Hetente jelentkező lelki sétáink alkalmával rápillanthatunk a térségben rejlő értékekre, betekinthetünk az érintett plébánia közösségi életébe, tevékenységeibe, miközben lelki útravalóval is gazdagodhatunk.

Hatvanötödik állomás: Tevel – Kisdorog – „Készítsétek az Úr útját…” (vö. Lk 3,4)

Pal JozsefLelki sétánk következő állomása a Teveli Római Katolikus Plébánia és a Kisdorogi Társplébánia területe. A plébániához, illetve a társplébániához tartozó települések – Bonyhádvarasd, Kisvejke, Murga Tevel, Závod, illetve Bonyhád-Tabód és Kisdorog – lelkipásztori szolgálatát Pál József plébános látja el, aki a térség hitéletét mutatja be:

A régészeti leletek szerint már a bronzkor óta folyamatosan lakott volt a térség. A török időszakban a környékbeli települések elpusztultak. A XVIII. század elején református magyarok érkeztek, 1740 körül katolikus németek népesítették be újra. A II. világháború után a németek nagy részét kitelepítették, helyükre bukovinai székelyek, illetve felvidéki magyarok érkeztek. A mai napig meghatározó szerepet töltenek be a múlt gyökereiből megőrzött kincsek, a hagyományok.  

A plébánia központja Tevel, amelynek barokk stílusban épült templomát 1794-ben kezdték építeni a falu akkori birtokosa, Dőry Ádám támogatásával. 1831-ben leégett a templom teteje és tornya, amit később cseréppel, illetve rézzel és bádoggal pótoltak. 2017-ben ünnepeltük a Szentháromság tiszteletére felszentelt templom fennállásának 220 éves évfordulóját, amely során megemlékeztünk a templom építőiről, valamint az itt szolgálatot teljesített plébánosokról is.

429 tevel szobrok

Závodon három középkori templom romjait találták meg a Fulda környékéről érkezett német telepesek. A jelenlegi barokk templomot 1764-ben kezdték el építeni Mercy d'Argentau kegyúr családjának támogatásával.  Az épületet 1768. június 6-án szentelte fel Keresztelő Szent János tiszteletére Wittmann József pécsi kanonok. 1974-75-ben renoválták, majd ismét felújításra szorult. A 2002-ben felújított templom jelenleg is őrzi Szent Benedek római vértanú csontjait, melyek még 1777-ben kerültek Závodra.

A településen több feszület és szobor is található. A plébániatörténet leírása szerint a falu fogadott ünnepein – Nepomuki Szent János, Szent Flórián, Szeplőtelen Fogantatás, Szent Notburga, Páduai Szent Antal, valamint Szent Donát napján – körmenetben vonultak a hívek a szobrokhoz.

429 zavod szobor 2

Závodon 2018-ban a templombúcsúhoz kapcsolódóan missziós programot valósítottunk meg egyházmegyei támogatással a plébániai munkatársak, hívek és a Karitász közös együttműködésével.

Bonyhádvarasdon az 1793-ban épült egyhajós templomot Szent Jakab apostol tiszteltére szentelték fel. Az 1850-ben épült torony homlokzattal együttes felújítására 2008-ban került sor. 


Kisdorog a század elején a Dőry-család birtoka volt. A település templomát 1809-be építették klasszicista stílusban és Szent Lőrinc tiszteletére szentelték fel. Az épület alatt található a Dőry-család kriptája, valamint a temetőben egy márvány címer, amely szintén a Dőry-családra vezethető vissza.

429 kisdorog kiallitas

A Kisdorogért Egyesülettel jó együttműködést ápolunk. A civil szervezet által szervezett egyházi, vallási programoknak a plébánia ad otthont. Tevékenységükkel nagy mértékben segítik a németek, a bukovinai székelyek és a felvidéki magyarok örökségének ápolását.  Az összetartó közösség a szervezet fennállásának 15. évfordulója alkalmából egyháztörténeti kiállítást rendezett a kisdorogi plébánián, amelynek megnyitója augusztus 28-án zajlott. A kiállítás – amelynek megvalósításához sokan járultak hozzá – az érkezők számára betekintést nyújt a gazdag kulturális hagyományokkal rendelkező falu életébe, a helyiek számára pedig a múlt gyökereihez kapcsolódó csodálatos emlékek tárát biztosítja.

429 zavod feszulet

Lelki sétánk során a térség útjait járva a szentek szobraival, feszületekkel találkozva és a múlt örökségéből fennmaradt kincsekre rápillantva időzhetünk, elcsendesedhetünk és Keresztelő Szent János példájára tekintve készíthetjük az Úr útját a szívünkben:

A pusztába kiáltónak a szava: Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe, legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden test meglátja az Isten üdvösségét.
(Lk 3, 4-6)

Forrás:
Kisdorogi Római Katolikus Plébánia
Kisdorogért Egyesület
Teveli Római Katolikus Plébánia

Fotó:
Pécsi Egyházmegye
Kisdorogért Egyesület

Pécsi Egyházmegye

Az oldalon közzétett fotók és a szöveg részben vagy egészben történő felhasználása kizárólag forrásmegjelöléssel vagy a Pécsi Egyházmegye írásos hozzájárulásával engedélyezett.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2