Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hatvannegyedik állomás: Villány – „A szűz neve Mária volt.” (Lk 1,27)  

Lelki sétánk következő állomása a Villányi Római Katolikus Plébánia területe, amelyhez Ivánbattyán, Kisjakabfalva, Kiskassa, Kistótfalu, Palkonya, Pécsdevecser, Újpetre, Villány, Vokány települések tartoznak.  A plébánia lelkipásztori szolgálatát Darnai József Ágoston plébános látja el, aki a térség hitéletébe nyújt betekintést:

Villányban a középkorban is volt templom, amelyet Szent Péter tiszteletére szenteltek fel, azonban a török időszakban lerombolták, romjai a XVIII. században még láthatóak voltak. Ebben az időben még sem a település, sem a templom nem azon a helyen állt, ahol napjainkban található.   

A jelenlegi templom 1753-ban – kórus és torony nélkül – épült meg Mária Terézia királynő rendeletére és támogatásából. Ekkor a területet Savoyai Jenő herceg birtokolta. Mivel a herceg örökös nélkül halt meg, ezért Mária Terézia lánya Mária Krisztina kapta meg birtokul, így lett Villány és környéke főhercegi birtok. Mária Krisztina egy Savoyai Jenő gyűjteményéből származó ismeretlen festő által készített Angyali Üdvözletet ábrázoló oltárképet adományozott a templomnak.  

A volt mellékoltárok eredeti barokk festményei a Fájdalmas Szűzanyát, illetve Szent Péter apostolt ábrázolják. Két medalionkép is maradt fenn a barokk időszakból, az egyiken Szent Antal, a másikon Szent Borbála vértanú látható.

420 villany templom oltar

A templom főoltára vörösmárványból készült, melynek két „testvére” a Pécsi Egyházmegye korábbi és jelenlegi területén található: a vörösmarti és a majsi templomban. Mindkét terület főhercegi birtok volt, az oltárokat valószínűleg ugyanaz a mester készítette. A bellyei birodalomhoz tartozó főhercegi birtokon a templom kegyúri karzattal rendelkezik, az itt örök nyugalomra helyezett főhercegi intézők emlékét márványtáblák őrzik.

A plébánia ebben az időszakban még Márokon volt. A villányi plébánia épületét Klimo György rendeletére 1776-ban emelték, ekkortól lett önálló plébánia. 1791-ben építették a templomhoz a kórust és a tornyot, ekkor nyerte el mai formáját.

Az 1860-as években magánadományból új oltárképet festettek Bécsben, az Angyali Üdvözletet ábrázoló festmény az oldalfalra került, így a templom titulusát Gyümölcsoltó Boldogasszony helyett Szűz Mária Szent Nevére változtatták meg.

A XIX-XX. század fordulóján a templom belső átalakításon esett át: a barokk templomot neoromán festéssel és berendezéssel látták el. Ekkor ismerték fel a Savoyai Jenő gyűjteményből származó Angyali Üdvözlet oltárkép értékét, amely így visszakerült az eredeti helyére, de a templom titulusa nem változott.

420 villany templom oldalso fal kepekkel

Az épület teljeskörű felújítása a 2018-2022 közötti időszakban zajlott: a két oltárképet az oldalfalra helyeztük és az 1700-as évekből származó Eszéken készült olajfestmény került fel a főoltárképként, amely a templom életkorával és titulusával azonos.

A pályázati forrásból és a hívek jelentős adományaiból finanszírozott fejlesztés során megvalósult a templom külső és belső festése, a tetőszerkezet és a toronysisak felújítása, a villamossági hálózat cseréje, a padlózat megújítása, a berendezések renoválása. A plébánián lévő hittan- és közösségi terem az idei esztendőben újulhatott meg.

Mindeközben az újpetrei és kisjakabfalvai templom is teljes felújításon esett át.

420 ujpetre templom kulso 2

A térség hitéletében meghatározóak a Mária ünnepek. Minden évben Nagyboldogasszony ünnepén, augusztus 15-én Villányból gyalogos zarándoklat indul Máriagyűdre és az első reggeli szentmisét a villányiak magukénak tudják.

Fontos szerepet töltenek be a borvidék hagyományait őrző események, mint a Márton-napi újborszentelés, a János-napi bormegáldás, a Vince-napi tőkeszentelés. Minden esztendő októberének első vasárnapján szüreti hálaadást tartunk.

420 palkonya templom kulso 2

Plébániánk hitéletének megerősítéséhez a templomaink védőszentjeinek közbenjárását is kérhetjük:

Újpetre és Virágos templomai Szent Imre herceg, a palkonyai Árpádházi-Szent Erzsébet, az ivánbattyáni Avilai Szent Teréz, a pécsdevecseri templom Szent Márton tiszteletére került felszentelésre. Kiskassán a Szent Anna napi templom-búcsú nagy ünnep a környékbeli németség számára. Szentháromság vasárnapján a vokányi templomban – ahol régen bencés apátság volt – emlékezünk meg a búcsúünnepről.

A palkonyai szőlőhegyen található, magántulajdonban lévő Szent Bertalan-kápolna védőszentjének liturgikus emléknapját megelőző estén az egész környékről szép számmal érkeznek hívek a szentmisére. A szertartást követően agapét tartunk.

420 palkonya szent bertalan  kapolna

Az idei esztendőben Sigmaringeni Szent Fidél kapucinus szerzetes, vértanú hiteles ereklyéjét helyeztük el a villányi templom oltáron látható és kivehető formában. Április 24-én, a vértanú halálának 400 éves évfordulóján első alkalommal ünnepeltünk és emlékeztünk meg a plébániánk másodpatrónájáról.

Közösségeink sorában meghatározóak az imahátteret biztosító Rózsafüzér Társulataink Villányban, Újpetrén és Vokányban. Vokány és Újpetre korábban önálló plébánia volt. Vokányban buzgó Szent Rita közösség működik. A vasárnapi szentmisék rendje a 3 meghatározó településhez igazodott: 8.30 órakor Villányban, 10.00 órakor Újpetrén és 11.15 órakor Vokányban tartjuk a szertartásokat.

Mivel németajkú vidék vagyunk, ezért a szentmiséken németül és magyarul is énekelnek a hívek.  

„Én Istenem, én irgalmasságom.” (vö. Zsolt 58,10) – így hangzik Darnai József Ágoston plébános atya papi jelmondata, aki 2005-ben történt papszentelése óta ebből az igéből merít lelki erőt.

Lelki sétánk zárásaként forduljunk a villányi plébánia védőszentjéhez, Szűz Máriához, a Salve Regina magyar nyelvű énekével:

Üdvözlégy, Királynő, irgalmasság Anyja,
életünk, édességünk és reményünk, üdvözlégy!
Hozzád kiáltunk Évának számkivetett fiai.
Sírva és zokogva hozzád sóhajtunk e siralom völgyében.
Azért Szószólónk, fordulj felénk irgalmasan,
és e számkivetés után mutasd meg nekünk Jézust,
méhednek áldott gyümölcsét: ó irgalmas, ó kegyes, ó édes Szűz Mária!

Forrás:
Villányi Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
Villányi Római Katolikus Plébánia

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2