„Urunk, Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add, kérünk, tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük.” (Részlet a szentmise könyörgéséből)

Hitünk szent titka az Oltáriszentség: Jézus Krisztus Teste és Vére a kenyér és a bor színében. Az Eucharisztia, fogalmaz Szent II. János Pál pápa, nem egy kincs a sok közül az Egyház kincstárában, hanem az egyetlen Kincs: maga Jézus Krisztus. Ennek a Kincsnek a hittitka ne csupán egy információ legyen számunkra, hanem reményünk és megújulásunk forrása is, aki átalakítja életünket, magatartásunkat.  

„Bizony, bizony, mondom nektek: Ha nem eszitek az Emberfia testét és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. De aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne. Engem az élő Atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik.” (János-evangélium 6,53-57)

A szentáldozás által, örök életet kapunk Jézustól, mert az Életet kapjuk táplálékul, az Élethez kapcsolódunk, aki magáról mondta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet” (Jn 14,6). Az Élet így legyőzi mibennünk is a halált. Vagyis földi létünknek a boldog, örök élet a távlata. Ez a remény adjon vigaszt, megerősítést és lelkesedést minden napunkhoz!

papsz 2 web 20170617 110 aldozasA szentáldozás által kerülünk a legszorosabb kapcsolatba Jézussal, hiszen táplálékunk lesz, s ezáltal Őbelé épülünk. Ő növeli hitünket, szeretetünket és reményünket. Vele éljük, küzdjük meg napjainkat. Bízzuk tehát rá magunkat, hagyjuk, hogy Ő vezessen bennünket, ahogy Ferenc pápa is bátorít erre minket!

A szentáldozás során Jézus által mélyül az Egyház többi tagjával is a közösségünk: „Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mivel mindnyájan egy kenyérből részesülünk.” (1Kor 10,17) Milyen szép azt tudatosítani magunkban, hogy nem vagyunk magányos emberek, hiszen Jézus Testének vétele által egységben maradhatunk élő és elhunyt hittestvéreinkkel!

Éljünk úgy, hogy rendszeresen, lehetőség szerint minden szentmisén áldozzunk! Sose legyen ez „megszokott rutin” számunkra, hanem mindig maradjon csodálandó, titokzatos és örömteli találkozás Jézus Krisztussal, aki nekünk életet: örök életet, vele való bensőséges egységet és másokkal való szoros közösséget ajándékoz.

 Nyúl Viktor plébános

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség