Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hatvanharmadik állomás: Tamási – „Mindörökkön örökké.”

Csibi Imre

Lelki sétánkat a Tamási Római Katolikus Plébánia területén folytatjuk. A plébániához tartozó települések – Fürged, Pári, Regöly, Tamási – lelkipásztori szolgálatát Csibi Imre plébános látja el, aki a térség hitéletéről mesél:

Tamási történelme a késő vaskorig nyúlik vissza. A római korszakban már jelen lehetett itt a kereszténység, erről tanúskodnak a templom alatti feltárások. A középkor és újkor már kézzelfogható történelmi emlékekkel bír, ekkor jelentős közösségek alakultak ki. Mindenképpen ősi gyökerek vannak, amelyek meghatározóak a modern kor tanúságtételében. Példaként kiemelhető Mester Margit Mária nővér, aki Tamásiban született, és Budapesten tevékenykedett. Boldoggá avatásának előkészítése jelenleg folyamatban van. A korszak meghatározó tanúságtevőjének emléke megtalálható a templomunk falán, imádkozunk közbenjárásáért és boldoggá avatásáért. Reméljük ez utóbbi belátható időn belül megtörténik és ezzel erősödik majd közösségünk is.

Szeptember 8-án ünnepeltük Szűz Mária születését, 12-én Szűz Mária szent nevének liturgikus emléknapja lesz, 15-én a Fájdalmas Szűzanyához fohászkodunk. Mester Margit Mária egész életén, lelkiségén átvonul a Szűzanya iránti mély szeretet. 1960. március 27-én jegyezte fel:

„Egy kicsit értem, egy kicsit látom, egy kicsit élem, a Gyümölcsoltó titkát. S egy kicsit megújul ez bennem, amikor az egész emberiséggel a szívemben áldozni megyek, és milliók kezét fogva, a lelkemben milliók életével egyesülve, és az egész emberiség nevében; és a szívembe, a lényembe befogadom Jézust.”

 „Ő (Mária) hitt az angyal szavának. Elhitte, hogy ő, a kicsi názáreti szűz, az Isten anyja lesz. De nagy hit kellett ehhez! Hogy kis gyümölcsoltó lehessek: alapvető feltétel, hogy higgyem; eleven hittel, hogy ebben a csodálatos kegyelmi rendbe – akármilyen kicsi, gyarló és bűnös legyek is – óriási lehetőségeim vannak a lelkek üdvözítésére. Hinni kell, hogy a világnak, a lelkeknek Jézust adhatom.”

Tamási Fájdalmas Szűzanya

Közösségeink sorában két Rózsafüzér Társulatunk is működik, továbbá van egy bázis imacsoport, amelynek tagjai az Oltáriszentség imádásában járnak élen. A Szent József Körnek is vannak tagjai. Több „házas hétvégés” család is él a városban, akik a megújulás jeleit mutatják. Az egyesületként működő karitászcsoport kapcsolódik a plébániához is, és igen meghatározó szerepet töltenek be segítő tevékenységükkel.

A tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Szent Balázs Tagóvodája a katolikus hitre nevelésben a megújulás lehetőségét jelenti. Nagy reményünk van, hogy az iskolaközpont bővítésre kerül és így egy helyszínen lehet majd valamennyi oktatási egység. Hitoktatókkal, jó szándékú pedagógusokkal szeretnénk a fiatalságot a kereszténység értékrendje felé vezetni. Tervezzük az intenzívebb jelenlétet a diákok között. A Megszentelt élet napjához kapcsolódóan az idei esztendőben P. Puskás Róbert Antal tartományfőnök a Magyar Pálos Rend és Németh Katalin Anna nővér az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei képviseletében tartott előadást és beszélgetést a gimnáziumban. Szeptemberben a Sacra Coeur nővérek közreműködésével lelki napot tervezünk a gyermekeknek és tanároknak egyaránt.

tamasi taskamegaldas 2022

Fontosnak tartjuk a közös ünneplést is. Nagyboldogasszony tiszteletére felszentelt plébániatemplomunk búcsújához kapcsolódóan családi napot tartottunk a múlt esztendőben. Az idei évben a templom és plébánia épület felújítási munkálatainak tervezett kezdése miatt ez elmaradt, de a jövőben szeretnénk folytatni a hagyományt.

407 tamasi csaladi nap 1

Vidéki településeink közül Regöly a középkorban – mivel főesperesség volt –meghatározó központi szerepet töltött be a hitéletben, a szomszédos Csernyéd település pedig a polgári életben volt meghatározó, megyegyűléseket, sőt még országgyűlést is tartottak.  A török időszak alatt Csernyéd elnéptelenedett. Regöly a mai napig büszke hitéleti múltjára és nagyon jó kis közösség működik 40-45 fővel a Szent György tiszteletére felszentelt templomhoz kapcsolódóan.

Páriban a hagyományos német közösség tagjai mindmáig ragaszkodnak német gyökereikhez és közülük 15-20 fővel hűségesen járnak szentmisékre vasárnaponként a Szent Mihály tiszteletére felszentelt templomba.

Fürged korábban tanyaközpontként működött. A faluban található Jézus Szíve templomot egy régi magtár épületéből alakították ki.

407 Nagypentek Tamasi keresztek 2022 089

A Tamásin áthaladó és egymást kereszt alakban metsző főutak bevezető szakaszai mentén a közelmúltban négy útmenti keresztet állíttatott a település katolikus közössége, amelynek megáldására idén tavasszal került sor.

Szent Kereszt Felmagasztalásának ünnepéhez (szeptember 14.) közeledünk. A kereszt üdvösségünk jele, hitünk megvallásának csodálatos alkalma, lehetősége. Nagypénteken elhangzik hitvallásunk: Imádunk téged Krisztus és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. Jézus Krisztus keresztje az üdvösség jele, az üdvösség jelvénye számunkra. Amikor fölemeljük a kereszt jelét, ezzel együtt hitet teszünk arról, hogy itt vagyunk, jelen vagyunk, még inkább, hogy velünk van Jézus Krisztus, az Ő áldozatában, az Ő szeretetének erejében. A kereszt számunkra nemcsak egy jelkép. A kereszt annak a jele, hogy Isten szeretett bennünket és szeret bennünket, áldozatot hozott értünk, és továbbra is jelen van, velünk van örökkévaló áldozatában.

Lelki sétán végén az alábbi könyörgéssel kérjük a Jóisten támogatását mindenkori szolgálatunkhoz:

„Kérünk, Istenünk, cselekedeteinket sugallatoddal előzd meg és segítségeddel kísérd, hogy minden imádságunkat és munkánkat mindig Veled kezdjük, s amit elkezdtünk, segítségeddel be is fejezzük. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.”

Következő alkalommal rendhagyó lelki sétára – személyes részvétellel – hívunk és várunk mindenkit: szeptember 17-én lesz egyházmegyénk zarándoklata a bátai Szent Vér kegyhelyre, amelyet hazánkért és családjainkért ajánlunk fel.

Egyházmegyei zarándoklat indul a bátai Szent Vér kegyhelyre szeptember 17-én (pecsiegyhazmegye.hu)

Sorozatunk következő részével szeptember 24-én jelentkezünk.

Forrás:
Tamási Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium
Hegyi László
Németh Bálint
Tolnainé Kelemen Bea
Pécsi Egyházmegye

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2