A heti rendszerességgel jelentkező „Örömhírre hangolva” videósorozat az adott vasárnap evangéliumi szakaszán való elmélkedést kívánja elmélyíteni, emellett arra buzdít, hogy olvassuk a Szentírást és cselekedjük meg az Igét!

 

 

"Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök mindenkit!

Az évközi tizennegyedik vasárnap evangéliumi részletét Márk evangéliumának hatodik fejezetéből olvassuk.  (Mk 6, 1-4). Az evangélista beszámol arról, hogy Jézus visszatér Názáretbe és a zsinagógában tanít. A tanítványai kísérik őt, viszont a zsinagóga hallgatósága közül sokan megbotránkoznak Jézusban, nem hisznek benne.

Jézus a mi tanítómesterünk is, mi pedig az Ő tanítványai vagyunk. Az Egyház Jézus tanítványainak a családja, közössége. Nagyon fontos, hogy figyeljünk Jézusra, hiszen ebben az időszakban, amikor oly sok hír és bizonytalanság vesz körül bennünket, Jézus a biztos pont az életünkben. Nagyon fontos azt tudatosítanunk, hogy Jézus a mi tanítónk, mi pedig az Ő tanítványai vagyunk. Ő az, aki az igazságot feltárja, megmutatja nekünk. Ahogy az Úr Jézust kísérik tanítványai, úgy mi is legyünk együtt a tanítónkkal, Jézus Krisztussal – szemléljük és csodáljuk Őt!

A tanítványnak három jellemzője van: hallgat a mesterére, engedelmeskedik neki és szereti őt.

A tanítvány hallgatja a mesterét – hallgassuk mi is Jézus Krisztust!

Fontos, hogy meghallgassuk az Ő szavát és mindig figyeljünk rá. Hallgatni a mestert a szeretet dolga. Jézus vágyódik arra, hogy meghallgassuk Őt, vágyódik arra, hogy a mi tanítónk lehessen. Hallgassuk meg az Urat! Minden nap szánjunk időt a szentírás olvasására! Szánjunk időt arra, hogy Isten szava megérinthessen bennünket!

A tanítvány engedelmeskedik az Úr szavának.

Valójában ez a hit: rábízom magam az Úr szavára, engedelmeskedem az Úr szavának, megcselekszem az Úr szavát. Az engedelmesség a szeretet dolga – befogadni az Úr szavát és ennek fényében élni; az Úr szava szerint alakítani az életünket; megcselekedni az igét.

A tanítvány harmadik jellemzője, hogy szereti a mesterét.

Meghallgatni és engedelmeskedni a szeretet dolga. Jézus mondja: aki szeret engem, őrzi szavamat. Őrizni Jézus szavát – ez fejezi ki a szeretetünket. Azért hallgatjuk és engedelmeskedünk neki, mert Ő nagyon szeret bennünket és mi is szeretjük Őt. A szeretetünket azzal tudjuk kifejezni tanítómesterünk, Jézus Krisztus iránt, hogy figyelünk a szavára és ennek fényében cselekszünk.

Ünnepeljük azt az örömhírt, hogy Jézus tanítványai lehetünk és adjunk hálát mindazokért az emberekért, tanítómesterekért, akik tanítottak, tanítanak és Jézus Krisztushoz vezetnek bennünket. Tanítványnak lenni öröm, biztonság, mert hallgatva a Mestert, rábízva magunkat és engedelmeskedve az Ő szavának, eltölti a szívünket az öröm és az a bizonyosság, hogy az Úr szeret bennünket.

Szerezzünk Jézusnak örömöt azáltal, hogy mi nem botránkozunk meg benne, nem utasítjuk el Őt, nem hitetlenkedve fogadjuk az Ő szavát, hanem örömmel, engedelmességgel és szeretettel.

Szerezzünk Jézusnak örömöt azáltal, hogy hallgatjuk Őt, engedelmeskedünk neki és szeretjük Őt! Legyünk mindannyian Jézus tanítványai és ennek öröme erősítsen meg bennünket! Jó tanítványnak lenni, mert a mesterünk Jézus Krisztus, aki maga az igazság!

Tartsunk egy kis csendet és köszönjük meg Jézusnak, hogy Ő a mi tanítónk, mesterünk. Imádkozzunk a tanárainkért, mestereinkért, akik Jézushoz vezetnek minket!"

Mk 6, 1-6

Abban az időben: Jézus hazament Názáretbe. Tanítványai elkísérték. Amikor elérkezett a szombat napja, tanítani kezdett a zsinagógában. Sokan hallgatták, és csodálkozva mondogatták: „Honnét vette ezt? Miféle bölcsesség ez, amely neki adatott? És a csodák, amelyeket kezével véghez visz! Nem az ács ez, Mária fia, Jakab, József, Júdás és Simon rokona? S ugye nővérei is itt élnek közöttünk?” És megbotránkoztak benne. Jézus erre megjegyezte: „nem vetik meg a prófétát, csak a hazájában, rokonai körében, a saját házában.” Nem is tehetett ott csodát, csupán néhány beteget gyógyított meg, kézrátétellel. Maga is csodálkozott hitetlenségükön.

Szentmise közvetítések banner v2

 

Szentmise közvetítések banner v2

 

partnerek kórházlelkészség