A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnapi evangéliumi szakaszon való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

Advent harmadik vasárnapján Nyúl Viktor pasztorális helynök atya elmélkedik az evangéliumon (Jn 1,6-8; 19-28) és arra hív, hogy mint Jézus barátai hirdessük mi is az evangéliumot!

„Szeretettel köszöntök mindenkit!

Advent harmadik vasárnapjának evangéliumi szakaszát János evangéliumának első fejezetéből olvassuk. Keresztelő Jánosnak felteszik a kérdést a küldöttség tagjai: ki vagy te. Erre a kérdésre János úgy válaszol, hogy nem én vagyok a messiás, nem én vagyok a próféta, hanem Jézus Krisztusra tekintve fogalmazza meg, hogy kicsoda ő. Ezt mondja az evangélista: föllépett egy ember, az Isten küldte, és János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról. Keresztelő János egy tanú, tanúságot tesz Jézus Krisztusról. Jézus Krisztus a világ világossága és János feladata, hogy Jézusról tegyen tanúságot szavával és cselekedeteivel. János feladata az, hogy rámutasson Jézusra, hogy Jézus a messiás és másokat elvezessen Jézushoz.

Továbbá azt mondja Keresztelő Szent János magáról, hogy a pusztában kiáltó hangja vagyok. János a hang, az Isten igéjének a hangja. Az ő feladata, hogy hirdesse Isten igéjét. János a szavaival és a gesztusaival meghirdeti az örömhírt, hogy Isten velünk van. Hogy közeledik a Messiás, hogy közeledik a Megváltó. Ennek az örömnek a bűnbánatra való felhívásnak ad hangot János, amikor azt mondja: a pusztában kiáltó hangja vagyok. János a hang, az Isten igéjének a hangja. Az ő feladata, hogy hirdesse az Urat, az ő feladata, hogy hirdesse azt, hogy az Úr közeledik. Egy másik alkalommal Keresztelő János azt, mondja, hogy én a vőlegény barátja vagyok. A vőlegény barátja örül annak, amikor hallja a vőlegény hangját. Jézus jelképesen a vőlegény, Keresztelő János a vőlegény barátja, vagyis Jézus Krisztusnak a barátja. János Jézusnak a barátja és ez arra a bensőséges, személyes kapcsolatára is utal, amely Jézushoz fűzi őt. Ő, Keresztelő János Jézus Krisztusnak a hírnöke, Ő az, aki tanúságot tesz Jézus Krisztusról, de mindez, abból a bensőséges baráti kapcsolatból fakad, amely őt Jézushoz fűzi.

Figyeljünk Keresztelő Jánosra! Amikor azon tűnődünk, hogy kik vagyunk, akkor mi magunk is fogalmazzuk meg, hogy mi is tanuk vagyunk. Feladatunk, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról szavainkkal és életünkkel is. Mi is hangok vagyunk, az Isten igéjének a hangjai. Arra kapunk küldetést, hogy hirdessük az örömhírt. Ferenc pápa arra tanít bennünket, hogy mindannyian misszionáriusok vagyunk. Mindannyiunknak az a feladata, hogy tanúságot tegyünk Jézus Krisztusról. És ünnepeljük mi magunk is azt, hogy mi is Jézus Krisztus barátai vagyunk. Jézus bennünket is meghív, hogy vele személyes baráti kapcsolatban legyünk és ebből forrásozik minden. A legfontosabb az, fogalmaz Ferenc pápa, hogy ápoljuk Jézus Krisztussal a barátságunkat az imádság és a Szentírás olvasása által.

Adjunk hálát az Úrnak! Ünnepeljük azt, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Jézus Krisztusnak, a Messiásnak a barátai, Jézus Krisztusnak a hírnökei és a tanúi.

Tartsunk egy kis csendet és ebben a csendben imádkozzunk mindenkiért.”

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

LD honlap logó Telefon

partnerek kórházlelkészség