánia hitéletét és annak liturgikus helyeit:

A plébánia központja Magyarszék, ahol az ősi templom romjait Klimo György püspök lebontatta és a helyére 1758-ban új templomot épített, melyet a Szent Őrzőangyalok tiszteletére szenteltek fel. A sekrestye később 1783-ban készült el. 1892-ben új orgonát kapott a templom, melyet Angster József pécsi orgonaépítő mester készített. A templomtető többször javításra szorult. 1958-ban ünnepelték az épület 200 éves évfordulóját, amelyet Solymár György plébános a lelki megújulás jegyében szervezett meg. Az 1981-ben készített új márványoltárt Cserháti József pécsi megyéspüspök szentelte fel. Az ország egyik legrégibb harangja a 68,2 cm átmérőjű, 149 kg-os középső harang, melyet a felirat szerint Buda visszafoglalásának emlékére öntették a Széki hívek, és 1689-ben Florentinus Strecksfus készítette Grazban. A Szent István tiszteletére felszentelt harang felirata „Szigethum armis Leopoldi I. receptum, Quinqueecclesiis expugnatis tertio /anno/” Az utolsó nagyobb felújítási munkálat a templomban 1994-ben zajlott.

A magyarszéki plébánia épületét a XVIII. század végén emelték, 2015-ben újították fel belülről. A plébániához egy pince és egy gazdasági épület is tartozik a körülvevő kerttel együttesen.

Magyarhertelenden a Fájdalmas Anya tiszteletére felszentelt templom 1777-ben épült, barokk stílusban, majd klasszicista stílusban átalakították, a tornyát is ekkor építették.

thumb 361 godisa pem GRE6692

Mindszentgodisa 3 Árpád-kori település egyesítésével – Felsőmindszent, Godisa, Gyümölcsény – jött létre a 70-es évek végén. Felsőmindszent településrészen áll a környék legrégebbi temploma, amelyet Mindenszentek tiszteletére szenteltek fel és műemlék lélekharanggal rendelkezik.  A godisai Szűz Mária Szent Neve templom felújított állapotban várja a híveket különleges virágkölteményekkel. Gyümölcsényben az iskolakápolna gyönyörű kehellyel rendelkezik.

Az 1841-ben épült ligeti Szentháromság templom 2021 karácsonyára a helyi közösség példaértékű összefogásának köszönhetően megújult és 2022. május 1-jén áldotta meg Felföldi László pécsi megyéspüspök.

361 liget templom

A barátúri Rózsafüzér Királynője templomot – amely a magyar szenteknek állít emléket – szintén szépen felújították.

A bakócai Szent Anna templom egy igazi gyöngyszem, mely ugyan felújításra szorul, de külön említésre érdemes, hogy Fekete István (1900-1970) író itt kötött házasságot 1929. december 12-én Piller Edittel, aki a helyi orvos lánya volt.

Kishajmáson a Szent Kereszt templomon kívül a kálvária is jelentős értéket képvisel a pirogránit angyalaival.

Kisbesztercén az új építésű templomot a Szentháromság tiszteletére szentelték fel.

Közösségek tekintetében a Rózsafüzér Társulatunk és egy Házas Csoport működik, ez utóbbi havi találkozóin én is részt veszek. Segítők mindenhol vannak, akik a liturgikus terek gondját viselik, virágokkal való díszítésében rendszeresen részt vesznek.

361 godisa templom viragkoltemeny

A lelkipásztori szolgálatban Hóbár Csaba, abaligeti világi lelkipásztori munkatárs segít igeliturgia és temetési szertartás végzésével. Az egész plébánia területén két katekéta, egy kántor, több sekrestyés, valamint néhány elkötelezett hívő segíti a templomi közösségek életét.

A hagyományos főünnepeken kívül meghatározóak a templomok búcsúünnepei, amelyeket vagy a liturgikus napjukon, vagy a rá következő hétvégén tartunk meg általában agapéval egybekötve.

Lelkipásztori szolgálatomban meghatározó és még mindig időszerű az a papi jelmondat, amit 28 évvel ezelőtt, 1994-ben történt pappá szentelésemkor választottam: „Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről.” (1Kor 2,2)

Lelki sétánkat - a plébános atya egyik kedvelt versével – Ady Endre: Az Úr érkezése című költeménnyel zárjuk:

Mikor elhagytak,
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon,
De háborus éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjuságom,
De őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Forrás: Magyarszéki Római Katolikus Plébánia

Fotó: Pécsi Egyházmegye